Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Imádkozó családok, 4. - 2020.10.18.

Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka: Akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál

 

Amikor elteltek a mózesi törvényben megszabott tisztulás napjai, Jeruzsálembe vitték, hogy bemutassák az Úrnak. Így parancsolja az Úr törvénye: »Minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak legyen szentelve.« Be akarták mutatni az Úr törvényében rendelt áldozatot is: egy pár gerlicét vagy két galambfiókát.« (Lk 2,21-24)

 

Miért kellett az ószövetségi törvények szerint a 40 napos újszülöttet bemutatni a jeruzsálemi templomban?

 

Ez egy emlékezés volt a zsidó nép Egyiptomból való megszabadulására. Az egyiptomiakat sújtó tizedik csapás abban állt, hogy minden család elsőszülött fiúgyermeke meghalt. Erre a fáraó elengedte a zsidó népet. Miután a választott nép visszatért hazájába, úgy emlékezett meg szabadulásukról, hogy az elsőszülöttet – legyen az akár embertől származó, akár állattól származó – Istennek ajánlották fel, mert azt Isten tulajdonának tartották. Állattól származó elsőszülöttnél a szarvasmarha, a juh és a kecske első fajzatát fel kellett áldozni a templom égő áldozati oltárán. Az ember elsőszülöttje hivatalból arra lett volna kötelezve, hogy papként az oltár szolgálatát lássa el. Erre a szolgálatra viszont az Isten külön törzset választott ki, Lévi fiait, a levitákat. Ők látták el a templomi szolgálatot. Így a többi törzs elsőszülött gyermekeiért pénzben kellett váltságdíjat fizetni: ebből fedezték a leviták életszükségleteit, az elsőszülött gyermek pedig mentes maradt a papi szolgálattól (vö. Szám 8,16-19 és 18, 15-16).

 

Jézust nem mint megváltandó elsőszülöttet, hanem mint Istennek szentelt gyermeket mutatják be a templomban.

 

Amikor megkereszteltek, akkor valami hasonló történt, mint Isten választott népével: ők az egyiptomi rabságból szabadultak ki, a megkeresztelt személy pedig a bűn (csecsemő esetében az áteredő bűn, felnőtt keresztelt esetében minden bűn) rabságából szabadul ki. A bűn sötétségéből az istengyermeki lét világosságába jutottunk a keresztelés által. Ezt jelképezi a keresztelési gyertya meggyújtása a Jézust jelképező húsvéti gyertyáról.

 

Örülsz annak, hogy Isten kiválasztottja vagy a keresztség révén? Örülsz annak, hogy „királyfi” vagy? Amíg imádkozod ezt a tizedet, elmélkedj erről a kiválasztottságodról!

 

Martin Buber (1878-1965) zsidó vallásfilozófus szerint a legrosszabb, amit az ember elkövethet: ha elfelejti, hogy királyfi.

 

Az interneten keresd és hallgasd meg Mécs László (1895-1978) pap-költő A királyfi három bánata c. versét.

 

 

AttachmentSize
Imádkozó családok, 4. 2020-10-18.odt24.69 KB