Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Imádkozó családok, 14. - 2021.01.10.

A dicsőséges rózsafüzér ötödik titka: Aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott

 

„Az égben nagy jel tűnt föl: egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején tizenkét csillagból korona.” (Jel 12,1)

Ennek a szentírási mondatnak alapján készítették el a „Napbaöltözött Asszony” képét, ill. szobrát. Az egyik legismertebb ábrázolása az ötszáz éves csíksomlyói kegyszobor: a gyermek Jézust karján tartó Máriát aranyló napsugarak veszik körül; fején korona, ill. 12 csillagból álló koszorú veszi körül. Lába alatt a hold sarlója a világ mulandóságára utal. A 12-es egyrészt az ószövetségre utal – Izrael 12 törzsére -; másrészt az újszövetségre – 12 apostol -; végső soron az Egyház szimbóluma a 12 db nyolcágú csillag. (Megjegyzendő, hogy az Európai Únió jelképén a 12 csillag ötágú és nem nyolcágú, mint a Napbaöltözött Asszony ábrázolásokon. A nyolcágú csillag a kereszténység egyik legrégibb jelképe, a betlehemi csillagra utal. Az ötágú csillag is ősi szimbólum, legismertebb az ötágú vörös csillag, a kommunizmus jelképe.)

Az ókeresztény teológiában Jézus feltámadása a teremtés nyolcadik napjának számított. A teremtés hét napja után Jézus feltámadása új életet hozott az emberiségnek. Az ókori keresztelőmedencék és keresztelőkápolnák nyolcszögű alaprajzúak; ami a Krisztus nevében végzett keresztelés utáni új életre utalás.

 

A Jelenések könyvében olvasható Napbaöltözött Asszonyt a liturgia a Szűzanyával azonosítja – ezért ábrázolják őt napsugarak közepette – de az Egyházat is jelképezi; ő az Egyház anyja. Ha ez az asszony az Egyház szimbóluma, akkor fel kell ismernünk benne a saját magunk életét és küldetését is. Öltözete a nap – az Egyháznak is Krisztusba kell öltözködnie és nekem is, ahogyan erre Szent Pál apostol is figyelmeztet: „az Úr Jézus Krisztust öltsétek magatokra” (Róm 13,14), illetve „akik megkeresztelkedtetek, Krisztust öltöttétek magatokra” (Gal 3,27). A mi küldetésünk, hogy egyre inkább Krisztus életét éljük, egyre inkább hasonlítsunk hozzá.

 

Az imádság is segít, hogy Krisztus képmásai lehessünk.

 

 

AttachmentSize
Imádkoozó családok, 14. - 2021-01-10.odt19.21 KB