Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Imádkozó családok, 6. - 2020.11.01.

A fájdalmas rózsafüzér első titka: Aki érettünk vérrel verejtékezett

 

Jézus kiment, és szokása szerint elindult az Olajfák hegyére. A tanítványok is elkísérték. Amikor odaért, kérte őket: »Imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek.« Aztán odébb ment úgy egy kőhajításnyira, és térdre borulva imádkozott: »Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely. De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied.« Megjelent neki az égből egy angyal és megerősítette. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóbban imádkozott. Verejtéke mint megannyi vércsepp hullott a földre. Azután abbahagyta az imát és visszament a tanítványokhoz. Azok közben elaludtak bánatukban. Rájuk szólt: »Miért alusztok? Keljetek föl és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek!«” (Lk 22, 39-46)

Az Olajfák hegyén halálfélelmében verejtékező Jézust sok festményen ábrázolták. A vércseppek már mintegy előre jelzik a kereszten vérrel borított Megváltót, de amíg ott a fizikai szenvedéstől eltorzult arc jelenik meg, itt az imádságban megnyugvást és békességet találó Jézust látjuk. Többször megjövendölte szenvedését, amely most elérkezett. Halálfélelmében átélte későbbi teljes kiszolgáltatottságát, de imádságban megerősödve, értünk önként adta át magát a szenvedésre: »Magára vette bűneink szörnyű következményeit.« Szolidaritást vállalt minden emberrel.

 

Jézus nem csak kiválasztott apostolait kérte az imádságra, de téged is kér: imádkozzál, hogy kísértésbe ne essél! Milyen sok kísértés ér nap mint nap: a gőg (kevélység), a fösvénység, a bujaság (érzékiség), az irigység, a torkosság, a harag, a jóra való restség kísértései (vagyis a hét főbűn).

 

Idegen bűnök kísértése is elérhet. Idegen bűnöknek mondjuk azokat, melyekkel mások bűnét elősegítjük vagy okozzuk, s ezáltal bűntársak, bűnrészesek leszünk: másnak bűnre tanácsot adni; másnak bűnös dolgot parancsolni; vétekben mással egyetérteni; mást bűnre ingerelni; másnak bűnös cselekedetét dicsérni; másnak bűnét elhallgatni, másnak bűnét elnézni; mást bűnre segíteni; másnak a bűnét oltalmazni (másnak falazni).

 

Imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek!”

 

A rózsafüzér tizedének imádsága alatt Jézushoz fordulsz, aki „maga is kísértést szenvedett, ezért tud segíteni azokon, akik kísértéssel küzdenek” (Zsid 2,18). A kísértés rendkívüli alkalom, de ha imádkozol, akkor Isten a rendkívüli helyzetekben rendkívüli módon segít kegyelmével.

 

 

AttachmentSize
Imádkozó családok, 6. - 2020-11-01.odt23.57 KB