Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Húsvéthétfő „B” 2021. április 5. (Mt 28,8-15)

1./ Napjainkban gyakran hallani azt a felszólítást, hogy „az Egyház ne politizáljon”. Ezzel azt akarják elérni, hogy az Egyház ne mondjon véleményt a társadalmi életről. De ezt nyíltan nem akarják kimondani, ezért álságosan azt mondják, hogy „az Egyház ne politizáljon”.

Nos, az Egyház nem politizál, csak véleményt mond társadalmi kérdésekről. Ezt tette Máté evangélista is: leírta kora társadalmának Jézus feltámadásához való hozzáállását. Elemzését lehet, hogy mai ellenfeleink szintén politizálásnak mondanák.

Érdemes elolvasni a Jelenések könyvének 17. fejezetét, melyben Szent János apostol kritikus véleményét fogalmazza meg a császári Rómáról, melyet egy nagy parázna kéjnőként jellemez. A szent író nem politizált, de a keresztényeknek felhívta a figyelmét a pogány világ veszélyeire. Kritikus hangjáért száműzetésbe küldték, de itt sem hallgatott el. Patmosz szigetén írta le az előbb említett kritikus véleményét.

 

2./ Hogyan jellemezte Máté evangélista kora társadalmát a mai evangéliumi (Mt 28,8-15) részletben? Három csoportról szól. Az egyik az asszonyok csoportja, akik illatszert visznek Jézus sírjához. Ők tisztelik és szeretik Jézust. Meg is kapják érte jutalmukat, Jézus megjelenik nekik.

A másik csoport a közönyös katonáké, akik – legalábbis a kereszténység dolgában tájékozatlanok és tanulatlanok. Közönyüket gonosz szándékú emberek kihasználják. Lefizetik őket és hazugságra kényszerítik. Mondják azt, hogy éjszaka – amíg ők aludtak – a tanítványok ellopták Jézus holttestét.

A harmadik csoport a főpapoké és a véneké, akik megátalkodottan tagadják Jézus istenségét és feltámadását, ezért csak a hazugságba tudnak menekülni. De mivel rendelkezésükre áll a hatalom és a pénz, meg tudnak téveszteni másokat. Ők az igazán gonosz emberek. Ők a felbujtók.

Máté leírása tipikus történet, mert hasonló számtalanszor ismétlődött a történelemben. Például a 60-as években az elmebeteg Nero császár – ki magát nagy költőnek képzelte – meg akarta énekelni Trója égését. Ezért felgyújtatta Róma szegénynegyedét, és a lángokban égő városrésztől ihletet merítve Trója égéséről kezdett énekelni. Mikor a népharag ellene fordult, gyorsan a keresztényekre fogta a gyújtogatást, s ezzel elindította háromszáz éven át tartó keresztényüldözést. Nero volt a gonosz, aki hatalommal, meg cirkusz és kenyér ígéretével meg tudta téveszteni a közönyös és tanulatlan tömeget, és ki tudta használni őket. Akkoriban a cirkusz töltötte be a mai média szerepét. Etették, itatták, meg szórakoztatták az embereket, s ezzel a hatalom a maga oldalára tudta állítani őket – ideig-óráig.

 

3./ Ma nem hasonló történik? Az Egyházat – mely kimondja a véleményét a társadalmi kérdésekben – azzal próbálják hallgatásra bírni, hogy kijelentik: ne politizáljon. S a média segítségével ezt oly sikeresen alkalmazzák, hogy még katolikus hívek között is vannak, akik átveszik ezt a gondolatot.

Két megjegyzés kívánkozik ide:

Ilyen alapon Máté evangélistára és János evangélistára is lehetne mondani, hogy politizált, hiszen véleményt mondott az akkori pogány világról.

Másrészt Szent II. János Pál pápa egyik szociális enciklikájában – vagyis társadalmi kérdésekről szóló tanításában – leírta, hogy az Egyház társadalmi tanítása az evangelizáció része. Tehát nem politizálás, hanem evangelizáció. (vö. Centesimus annus, 5 e,f)

Az Egyház nem politizál, de igenis véleményt mond, hogy híveit tájékoztassa a kor viszonyairól. Máté evangélista a mai evangéliumban három embercsoportot sorol fel, jellemzi őket, mégpedig azért, hogy ütköztessen vele minket is. Vajon én melyik csoporthoz tartozom? A Jézust tisztelő és szerető emberekhez? A közönyös emberekhez? A Jézust tagadó gonosz emberekhez?

Bizonyára az asszonyok által ábrázolt csoporthoz tartozunk, akik találkoznak útjuk során Jézussal. Mi is találkozunk itt a templomban Jézussal. Akik a közönyösekhez, vagy a gonosz tagadókhoz tartoznak, azok útja a kárhozatba vezet.

 

AttachmentSize
Homilia, 2021-04-05.odt30.69 KB