Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Házasság és család, 27. - 2018.03.26.

1./ Hogyan segít a problémamegoldásban a világ és a vallás? Erre az összehasonlításra jutottam az elmúlt napok beszámolóit hallgatva.

Egy nyugdíjas hívő krónikus betegsége miatt félévente bevonul egy közeli szanatóriumba kezelésre. Mint tudjuk, a kórházakban, de iskolákban is pszichológusok állnak rendelkezésre a problémamegoldásban. Nos, a mi hívőnk sosem ment be a pszichológushoz, mert nem volt rá oka. Ám a szanatórium pszichológusa megállította őt a folyosón és megkérdezte, hogy nem akar vele beszélgetni? Miről beszélgessek? - volt a viszontválasz. - Hát a betegségéről, problémáiról – próbálkozott a pszichológus. A mi hívőnk erre azt mondta: Nézze, ha nekem az életben volt is problémám, azt magam oldottam meg. Tudom, hogy önnek ez a munkája, ezért kapja a fizetést, de nekem nincs mit megbeszélnem önnel. - Szerencsés ember maga – volt a pszichológus beszélgetést lezáró mondta.

A világ pszichológusok bevonásával próbál segíteni az emberek problémáin. Van is rá igény, mert atomizált társadalmunkban sok ember szinte hermetikusan elzárva él másoktól, s esetleges problémáit nincs kivel megbeszélnie, nincs kinek kibeszélnie.

A vallásos ember – amennyiben nem a maga módján vallásos, hanem élő hitű, vagyis egy egyházi közösségben él – többféle módon kibeszélheti esetleges problémáit. Elmondhatja hittestvéreinek, belső fórumon beszélhet róla gyóntatójával, de mindenek előtt Istennel is megbeszélheti azokat imádságaiban.

Most csak egy példát említenék: a szülők és felnövő gyermekeik viszonyát. Ma igen nehéz katolikus szülőnek lenni, mert a felnövő fiatal sok esetben – miként a tékozló fiú példabeszédében olvassuk – hátat fordít a szülői neveltetésnek, hátat fordít a vallásos életnek is. A tékozló fiú nem csak az apai háznak fordított hátat, amikor elment világgá, de vallásos közösségének, hitének is házat fordított, hiszen beállt a pogány gazdához disznópásztornak; mint tudjuk, egy zsidó ember be sem léphetett egy pogány házába abban az időben. A tékozló fiú példabeszéde tehát nagyon időszerű tanítást tartalmaz. Az apa fájdalma a mai szülők fájdalmát fogalmazza meg mesteri módon.

Bizony a szülők hitét is próbára teszi az, ha felnövő gyermekük elhagyja a vallásgyakorlatot, és ami ezzel párhuzamos: nem Isten szerint éli életét, hanem a világ szerint – miként a tékozló fiú is.

 

2./ Hogyan segít a vallásos hit a szülőkön ilyen krízishelyzetben?

A '80-as években Spanyolországban jött létre az Édesanyák Szent Mónika Közössége, melyet aztán Róna Gábor jezsuita atya hozott át Magyarországra. A Közösségnek mindenki tagja lehet, aki vállalja, hogy otthon naponta – hetente pedig egyszer a templomban - elimádkozza a közösségi imát gyermekéért. Farkasréten a hónap utolsó vasárnapján az Édesanyák Szent Mónika Közösségének tagjaiért mutatunk be szentmisét, és az áldozás után elimádkozzuk a Közösség imádságát.

Az imádság kérései között van preventív fohász: Segíts minket, Urunk, hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését, és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól!

A fohászok között van segítségkérés is a már kialakult hit-vesztés állapotára is: Segíts minket, Urunk, hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne hitében, és letérne a helyes útról, őt akkor is szeretetünkkel, türelmünkkel és imánkkal segítsük, hogy visszataláljon hozzád!

A befejező fohász már a boldog örökkévalóságra tekint: Úr Jézus, kérünk, add meg nekünk, szülőknek és gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőségedben az egész örökkévalóságon át.

A Közösség imája egy naponta megismételt beszélgetést biztosít az Úrral. A hívő ember elsősorban nem a pszichológussal beszélget életének problémáiról, hanem Istennel. A megfogalmazott imák – melyek közül a Szent Mónika Közösség imája az egyik – segítenek „kibeszélni” magunkból a problémáinkat. Ezért a hívő embernek ritkábban, vagy egyáltalán nincs szüksége pszichológus segítségére. A természetfeletti segítség bizony sokkal hatékonyabb tud lenni, mint a világ által nyújtott csak természetes megoldások.

 

AttachmentSize
Vesperás, 2018-03-26.doc18 KB