Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Kedves Testvérek!

1./ A farkasréti plébánia „apaklubja” szokásos havi összejövetelén legutóbb egy történész előadását hallgattuk meg a várépítés fejlődéséről. Megtudtuk, hogy az ágyú XIII. századbeli megjelenése felborította az addigi hadászati egyensúlyt, s ennek következményeként változott a várépítés módja.

     Napjainkban a társadalomban végbemenő változások felborítják az ember egyensúlyát. A terjedő szekularizáció - elvilágiasodás – következtében sok ember elvágja magát Istentől és a vallási közösségtől, s ennek következményeként kialakul a magányosság és szomorúság életérzése. Az ember a függetlenségre törekszik, de nagy árat fizet érte: a magányossággal fizet.
     Amikor a középkori ember látta az ágyúk által szétlőtt várakat, védekezésként létrehozta a földfeltöltéses várfalakat, amelyek elnyelték a becsapódó ágyúgolyók energiáját. Mit tegyen a ma embere, a mai kor kereszténye, amikor látja a szekularizáció által szétlőtt családi és vallási közösségeket? Mit tegyen, amikor látja a fiatalok magányosságát és szomorúságát? Mit tegyen, mikor látja, hogy az egyházi iskolából kikerülő fiatalok légüres térbe pottyannak, mert nem találnak a plébániájukon nekik való közösséget és feladatokat?
     Amint a középkor felismerte az ágyúgolyók elleni hathatós védelmet, úgy a mi korunknak is fel kell ismernie a pusztító szekularizáció ellenszerét.
 
2./ Ez a védekezés: a missziós munka. Nem várépítés, hanem missziós munka!
     Boldog II. János Pál pápa 1988-ban adta ki a Christifideles laici kezdetű apostoli buzdítását a világi hívőknek az Egyházban és a világban betöltött hivatásáról és küldetéséről. Ma is aktuális az, amit a 3. pontban olvasunk:
     „Az új egyházi, társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai helyzet a világi hívők nagyon aktív tevékenységét követeli. Bár az érdektelenség soha nem igazolható, manapság fokozottan bűn lenne. Senki sem maradhat tétlen... Nincs hely a tétlenség számára, amikor mindannyiunkra oly sok munka vár az Úr szőlőjében. A „szőlősgazda” még nyomatékosabban ismétli: „Menjetek ti is a szőlőmbe!” (Mt 10, 6-7)
     Sokszor halljuk ezt a kifejezést: városmisszió. Mit jelent ez a szó? Missziós munkát jelent. A missziós munka pedig nem más, mint kapcsolatba hozni a híveket egymással. A vatikáni indíttatású városmissziós program keretében került sor március 25-én, vasárnap délután plébániánkon a Szent Ágoston Vallomásaiból való felolvasásra. Minden program jó, ami kapcsolatba hozza egymással a híveket. Megemlítek néhány további lehetőséget, hogy kapcsolatba léphessünk egymással:
  –  Április 10-én, húsvét keddjén lesz templomunk felszentelésének 35. évfordulója; ezen a napon templomunkban búcsút lehet nyerni, az esti szentmise után pedig agapét rendezünk a kertben, hittanteremben.
  –  Május 12-én, szombaton kerül megrendezésre az „élő rózsafüzér” gyalogos zarándoklat, mely Farkasrétről indul két irányba: Máriaremetére és Nagytéténybe (választani lehet).
  –  Május 19-én, szombaton Kecskeméten lesz a Teréz-misszió V. országos találkozója, melyre a Teréz-misszió farkasréti tagjait hívjuk.
  –  Május 28-án, pünkösdhétfőn a farkasréti plébánia is bemutatkozik a máriaremetei karizmák ünnepén, az egyházmegyei „majálison”. Ehhez sok segítségre lesz szükség: cserkészeinkre, családos csoportunkra, Cursillo-csoportunkra, a Teréz-missziósokra, fiatalokra és felnőttekre egyaránt. Részben a máriaremetei ünnephez is illeszkedik a következő új program:        

3./ Missziós párok családlátogatása.
Arról van szó, hogy két hívő – megfelelő felkészítés után – meglátogatna farkasréti családokat (pl. egyházi iskolába járó gyerekek családját), s ennek keretében tájékoztatnák a családot a plébánia különböző programjairól, indíttatást adnának egy dekoratív imafüzet átadásával a közös családi imádságra, elbeszélgetnének velük – azaz kapcsolatba hoznák a híveket egymással. Ezt a missziós munkát a főegyházmegye szervezi oly módon, hogy gondoskodik a missziós párok felkészítéséről. A jelentkezőknek Bíboros úr adja át a megbízást Máriaremetén.
     A felkészítésre április 20-án és május 25-én, pénteki napokon kerül sor 17.30-20.30 közötti időpontban a Budapest, III. Kórház u. 37. fsz. előadótermében. Jelentkezni lehet a plébánián.
     Emlékezzünk a nagy Pápa szavaira: „senki sem maradhat tétlen”!


Farkasrét, 2012. március 25-én

Gábor atya