Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Imádkozó családok, 19. - 2021.02.14.

A világosság rózsafüzér negyedik titka: Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét

 

Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és egyedül őket vitte föl egy magas hegyre. Ott színében elváltozott előttük. Arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig tündökölt, mint a fény. S íme, megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele.” (Mt 17,1-3)

Két hasonló esemény Jézus életében: megkeresztelkedése (Mt 3,13-17) és színeváltozása (Mt 17,1-8). Mindkét alkalommal az Atya hangja hallatszik: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik...” Különös hangsúlya van annak, hogy mikor történik ez a két esemény. Jézus nyilvános életének küszöbén: megkeresztelkedése; húsvét küszöbén: színeváltozása. Aquinói Szent Tamás Jézus megkeresztelkedésében a mi megkeresztelkedésünk előképét, a színeváltozásban pedig a mi feltámadásunk előképét látja.

A színeváltozás látomásában Jézus mellett megjelenik Mózes és Illés próféta. Vajon mit akar ezzel hangsúlyozni az evangélista? A három személy – Jézus, Mózes és Illés – mindegyike 40 napon át böjtölt (Jézus a pusztában – Mt 4,2; Mózes a tízparancs átvétele előtt a Hóreb hegyén – Mtörv 9,9; Illés a Hóreb hegyéhez zarándokolva negyven napon át böjtölt – 1 Kir 19,8). A hamvazószerdával elkezdődő 40 napos böjti időszak arra emlékeztet bennünket, hogy nekünk is az önmegtagadás és a szenvedés útján kell a megdicsőülés Húsvétjához elérkeznünk.

Erre emlékeztet a farkasréti templomban álló hatalmas vas-feszület latin felirata: Per crucem ad lucem – a kereszt/a szenvedés által a fényhez (a fény itt a feltámadás allegóriája).

 

A színeváltozásnál Jézus arca ragyogott, mint a nap. Ebben is hasonlít Mózeshez, akinek ragyogott az arca az Úrral való beszélgetés után (Kiv 34,29-35); ezt a pillanatot ábrázolja Michelangelo Mózes szobra.

 

Jézus színeváltozása, azaz a dicsőség fényében való ragyogása a feltámadás fényes jövőjére utal. A feltámadás a mi jövőnk is. Bármennyire is besötétedne életünk, a feltámadás fényes jövője mindig a fényt jelenti „az alagút végén”. A hívő ember optimizmusa a feltámadás jövőjéből fakad. Mi nem vagyunk jövőtlen emberek!

 

AttachmentSize
Imádkozó családok, 19. - 2021-02-14.odt20.11 KB