Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Imádkozó családok, 11. - 2020.12.06.

A dicsőséges rózsafüzér első titka: Aki a halálból feltámadott

 

Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, s Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, megállt középen és köszöntötte őket: »Békesség nektek!« Azután Tamáshoz fordult: »Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem hívő!« Tamás fölkiáltott: »Én Uram, én Istenem!« Jézus csak ennyit mondott: »Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek!« (Jn 20,26-29)

 

Mit jelent Jézus feltámadása?

 

1./ Jézus háromszoros győzelmét: a bűn, a halál és a sátáni gonoszság fölött. „Azért jött az Isten Fia, hogy a sátán művét romba döntse.” (1 Jn 3,8)

 

2./ Jézus csak kiválasztott tanúknak mutatta meg magát. Ellenségeit nem kényszerítette, nem szé-

gyenítette meg megjelenésével. Jézus tapintatos volt, tisztelte szabad akaratú döntésüket.

 

3./ Feltámadásával feltárta előttünk a jövőt, a mi jövőnket. Szent Pál a föltámadt test tulajdonsága-

iról ezt írja: „Romlásra vetik el – romlatlannak támad föl. Dicstelenül vetik el – dicsőségben

támad föl. Erőtlenségben vetik el – erőben támad föl. Érzéki testet vetnek el – szellemi test tá-

mad föl.” (1 Kor 15, 42-44)

 

4./ Feltámadásával a teljes élet reményét növeli bennünk. Itt a földön nem élhetünk teljes életet. Itt a földön csak átutazó vendégek vagyunk; miként a vasútállomás is csak átmeneti tartózkodási

hely: megérkezünk és tovább utazunk. „A mi hazánk a mennyben van” - írja Szent Pál apostol

(Fil 3, 20). Teljes életet a mennyben fogunk élni.

 

November végén temettem Runtág Judit (46) hívőnket, aki sokféle betegségben szenvedett és le

volt százalékolva. De beteg testében erős és egészséges lélek lakott. Alábbi verse is a feltáma-

dásba vetett erős hitéről tanúskodik.

 

EZ A FÖLD

 

Ez a föld nem az én otthonom,

ezen a földön én csak vándor

vagyok.

Az én hazám az égben van fent,

mert én a szeretet gyermeke vagyok.

Isten az én Atyám, aki az égből

vigyáz reám.

Ez a föld nem az én otthonom,

ezen a földön én csak egy vándor

vagyok,

s amíg élek én, csak vándor leszek.

 

AttachmentSize
Imádkozó családok, 11. - 2020-12-06.odt21.85 KB