Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Házasság és család, 7. - 2017.10.16.

1./ A fatimai jelenés 100. évfordulója több ezer hívőt gyűjtött össze a Soroksár-újtelepi Fatmimai Szűzanya tiszteletére épült templom előtti jubileumi szentmisére. Az utolsó fatimai jelenés 100 évvel ezelőtt, október 13-án volt. A fatimai napcsoda centenáriumán a verőfényes napsütés leparancsolta rólunk a kabátot, majd a szentmise alatt vékony fátyolfelhő mintegy hatalmas napernyőt képezett, a kellemes szellő pedig legyezgette az arcokat.

  Egy zarándoklat alkalmával érezhető a zsoltár sorának igaza: „Nézzétek, milyen kedves és jó, ha egyetértésben élnek a testvérek!” (Zsolt 133,1) A testvériségnek ez a megtapasztalása összhangban van Jézus állításával, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek az ő nevében, ő közöttük van. De összejöhetnek-e az emberek az ő nevében, ha nem akarnak együtt imádkozni? Nyilvánvaló, hogy keresztény közösség megtapasztalása szoros összefüggésben van a közös imádsággal. Az imádság teremti meg a keresztény testvéri közösséget.

2./ A testvéri közösség megtapasztalása a „tiszta szerelem” imaestjén is lehetséges. Szerte az országban, de határainkon túli magyar templomi közösségekben évek óta megrendezik ezt az imaestet a tisztaságban megélt párkapcsolatokért, házasságokért, a jövőért.

  Tisztaság? Ez ma lekacagott szónak tűnik. Ady Endre Hiszek hitetlenül Istenben c. versében bűnbánóan írja:

Szépség, tisztaság és igazság,
Lekacagott szavak,
Óh, bár haltam volna meg akkor,
Ha lekacagtalak.

Szűzesség, jóság, bölcs derékség,
Óh, jaj, be kellettek.
Hiszek Krisztusban, Krisztust várok,
Beteg vagyok, beteg.

 Másik versében fájdalmát fejezi ki amiatt, hogy elvesztette a lelki tisztaságot, a Patyolatot:

Meghurcolt a Vér, ez a Pokolba
Bomolva, romolva
Vágtató, tüzes fogat
S most lenget utánam jelt
A Patyolat,
Most, most szeretnék lenni bátran
Élet-tagadó, szűz, makulátlan,
Vágytalan és tiszta.

 (A Patyolat üzenete)

 Ady Endre megszenvedett bölcsessége is alátámaszthatja a „tiszta szerelem” imaest szükségességét.

Bennem azonban néhány kérdés fogalmazódik meg: elegendő, ha huszonéves fiatalok számára rendezünk imaestet a tiszta szerelemért? Nem kellene már jóval korábban elkezdeni a tisztaságra, mint erényre való nevelést? Elsősorban nem a családban kellene ezt elkezdeni? És hogyan kellene?

3./ Az egyiptomi kopt keresztény szülők kis gyermekeik csuklójának belső felére egy 2-3 cm-es keresztet tetováltatnak, azzal a céllal, hogy keresztényüldözés esetén a felnövő gyermekük le se tudja tagadni keresztény mivoltát. Az állandó veszélyben élő kopt keresztény szülők ily módon már eleve a vértanúságra nevelik gyermeküket. Megrázó élmény volt számomra, amikor egy huszonéves kopt katolikus leány magyar vőlegénye elmondta mindezt és megmutatta menyasszonya csuklóján a kis tetovált keresztet.

A tisztaság megőrzése is egyfajta vértanúságot jelent. Szent Ambrus egyháztanító (IV. szd.) a 118. zsoltárhoz fűzött magyarázatában ezt írja: „Amint sokféle az üldözés, ugyanúgy sokfajta a tanúságtétel is. Naponta Krisztus tanúja vagy. Ha megkísértett a paráznaság szelleme, de te szent félelemmel gondolsz Krisztus eljövendő ítéletére, és ezért nem akarod bemocskolni tested és lelked tisztaságát, Krisztus vértanúja vagy.”

A tisztaságra nevelés elsősorban a keresztény család feladata. Olyan komolyan kellene venni, miként a kopt keresztény családok teszik a hit megvallására történő nevelésében. A nevelés jutalma a tiszta párkapcsolatok és házasságok megélése lesz, amit adjon meg az Isten. Ezért imádkozunk a farkasréti templomban október 18-án, szerdán este 7 órakor mindenkivel, aki eljön az imaestre.

AttachmentSize
Vesperás, 2017-10-16.doc17.5 KB