Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Imádkozó családok, 2. - 2020.10.04.

Az örvendetes rózsafüzér második titka: Akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál

 

Azokban a napokban Mária útra kelt és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Zakariás házába érkezve köszöntötte Erzsébetet. Alighogy Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, fölujjongott méhében a magzat és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Hangos szóval fölkiáltott: »Áldottabb vagy te minden asszonynál és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!« ” (Lk 1,39-45)

Mária két jó hírt hallott Gábor angyaltól: egyrészt ő lesz a Megváltó édesanyja, másrészt Erzsébet – a rokona – is gyermeket vár. Ezután Mária – méhében Jézussal – elindult a hegyek közé, hogy megossza a maga örömhírét Erzsébettel, és együtt tudjanak örülni. A megosztott öröm dupla öröm – így szól a magyar közmondás. Mindannyian így vagyunk ezzel: a bennünket ért örömről beszámolunk a környezetünkben. Az öröm közelebb hozza egymáshoz az embereket.

 

Örömünknek sokféle oka lehet:

- tanulásban, munkában, sportban elért siker;

- családi események öröme;

- a hitből fakadó öröm.

 

Erzsébet miért mondja boldognak Máriát? Azért, mert „hitt annak beteljesedésében” amit Gábor angyaltól hallott. Ebben az esetben tehát a hitből fakadó örömről van szó. A hit is örömforrás!

A hit öröme nem hasonlítható a vásárlás-plázázás öröméhez, vagy a koncertek toporzékolásához és csápolásához, még kevésbé az érzéki gyönyörhöz amelyektől „jól érzi magát”. A hit öröme lelkünk mélyén fekszik, s birtokolhatjuk azt a sötét börtönben éppúgy, mint palotában – mondja Lisieux-i Szent Teréz.

 

A szentek mindig örvendező lelkek tudtak lenni.

Assisi Szent Ferenc koldulásból tartotta fenn az általa alapított ferences rendet (ezért mondták őket kolduló barátoknak), mégis örvendező lélek volt. Ezt mondta testvéreinek: „Mi az Isten komédiásai vagyunk és azért küld bennünket a világba, hogy az embereket megtanítsuk az igazi örömre.” A ferences szerzetesek jellemző tulajdonsága ma is az öröm és jókedv. (Pl. Böjte Csaba)

Boldog Chiara Luce Badano 18 évesen, 30 évvel ezelőtt (1990. okt. 7-én, vasárnap, Rózsafüzér Királynőjének emléknapján) halt meg rákbetegségben. Utolsó szavai édesanyjához: „Szia! Legyél boldog, mert én az vagyok!” Halála előtt hozzájárult ahhoz, hogy szaruhártyáit kivegyék; ennek köszönhetően két fiatal lát vele. 2010. szept. 25-én avatták boldoggá. Chiara – Klára – a hit örömében élt, a „hit szemével” látva még betegségében is örvendező lélek tudott maradni.

Carlo Acutis (1991-2006) 15 évesen három nap alatt halt meg egy agresszív rákbetegségben. Boldoggá avatása jövő szombaton (2020. okt. 10.) lesz Assisiben. Halála előtt ezt mondta: „Azzá válok, aki már most vagyok Isten gondolataiban.” A hit örömében élt, s ez elvette halálfélelmét.

 

Mária és Erzsébet öröme nem csak az anyaság öröméből fakadt, de hitükből is. „Boldog vagy, mert hitted annak beteljesedését, amit az Úr mondott neked.”

 

Amikor az örvendetes rózsafüzér második tizedét imádkozod, vágyakozzál a hit örömére!

 

 

 

AttachmentSize
Imádkozó családok, 2. - 2020-10-03.odt27.97 KB