Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Imádkozó családok, 15. - 2021.01.17.

Kedves Családok! Kedves Fiatalok!

 

A világjárvány miatt bevezetett esti kijárási tilalom miatt gyakorlatilag nem tudunk felnőtt és ifjúsági katekézist tartani. Ennek részleges pótlására indítottam el a rózsafüzér titkairól való elmélkedést azzal a szándékkal, hogy ez segítse a napi egy tized rózsafüzér-imádságot – akár egyénileg, akár családdal együtt végezve.

 

Miért fontos az imádság? Kalkuttai Szent Teréz anya (1910-1997) mondta: „Tudom, mi a mai világ baja; hiányzik az imádság.” Imádság nélkül, vagyis az Istennel való kapcsolattartás nélkül „megkeményedik” a szívünk. Ezt a kifejezést már a 95. zsoltár használja, majd a Zsidóknak írt levél szerzője is idézi (Zsid 3,7). Izajás próféta szerint „érzéketlenné vált a nép szíve” (Iz 6,10), Jézus pedig Izajást idézve mondja: „megkérgesedett ennek a népnek a szíve” (Mt 13,15). Magyarán szólva: imádság nélkül „megkeményedik”, „érzéketlenné válik” válik az ember Isten iránt. Ez a két jelző - „keményszívű”, „érzéketlen szívű” - nem dicséret, hanem negatívum állítása.

Mit tesz a mai világ az említett negatív tulajdonságok ellen? Érzékenyít! (pl. érzékenyít a testi és szellemi fogyatékosok iránt; érzékenyít a migránsok befogadására, érzékenyít a gender és a szivárványos LMBTQ-ideológia elfogadására, vagyis arra, hogy ne légy elutasító – keményszívű – ezekkel szemben)

Ám az ember nem csak a másik ember iránt lehet érzéketlen, de Isten Iránt is! Ez ma valós probléma. A vallásgyakorlat, a közösségi vallási összejövetelek hiányában – mint most a járvány idején is – veszíthetünk Isten iránti érzékenységünkből.

Az imádság azért fontos, mert Istenre érzékenyít! Amikor imádkozunk, akkor Istenhez fordulunk. Ezért fokozottan ügyeljünk a napi imádság végzésére, hogy ne legyünk keményszívűek!

 

A téli szünet miatt kimaradt rózsafüzér-titokról elmélkedjünk ezen a héten.

 

A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka: Aki nekünk a Szentlelket elküldötte.

 

Mikor elérkezett pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló, tüzes nyelvek lobbantak föl előttük és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, amint a Szentlélek szólásra indította őket.” (ApCsel 2,1-4)

 

A Szentlélek csak jelképek által közelíthető meg az emberi képzelet számára:

 

- fényes felhő, mely által már az Ószövetségben a pusztába „vezérelte” a kiválasztott népet , mely

megjelent a Tábor-hegyen és a mennybemenetelkor

- pünkösdi tűz, lángnyelvek: a lángoló lelkesedés, belső tűz jele, az életé

- a szél, mely láthatatlanul van jelen és mindent mozgásba hoz

- galamb: Jézus keresztelésekor is szerepel – itt is a Szentlélek jelképe.

 

„A Szentlélek arra ösztönöz minket, hogy találkozzunk a másikkal, meggyújtja bennünk a szeretet tüzét, Isten szeretetének misszionáriusává tesz minket.” (XVI. Benedek pápa)

 

 

AttachmentSize
Imádkozó családok, 15. - 2021-01-17.odt26.96 KB