Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Imádkozó családok, 13. - 2020.12.20.

A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka: Aki nekünk a Szentlelket elküldötte

 

„Mikor elérkezett pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló, tüzes nyelvek lobbantak föl előttük és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, amint a Szentlélek szólásra indította őket.” (ApCsel 2, 1-4)

 

1./ Amikor szél kerekedik egy világváros felett – pl. Budapest felett – akkor a „kisepri” a városra telepedett szmogot. Mindjárt tisztábban lehet látni, mindjárt egészségesebb lesz a levegő. Megújul a város légköre.

 

A Szentlélek eljövetele – melyet a szél és tűz képének átalakító erejével jelez a Szentírás – új világrendet, új korszakot indít el: az irgalom és a szeretet korszakát. A Szentlélek kiáradása egyben létrehoz egy új testvéri közösséget, az Egyházat.

A Szentlélek csak jelképek által közelíthető meg az emberi képzelet számára: fényes felhő, mely már az Ószövetségben a pusztába „vezérelte” a kiválasztott népet, mely megjelent a Tábor-hegyen és a mennybemenetelkor. Pünkösdi tűz, lángnyelvek: a lángoló lelkesedés, belső tűz jele.

 

2./ Figyeld meg, kikre áradt ki a Szentlélek? Az imádkozó apostolokra. Ma is érvényes: azok nyitottak a Szentlélek befogadására, akiket az imádság nyitottá tesz Isten felé. Akik nyitottak, azokban sokféleképpen működik a Szentlélek.

 

A Szentlélek működése:

- megvilágosítja értelmünket

- átalakít (miként az apostolokat)

- megerősít a tanúságtételre (ApCsel 1,8)

- megajándékoz lelki adományokkal (1 Kor 12,4)

- megvigasztal (pl. szenvedésben: 2 Kor 1,5)

- közbenjár értünk (Róm 8,26)

- vezérel bennünket, hogy ne a test szerint, hanem lélek szerint éljünk (Róm 8, 13-14)

 

A Szentlélek arra ösztönöz minket, hogy találkozzunk a másikkal, meggyújtja bennünk a szeretet tüzét, Isten szeretetének misszionáriusává tesz minket.” (XVI. Benedek pápa)

 

„Együtt kell boldognak lennünk. Együtt kell Isten elé kerülnünk, együtt kell elé lépnünk. Nem találkozhatunk egyedül, a másik ember nélkül a jó Istennel. Mit is mondana, ha egyedül, a másik nélkül térnénk vissza hozzá?” (Charles Péguy francia költő, 1873-1914)

 

3./ A tized rózsafüzér imádkozása segítsen, hogy „a buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek.” (Róm 12,11)

 

AttachmentSize
Imádkozó családok, 13. - 2020-12-20.odt23.84 KB