Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Imádkozó családok, 12. - 2020.12.13.

A dicsőséges rózsafüzér második titka: Aki a mennybe fölment

 

Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő elfedte, úgyhogy tovább nem láthatták. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve, és megszólította őket: »Galileai férfiak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel?

Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment.«” (ApCsel 1,9-11)

dr. Kákonyi Asztrik ferences atya elmélkedése:

 

Valójában azt kellene mondanunk: Azért ment el, hogy még jobban itt maradjon! Ez a misztérium „paradox” tulajdonsága! Mindenkihez közel akart jutni a világ végezetéig legyőzve teret és időt.

Velünk van, mint az élet Igéje, melyet az apostolok tanítása adott tovább szóban és írásban. A Biblia az élő Isten szava: „betűformát öltött igazság!”

Velünk van az Oltáriszentségben, amikor az utolsó vacsorára emlékezve a kenyér és bor Jézus „szavára” az ő testévé-vérévé változik, magába rejtve megváltó szeretetét, mellyel önmagát telje-sen odaadta érettünk.

 

Jézus az utolsó vacsorán mondta: „Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek…, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok!” (Jn 14,2-3) A keresztény egyház azóta ebben a várakozásban él. Min-den szentmisében közösen imádkozzuk: „Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk föltámadáso-dat, amíg el nem jössz!”

Az imádság (a rózsafüzérnek ez a titka) elmélyíti a vágyakozást az „égi haza” után. „A mi hazánk a mennyben van. Onnan várjuk az Üdvözítőt, az Úr Jézus Krisztust, aki átalakítja gyarló testünket és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez.” (Fil 3,20)

 

 

AttachmentSize
Imádkozó családok, 12. - 2020-12-13.odt19.73 KB