Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Imádkozó családok, 3. - 2020.10.11.

Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka: Akit te, Szent Szűz a világra szültél

 

Abban az időben Augustus császár rendeletet bocsátott ki, hogy számlálják össze az egész földkerekséget. Ez az első népszámlálás Quiriniusnak, Szíria helytartójának idejében történt. Elment mindenki a saját városába, hogy följegyeztesse magát. József Dávid házából és nemzetségéből származott. Elment tehát Galilea Názáret nevű városából Dávid városába, a júdeai Betlehembe, hogy följegyeztesse magát Máriával, feleségével együtt, aki áldott állapotban volt. Miközben ott tartózkodtak, elérkezett Mária szülésének napja. Megszülte elsőszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.” (Lk 2,1-7)

 

Isten Fia születhetett volna palotában, ehelyett kirekesztettség, istálló, trágyaszag, piszok, hideg, mélyszegénység közepette lépett az emberek világába. Miért? Isten Fia azonosította magát a legmegvetettebbekkel. Tanítást fedezhetünk fel ebben: amikor egy szegénnyel, kirekesztettel találkozunk, lássuk meg benne az „álruhás” Jézust.

 

Így tett például Tours-i Szent Márton, Árpádházi Szent Erzsébet, Kalkuttai Szent Teréz is.

 

- Tours-i Szent Márton (316-397) római katonaként köpenyének felét egy didergő koldusnak adta, mert benne Jézust látta. Álmában megjelent neki Jézus, az ő köpenyében; ebből megértette, hogy a koldusban valójában Jézusnak tett szolgálatot.

 

- Árpádházi Szent Erzsébet (1207-1231) koldusokat istápolt. Egy alkalommal – férje, Lajos távollétében – egy koldust férje ágyába fektetett, mivel már nem volt több hely. Amikor Lajos őrgróf váratlanul hazatért, látva a helyzetet, megértette, hogy Erzsébet a koldusban magának Jézusnak szolgált.

 

- Kalkuttai Szent Teréz anya (1910-1997) az indiai haldoklókon segített oly módon, hogy bevitte őket egy házba, ahol halálukig ápolta őket, hogy emberi körülmények között fejezhessék be életüket. A haldoklókban ő is Jézust látta.

 

Amikor az örvendetes rózsafüzér harmadik titkát imádkozod, gondolj napjaink kirekesztettjeire: a háború elől menekülőkre, a földönfutóvá lett szegényekre, a katasztrófák (árvíz, földrengés, cunami, erdőtűz, forgószelek) károsultjaira és áldozataira. A segítésnek több módja van: adományok (adományvonal felhívása), fizikai segítés pl. élelmiszerosztással, és imádság.

Az imádság „kegyelmi adomány-vonal”, mely bekerül Isten „kegyelmi kincstárába”, s onnan az isteni Gondviselés kiutalja azoknak, akiknél szükségét látja a lelki megerősítésnek.

 

A tized elimádkozása után még elmondhatod a Szent Mihály-imát:

 

Szent Mihály főangyal! Védelmezz minket a küzdelemben! A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten! Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.

(XIII. Leo pápa imája)

 

 

AttachmentSize
Imádkozó családok, 3. 2020-10-11.odt27.56 KB