Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Húsvét 5. vasárnapja „A” 2020. május 10.

1./ „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” (Jn 14, 6)

Jézus búcsúbeszédének ez a mondata minden kornak szóló kinyilatkoztatás, de az apostoloknak vagy egy akkor zsidó embernek mindennél többet jelentett. Hiszen éppen ez a három izgatta őket: melyik az az út, amelyen nekik járni kell; mi az igazság, amit hinniük kell; és milyen az az élet, amelyet élniük kell. Jézus kortársai izgatottan keresték, kutatták ezt a három lehetőséget: az útjukat, az igazságukat és az életüket. És most Jézus azt mondja, hogy ez az út Ő maga! Vagyis őt kell követni, az ő tanítását kell hinni, és az ő életét kell élni.

A kérdés ma így vetődik fel ebben a keresztény gyökereitől elszakadt Európában: Járható út a jézusi út? Hihető a jézusi tanítás? Élhető a jézusi élet? Ezek a kérdések főleg a fiatalokat foglalkoztatják, akik még életük elején vannak és többféle alternatíva közül van lehetőségük választani.

2./ Minden korban voltak ún. „útmutató” emberek, akik tetszetős tanrendszert fogalmaztak meg, melyet nem egyszer úgy mutattak be, mint megváltó tant; mások az élvezetek habzsolásának útját mutatták be, mely az emberek szeretetéhségét volt hivatott csökkenteni. Ám a történelem sokszor igazolta, hogy az ilyen útmutató emberek rossz útra terelték a hozzájuk fordulókat, valójában nem az élet útját mutatták meg, hanem a halál útját, a „halál kultúráját” - ahogy azt Szent II. János Pál pápa szokta volt mondani.

Az internet korában is vannak ilyen „útmutató” emberek, akiket „influencer”-nek mondanak. Influencer (befolyásoló) ember az, aki jelentős követőbázist gyűjtött maga köré a közösségi oldalakon (pl. facebook, twitter, instagram). Az influencerek sokszor olyan sztárok, hírességek, sportolók, akik bizonyos területen megszerzett tudásukkal, teljesítményükkel kiérdemlik mások figyelmét. A bloggerek, vloggerek is befolyásoló embereknek tekinthetők.

Jézus is útmutató ember volt. Azt mondta: „én vagyok az út”, de ő előbb maga is végigjárta a megpróbáltatásokkal és szenvedésekkel teli emberi életutat, s csak akkor mondta másoknak, hogy ez az út járható, ez az út az életre, az örök életre vezet. Jézus ellentétben a mai influencerekkel, nem pszichológiai módszerekkel akar bennünk reményt kelteni, hanem a hit erősítésével. A pszichológia végül is emberi erőlködés, emberi megoldási kísérlet marad csupán; a hit viszont isteni megoldás.

Jézus azt mondta: „én vagyok az igazság”. Hogy is állunk az igazsággal? A mai kor embere hasonlít Pilátushoz, aki Jézus kihallgatásakor cinikusan és lefitymálólag azt kérdezte: „Mi az igazság?” A mai kor egy cinikus kor, s ebben hasonlít Pilátushoz. A mai ember mindig azt kérdezgeti: mi az igazság?; s aztán keresztre feszíti az igazságot, amely ott áll a szeme előtt. A mai társadalom elveszítette érzékét az igazság iránt. Úgy látszik, mintha igazmondás nélkül is lehetne boldogulni. A fejlett országok jó része abból él, hogy hazudik. A reklám, a propaganda és a hírközlő eszközök foglalták el az igazság helyét. Ezek gyártják az álhíreket és rémhíreket, ezek a hazugsággyárak bármit el tudnak fogadtatni az emberekkel, s bárminek az ellenkezőjét is.

Jézus azt mondta: „én vagyok az élet”. Hinni azt jelenti, hogy olyan viszonyba kerülök Jézussal, hogy ő lesz életem igazodási pontja. Amikor testnevelési órán vagy a katonaságnál kiadják a vezényszót - „igazodj!” - akkor mindenki a sor első emberéhez igazodik, így tudnak egyenes vonalban felsorakozni. Amint ott nincs több igazodási pont, úgy az életben sincs több igazodási pont, mert abból csak káosz lesz. Az ember számára nincs más igazodási pont, mint Jézus emberi élete. Ez olyan, mint a szekérkerék: ha kiveszem a kerék agyát, amely összefogja a küllőket, akkor szétesik az egész. Szétesett világban élünk, mert az emberi életből kivették az igazodási pontot: Jézust.

3./ Ma a kérdés így vetődik fel: te milyen utat, igazságot és életet fogadsz el? A jézusi utat, igazságot és életet, vagy pedig az influencerek által mutatott utat, igazságot és életet?

Fiataloknak fel kellene tenni azt a kérdést: milyen életet választok a házasságkötés előtt? Az élet-társi viszonyt, mondván: ma szinte mindenki ezt teszi; vagy pedig a házasságkötésig tartó megtartóztató, tiszta életet, mondván: egy hívő keresztény ezt teszi. Ha az élettársi viszonyt választja, akkor a nem keresztény világ mintáját követi. Ha a házasság előtti és házasság alatti tisztaságot választja, akkor a keresztényhez méltó igazodási pontot követi: Jézust. Nincs más igazodási pont. Minden olyan keresztény, aki Jézus emberi életét tartja igazodási pontnak, azzal másoknak mintegy ablakot nyit az égre (vö. Ozsvári Csaba). Amint az ablak átengedi a fényt, a tiszta életű keresztény átengedi az isteni fényt, mely utat mutat földi zarándokutunkon és elvezet az örök dicsőség világosságába.

 

 

AttachmentSize
Homilia, 2020-05-10.odt33.17 KB