Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Húsvét 4. vasárnapja „A” 2020. május 3.

1./ A papság: jel. Mindenütt jelekkel találkozunk: pl. a közlekedési táblák tájékoztatnak és utat mutatnak. A templomok tornyai nem csak a harangok elhelyezéséül szolgálnak, de a település fölé magasodva az „odafönt valókra” (Kol 3,2), Istenre utaló jelek. Ma, a papi hivatások világnapján a papságról, mint jelről elmélkedünk. „A pap, aki Isten országáért lemond a házasságról (Mt 19,12), ugyancsak a jel szerepét tölti be: másokért élő ember lesz. Persze a házas ember is másokért élő; de míg ő a családjáért él, a pap voltaképpen minden emberért él. Hogy azonban szíve készséges és nyitott lehessen erre a feladatra, ahhoz szabadnak kell lennie. A papi nőtlenség ezért a szabadság jele, a szabadság viszont a szolgálatra való.” (Szent II. János Pál pápa 1979.04.08.-i leveléből)

 

2./ Mire utal a papság számának csökkenése? Kada Lajos érsek (1924-2001) miután fél évszázadot töltött az Apostoli Szentszék diplomáciai szolgálatában – több országban volt apostoli nuncius – nyugdíjasként hazajött Albertfalvára, s több alkalommal volt módunk vele találkozni. Egy ilyen alkalommal – 2000-ben – megkérdezte tőlünk, hogy kinek a plébániájáról van jelenleg kispap. Ha jól emlékszem, a dél-budai espereskerület hét plébániájáról csak egynél volt akkor papjelölt.

Kada Lajos érsek úr kérdése nagyon lényegre törő volt. Szent II. János Pál pápa ugyanis azt írta egyik enciklikájában, hogy „egy egyház életerejének biztos ismérve a papi és szerzetesi életre szóló hivatások száma.” (Redemtoris missio, 79)

Mindenki tudja, hogy hazánkban vannak olyan falvak, amelyek elnéptelenedtek, mert nincs fiatal, vagy elköltöznek a fiatalok. Csak az a település életerős, ahol van utánpótlás. Így van ez az egyházban is. Csak az az egyház életerős, amely megfelelő számú papi és szerzetesi hivatást tud biztosítani. Az európai kereszténységre ez jelenleg nem jellemző. Az ázsiai és afrikai keresztény egyházakban ezzel szemben óriási dinamizmus van, olyannyira, hogy például a magyarországi verbita szerzetesrendben több ázsiai és afrikai papnövendék van, mint magyar. Most már ők küldenek Európába szerzeteseket.

 

3./ Miért csökkent le az Egyház életereje Európában? André Frossard (1915-1995) francia író szerint a csökkenés oka, hogy a keresztények a világhoz tértek. Szerinte a XX. század legnyugtalanítóbb eseménye a keresztények világhoz térése volt. Ez a világhoz térés, világhoz fordulás észrevétlenül és látszólag nagyon lassan ment végbe, csak a folyamat végkifejlete a látványos; hasonlóan az égből lehulló tárgyakhoz. A világűrből a földi atmoszférába bekerülő tárgy végül oly gyorsan zuhan, hogy a felmelegedés következtében elég (pl. a Columbia űrrepülőgép 2003-as katasztrófája).

Az ateista környezetből katolikus hitre tért francia író jól látta Európa bűnét. Európa elfordult Istentől, hogy a világhoz fordulhasson. S ez a világhoz fordulás önpusztítónak bizonyult. Hedonista életszemléletével feléli a jövőt, népessége fogy, s ezzel életereje is megcsappan. Nem véletlen tehát, hogy az európai egyházak életereje is megcsappant, amit hűen mutat a papi hivatások számának csökkenése.

Ez a felismerés vezette Szent VI. Pál pápát 1963-ban arra, hogy a húsvét utáni 4. vasárnapot könyörgő nappá nyilvánítsa: papi hivatások világnapjává. A mai napon azért imádkozunk, hogy a fiatalok közül legyenek, akik meghallják Jézus hívását és követik őt. Azt a Jézust, aki maga az ajtó.

 

4./ Jézus az ajtó – hallottuk a mai evangéliumban (Jn 10, 1-10). Jézusnak ez a mondása két dolgot jelent: egyrészt Jézus az ajtó a bárányokhoz, másrészt ő az ajtó a juhok számára a legelőre.

Palesztinában a juhokat éjszakára egy kőfallal körülkerített akolba terelték, s az ajtót bezárták. A pásztor az ajtón át ment be a juhokhoz, aki viszont nem az ajtón, hanem a falon átmászva ment, az rabló volt. Jézus azt mondja, hogy ő az ajtó a juhokhoz. Aki elkerüli ezt az ajtót, és úgy akar az emberekhez jutni, az nem megváltó, hanem hamis pásztor, azaz tolvaj.

Másnap reggel az ajtón keresztül vitte ki a legelőre a nyájat a pásztor. Jézus az ajtó a juhok számára, melyen keresztül az örök boldogság mezejére jutnak, a jó pásztor vezetésével.

Ma azért könyörgünk Jézushoz – a jó Pásztorhoz – hogy hívjon pásztorokat az ő nyájához, hogy ezáltal növekedjen az Egyház életereje.

 

 

AttachmentSize
Homilia, 2020-05-03.odt33.09 KB