Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Imádkozó családok, 7. - 2020.11.08.

A fájdalmas rózsafüzér második titka: Akit érettünk megostoroztak

 

„Pilátus megkérdezte: »Akarjátok, hogy szabadon engedjem nektek a zsidók királyát?« Mert tudta, hogy a főpapok csak irigységből adták kezére. Ám a főpapok felizgatták a tömeget, hogy inkább Barabás szabadon bocsátását kérje. Pilátus ismét megkérdezte: »Mit csináljak hát azzal az emberrel, akit ti a zsidók királyának mondtok?« Azok újra ezt kiáltozták: »Keresztre vele!« Pilátus folytatta: »Mi rosszat tett?« Azok annál hangosabban kiáltották: »Keresztre vele!« Erre Pilátus, aki eleget akart tenni a tömeg kérésének, szabadon bocsátotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy feszítsék keresztre.” (Mk 15, 9-15)

Ebben a jelenetben Pilátus és Jézus személyében a bűn és a szeretet áll szemben egymással. Pilátus a bűnt személyesíti meg; neki lett volna hatalma, hogy igazságot szolgáltasson, mégsem tette. Szabadon engedte a bűnöző Barabást, és halálra ítélte a bűntelen Jézust. Miért? Mert ezt várták el tőle, s ő meg akart felelni az elvárásnak. Nem az igazságosságnak akart megfelelni, hanem a saját érdekeinek is megfelelő elvárásnak. Pilátus egy jellemtelen, gyáva politikus volt.

 

Jézus személyében a szeretet jelent meg, hiszen „az Isten szeretet” (1 Jn 4,8). Az igazi szeretet ilyen: ennyire kiszolgáltatott, ennyire gyönge, ennyire szenved. Jézus szenvedésében a végtelen szeretet megváltó jósága mutatkozik meg: helyettünk és értünk vállalta. A bűn sebeket ejt a lelken, a szeretet pedig begyógyítja a bűn okozta sebeket. Jézus a lelkek orvosa, aki azt mondta: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek; nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.” (Mk 2,17)

 

„Van, aki azt állítja: »Túl sok rosszat tettem, a Jóisten nekem már nem tud megbocsátani.« Ez durva sértés. Az ilyen ember határt szab Isten irgalmasságának. Pedig az ő irgalmának nincs határa: végtelen. Semmi sem sérti annyira a Jóistent, mint ha kételkedünk irgalmasságában.” (Vianney Szent János, arsi plébános, 1786-1859)

 

Menj el gyónni!

Mi a gyónás?

- A gyónás olyan az életemben, mint a rendszeres frissítés a laptopomon.

- A gyónás olyan, mint az autóknál a szervízelés.

- A gyónás olyan, mint a zuhanyozás egy hosszú kirándulás után.

Mi történik, ha elmarad a frissítés, a szervizelés, a tisztálkodás? Nem kell mondani…

Mi történik, ha elmarad a gyónás? Lelki károdon túl megbántod Jézust, aki ártatlanul helyetted vállalta a szenvedést, megostorozást. Vállalta a sebeket, hogy ezáltal begyógyítsa lelki sebeidet, melyeket nem ostor, hanem bűneid okoztak.

 

 

AttachmentSize
Imádkozó családok, 7. - 2020-11-08.odt23.37 KB