Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Házasság és család, 4. - 2017.08.25.

1./ A házasságkötések országos növekedése nem jelenti az egyházi házasságkötések számának növekedését, sőt, nem egy plébánián csökkenés állapítható meg. Mindkét elmozdulás mögött a motivációt kell keresnünk. Családbarát kormányzatunk kedvező anyagi motivációjának tulajdonítható a polgári kötések növekedése. Az egyházi kötések igazi motivációja viszont nem a szép templomi környezet kell/ene, hogy legyen, hanem a kegyelmi motiváció. Vagyis ne csak azért kössék az egyházi házasságot, hogy egy szép emlékkel gazdagodjanak, hanem inkább azért, hogy a házasság szentségi kegyelmét megkapják; hogy Isten segítse őket az egymás iránti szeretet elmélyítésében, a házassági terhek vállalásában, a hűség megtartásában, a gyermekáldás elfogadásában és a gyermekek felnevelésében. A szentségi kegyelem nélkül ugyanis aligha lehetséges a hűség és felbonthatatlanság megtartása „holtomiglan, holtodiglan”.

2./ A házasságkötés elhalasztása korjelenség. Már a katolikus fiatalok többsége is élettársi viszonyra lép, ahelyett, hogy a házasságot választaná. Harsányi Pál Ottó ferences morálteológus szerint „a házasságot sokszor azért halasztják el a fiatalok, mert a közmeggyőződés és egyes társadalmi elvárások szerint még nem rendelkeznek biztos állással, lakással vagy házzal. Egyfelől igaz, hogy a pár közös életéhez szükségesek bizonyos anyagi alapok, ám a hangsúly nem ezek hiánytalan és „versenyképes” meglétén, hanem a közös élet személyes alapjain van. Számos életfeltétel már házaspárként is lépésről lépésre biztosítható, sőt ez a törekvés a pár egybetartozását is erősítheti, hiszen a két fiatal közös jövőjükért fáradozik.” (Cserépedényben őrzött kincs, 39.)

3./ A fészekrakás alapja ne az emberi teljesítmény legyen, hanem az Istennel való együttműködés! Divatos azt mondani, hogy majd én „felépítem a házasságomat”. A házasság több, mint emberi együttélés: a házasság Istennel való együttélés. A házasság felépítéséhez nem csak emberi szeretet és erőfeszítés szükséges. Az is, de az kevés. A házasság felépítéséhez isteni erő is szükségeltetik, s ezt az isteni erőt – amit mi kegyelemnek mondunk – éppen a szentségi házasságban kapjuk meg.

Jól mondja a 127. zsoltár: „Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak.”

Miért oly rövid életűek ma a házas kapcsolatok? Miért oly rövid életűek még inkább az élettársi kapcsolatok? Azért, mert sok esetben hiányzik belőle Isten, és az ő összetartó ereje. Azért, mert nem vele akarják felépíteni a házasságukat, hanem nélküle. Sokszor ugyan egyházi házasságot kötnek, de a családi életüket mégsem Istennel élik, hanem – úgymond – a maguk módján vallásosak, amibe sok minden belefér, még talán a keresztény vallás elhagyása is. Az ismert rockopera – István, a király – nehezen értelmezhető mondata szerint élnek: „veled Uram, de nélküled”.

4./ A fészekrakásban mintának tekinthető a Szentcsalád, akik Názáretben otthont építettek maguknak. Hogy milyen lehetett ez a hajlék, arra a győri kármelita templomban található Loretói-kápolna ad támpontot. A legenda szerint a Szentcsalád kőből épült názáreti házát az arabok elől a XIII. század végén az angyalok a levegőbe emelték és az olaszországi Loretó-ba vitték. Ezután szerte Európában számos másolata épült a názáreti háznak, melyek egyike a győri kármelita templomban található Loretói-kápolna. A kápolna pontosan 300 évvel ezelőtt épült, tehát előbb, mint maga a templom, amelyben áll. A vakolatlan falak az egyszerűségről és tisztes szegénységről árulkodnak, amely a Szentcsalád életét jellemezte.

Tavaly decemberben ebben a győri Loretói-kápolnában kereszteltem meg egy fiatal házaspár első gyermekét. Különös élmény volt számomra is, de bizonyára a szülőknek is a názáreti ház egyik másolatában keresztelni, hiszen a helyszín a Szentcsaláddal is találkoztatott bennünket. Szűz Mária és Szent József názáreti háza nemcsak egy családi élettér volt, hanem az Istennel való találkozás szentélye is. A kereszteléskor önkéntelenül is arra gondoltam, hogy legyen ennek a fiatal családnak az otthona is családi szentély, ahol naponta megtapasztalják Isten közöttük lakását. Bárcsak ők és más házaspárok is az Úrral együtt építenék fel családi életüket, hogy ne építsék azt hiába.

Szent Kalkuttai Teréz anya írta: „Házadból, családodból új Názáretet csinálj, ahol a szeretet uralkodik, mert a szeretet a családban kezdődik. Azzal kell kezdened, hogy otthonodból melegség áradjon a világba.”

Adja Isten, hogy a házasság szentségi kegyelme segítségével minél több fiatal pár tudja felépíteni boldog családi életét.

 

AttachmentSize
Vesperás, 2017-09-25.doc18.5 KB