Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Húsvét 2. „Irgalmasság” vasárnapja „A” 2020. április 19.

1./ A vasárnapi szentmise-közösség fontossága

Szent János evangéliumának most hallott részletében (Jn 20,19-31) beszámol arról, hogy húsvét vasárnap este – amikor a tanítványok együtt voltak – megjelent nekik Jézus. Majd nyolc nap múlva – vagyis a következő vasárnap – ismét megjelent nekik ott, ahol együtt voltak. Nem véletlen, hogy Jézus ott és akkor jelenik meg, amikor és ahol együtt vannak a tanítványok. Ez nyilvánvaló utalás a vasárnapi szentmisére, ahol a Jézusban hívők hétről-hétre együtt vannak. Jézus a közösségben erősítette meg a hitetlenkedő Tamás apostol hitét; és Jézus ma is a hívők közösségében, a szentmisén való együttlétben erősíti meg a benne hívők hitét. Ezért igen fontos a vasárnap megszentelése, a szentmisén való együttlét.

A szentmisén való részvételnek azonban különböző történelmi időkben más-más akadálya volt. A római császárság idejétől kezdve számos diktatúra volt, amely egyenesen tiltotta, vagy akadályozta a szentmisén való részvételt. Elengedő a kommunista időkre gondolni. A diktatúra bukása után más nehézség adódott: a plázázás szokása, mely sok embert térített el a templomtól, és sok keresztény dolgozót kényszerített a vasárnap megszentelése helyett a bolti kiszolgálásra. A plázázás tehát sok embert vont el a családi és vallási közösségtől. A közösségtől elvont ember pedig atomizálódik, az atomizált-izolált ember pedig jobban ki van szolgáltatva a manipulációnak, az immár társadalmi méretű agymosásnak. A kommunista diktatúra által emelt berlini fal (1961-1989) helyett az ún. szabad világ több olyan kis falat emelt, amely elszigeteli egymástól és a vallási közösségtől az embereket. Ilyen fal pl. a versenyszerű sport, melyet sok gyerek és fiatal folytat, s mivel a versenyek rendszerint hétvégén vannak, a szentmisén való részvétel akár lehetetlen is.

Napjainkban egy sosem látott akadálya lett a vasárnapi szentmise-közösségben való részvételnek:

2./ A koronavírus-járvány miatt szünetelnek a nyilvános szentmisék.

A kereszténység történelmében ilyen elszigetelés a szentmisétől sosem fordult elő. A helyzetet enyhítendő online közvetítések vannak, de ez mégsem hoz létre közösséget. A rendkívüli helyzetben azonban meg kell látni egy új lehetőséget is. Most válik világossá az Egyházat és a keresztény családot egymáshoz fűző kötelék.

A vasárnapi szentmise nemcsak egybefogja a keresztény közösséget, de egyben katekézist, hitoktatást is ad, amikor a pap magyarázza a felolvasott szentírási szövegeket. A szentmise katekézise igen fontos. Már az előbb utaltam arra, hogy vannak olyan körülmények, amelyek között a családi katekézisre feltűnően szükség van. Ilyen volt a kommunizmus diktatúrája, amikor akadályozták a hitoktatást. Napjainkban a koronavírus-járvány miatt hosszú időre szünetelnek a templomi nyilvános szentmisék, és plébániai katekézisek. Ebben a helyzetben a keresztény család mint „családi egyház” marad az egyetlen hely a hit megélésére.

Ez a helyzet némely családban nem várt nehézséget hozhat. Konkrétan arra gondolok, amikor a házastársak között a hit nem jelent közös nevezőt (amikor egyikük közömbös vagy kifejezetten szembeszegül a hittel); más esetben pedig a serdülő vagy ifjúkorban lévő gyermekük helyezkedik szembe a hittel. Ilyen helyzetben a szülők megtapasztalják azt, amiről Szent Pál apostol így számol be: „a szülés fájdalmát szenvedem értetek, amíg Krisztus ki nem alakul bennetek.” (Gal 4,19)

A család mostani összezártságában rendkívül nehéz, sőt fájdalmas lehet a hit megélése, a közös imádságra tett kísérlet. Valóban „szülési fájdalmat” jelenthet az ellenszegülő családtag részéről megmutatkozó értetlenség és hitetlenség leküzdése. Ilyenkor a család vallásgyakorló tagjainak bátor és derűs lélekkel kell tanúságot tenni a hitről, ami megindíthatja a hittől távol álló családtagokat a Jézushoz vezető úton. (vö. Familiaris consortio - II. János Pál apostoli buzdítása - 52-54. pontok)

A templomtól és szentmisétől való elzártság alkalmat ad a családon belüli missziós lelkület kifejlődésére. A nagyhétre összeállítottam a Hiszekegy-ről szóló elmélkedést azzal a szándékkal, hogy azt a szülők és gyerekek a szent három nap alatt átbeszéljék. Ezért választottam a kérdés-felelet formát. Azóta a Miatyánk imádságról is összeállítottam hasonló anyagot, ami újabb lelki muníciót ad a családon belüli vallásgyakorlásához. A családokhoz eljuttatott, illetve a plébániai honlapon is megjelent anyag bárki számára elérhető az interneten: farkasretiplebania.hu

A járvány okozta bezártság tehát lehetőséget teremt a keresztény családoknak, hogy hitüket bensőséges családi közösségben élhessék meg. Éljünk Istennek ezzel az ajándékával!

 

 

 

AttachmentSize
Homilia, 2020-04-19.odt33.83 KB