Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Húsvét 6. vasárnapja „A” 2020. május 17.

1./ „Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat.” - Jézusnak a mai evangéliumi szakaszban (Jn 14,15-21) hallott első mondata nem arra vonatkozik, hogy elméletileg fogadjuk el az ő tanítását, hanem arra, hogy a gyakorlati életünkbe ültessük át az ő tanítását. Ez nem is olyan könnyű. Miért? Azért, mert a világ, melyben élünk, folytonosan elhangol bennünket a jézusi tanítástól. Ahogy a hangszerek is elhangolódnak, ahogy a templomi sípos orgona is elhangolódik a hőmérséklet változása miatt, úgy a keresztény ember is elhangolódik; hiába hallja heti rendszerességgel a jézusi tanítást a templomban, a világ másféle légkörében elhangolódik attól.

A koronavírus-járvány rádöbbenthetett arra, hogy a világ által nyújtott szolgáltatások nélkül mennyire üres az életünk. Szinte vezényszóra megszűntek az utazások, a szórakozási lehetőségek, a plázázás, vagyis mindaz, amit a fogyasztás szóval szoktunk kifejezni. A pandémia felszínre hozta korunk értékválságát, mert sokan az utazásban, szórakozásban, fogyasztásban látják az élet értékét, pedig ezek csak pótszerek. Az élet igazi értékét ugyanis nem az anyagi lehetőségek, hanem sokkal inkább a lelki értékek adják. A fogyasztás pótszerei legfeljebb csak egy időre tudják elfedni a lelki ürességet, de amikor homokszem – jelen esetben egy vírus – kerül a fogyasztói világ gépezetébe, akkor felszínre jut a belső üresség.

Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat!” Jézus felszólítása arra vonatkozik, hogy ne önnön magunk kedvtelésére adjuk életünket, hanem önmagunknál valami nagyobbnak – Istennek – adjuk át az életünket azzal, hogy az ő parancsait teljesítjük. Az előbbi zenei hasonlattal élve: ne a világra, és ne önmagunk kedvtelésére hangoljuk az életünket, hanem Istenre.

Ezekben a napokban arról hallunk, hogy fokozatosan újra kell indítani az életet. Igen, de nem csak a gazdasági életet, nem csak a szellemi életet, de a lelki életet is újra kell indítani. A lelki élet újraindításához a Szentlélek nyújt segítséget. Erről beszélt Jézus:

2./ „Én majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad.” (Jn 14, 16)

Jézus itt az akkori bírói gyakorlatból vette a példát. A zsidó bíróságok gyakorlatában ismert volt a vigasztaló – görög kifejezéssel paraklétosz – szerepe. Az ítélet kimondásakor egy ismert, feddhetetlen hírű férfi jelenhetett meg és telepedhetett le a vádlott mellé. Védő - „paraklétosz”- vigasztaló volt a neve, aki néma tanúvallomásával zavarba hozta a vádlókat. Milyen jó érzés lehetett a vádlottak padján ülőnek, amikor egy feddhetetlen életű ember kiállt mellette. Ez erkölcsi elégtételnek számított.

Jézus búcsúbeszédében ezt a bírósági joggyakorlatból vett példát most a Szentlélekre ruházza át,

azt állítva, hogy a Szentlélek állandó vigasztalója, állandó védője lesz a hívőknek. Nem eseti védő, hanem állandó védelmező, olyan valaki, aki „bennetek lakik”. (Jn 14,17)

3./ A bennünk lakó Szentlélek hatása életünkben

Életünk során nem csak a gyászban van szükség vigasztalóra, védelmezőre, de nap mint nap, szinte óránként. Megkeresztelkedésünk óta a Szentlélek lelkünkben lakik, de lelkünkért a gonosz lélek is küzd. Magát Jézust is megkeresztelkedése után a pusztában megkísértette a sátán. Bűnös kívánságokkal ostromolta, hogy hagyjon fel az isteni megbízással és csak az önző szempontjaival törődjön. Velünk sem történik másként. Ha Istenre bízzuk magunkat, akkor a gonosz lélekkel is akad dolgunk, nem is kevés. Megtapasztaljuk, hogy a sátán valóságos hatalom, amely mindig újból és újból el akar választani Istentől. Ez a két ellentétes, kibékíthetetlen erő küzd az emberi lélekért. Egyszerre nem fér meg a lélekben Isten is, meg a sátán is. Dönteni kell. És miért tud az ember Isten mellett dönteni? Azért, mert a Szentlélek a lelkünkben lakik. Pedig micsoda kemény kísértéseket kell kiállni: az ösztönök csábítását, a szemek kívánságát, és a kevélység csábítását. Miért tud a hívő ember kitartani Isten mellett ebben a szabados erkölcsű világban, ahol semmi sem szent többé: sem a szerelem, sem a becsület, sem az igazság? Emberileg szinte érthetetlen, hogy mégis vannak Isten ügye mellett kitartó hívek. Ezt nem lehet józan emberi ésszel megmagyarázni. Ezt csak a Szentlélek bennünk lakásával lehet megérteni. Ő az, aki odaül a vádlottak padjára ültetett kereszténység mellé; Ő az Istenben bízó hívő védelmezője és bátorítója.

Nem vagyunk egyedül ebben az istentelen világban, amely gyakorta pellengérre állít minket. Nem vagyunk egyedül, mert a Vigasztaló Szentlélek lelkünkben lakik.

 

 

AttachmentSize
Homilia, 2020-05-17.odt33.22 KB