Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Imádkozó családok, 5. - 2020.10.25.

Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka: Akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál

 

„Szülei évről-évre elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor tizenkét esztendős lett, szintén elzarándokoltak az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elmúltával hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei ezt észrevették volna. Azt gondolták, hogy az útitársaságban van. Már egynapi járásra voltak, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe és ott keresték. Három nap múlva ráakadtak a templomban. Ott ült a tanítók között, hallgatta és kérdezte őket. Hallgatói mindnyájan elámultak értelmességén és feleletein.” (Lk 2,41-47)

Az ószövetségi törvény előírása szerint minden felnőtt izraelita férfinek évenként háromszor kellett Jeruzsálembe zarándokolnia, hogy részt vegyen a három főünnepen: a kovásztalan kenyér (húsvét) ünnepén, az aratási (pünkösdi) ünnepen és a sátoros (szüreti) ünnepen. A fiúgyermekek 13 éves kortól voltak kötelesek a törvény parancsait megtartani, azaz Jeruzsálembe zarándokolni. A zarándokok csoportokban mentek, a gyermekek külön csoportban, így a szülők nem keresték mindjárt, hiszen azt gondolhatták, hogy a másik falu-közösség úticsoportjában van. Csak egy napi gyaloglás (kb. 30-40 km) után kezdik keresni, s mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe keresni. A három nap úgy értendő, hogy az első nap végén keresték, újabb egy napig tartott, míg visszajutottak Jeruzsálembe és a harmadik napon találták meg a templomban.

 

Hallottad-e már ezt a szót: „búcsújárás”? Hová szoktak leginkább zarándokolni a „búcsújárók”? Mária-kegyhelyekre (Lourdes, Fatima, Csíksomlyó, Mátraverebély-Szentkút, Máriaremete, stb). Ám a keresztény vallási életben nincs kötelezően előírt zarándoklat. Javasolt azonban a templomok búcsúnapján (a templom felszentelésének, illetve névünnepén – vagyis a templom születés- és névnapján) történő búcsúnyerés. Ehhez szükséges a szentgyónás elvégzése, az ünnepi szentmisén szentáldozáshoz járulni és a pápa szándékára végzett imádság: Hiszekegy, Miatyánk. A „búcsú” azt jelenti, hogy egy tisztítótűzben szenvedő lélek – akiért ezt a felajánlást végzed – elbúcsúzhat a tisztítótűztől és a mennybe segítheted.

 

Farkasréti templomunk névnapján – Mindenszentek ünnepén, november 1-én – búcsút nyerhetsz egy tisztítótűzben szenvedő lélek javára a fenti feltételek teljesítése esetén. Mária és József számára örömöt jelentett Jézus megtalálása a templomban. A tisztítótűzben szenvedő léleknek örömet jelent a mennybe jutás. Szerezzél örömet ilyen módon is!

 

 

 

AttachmentSize
Imádkozó családok,5. - 2020-10-25.odt23.7 KB