Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Házasság és család, 24. - 2018.03.05.

1./ Brenner János vértanú boldoggáavatására készülve dr. Székely János szombathelyi püspök atya körlevelet bocsátott ki, melyben felsorolja a diktatúrák – közöttük a kommunista diktatúra - öt halálos ellenségét.

A diktatúráknak, a Gonosznak (a Diábolosznak, a Nagy Szétdobálónak és Szétszakítónak) van öt halálos ellensége. Az első halálos ellenség az Isten és a vallás – azok a szálak, amelyek a Teremtőhöz, az Ő gyönyörű törvényeihez kötnek. Ez a kötelék ad egy embernek legerősebb tartást. Mindenekelőtt ezeket a gyökereket akarja a Gonosz elfűrészelni. A második halálos ellenség a család: azok a szálak, amelyek a családunkhoz, a szeretteinkhez kötnek bennünket. A csak önmagának és önmagáért élő ember a legideálisabb fogyasztó, a legkönnyebben manipulálható. A harmadik halálos ellenség a nemzet: azok a tápláló kötelékek, amelyek az őseinkhez, az anyanyelvhez, az anyaföldhöz, a kultúránkhoz kötnek. A negyedik halálos ellenség a föld. Amíg a vidéki embernek volt egy talpalatnyi saját földje, ott ő korlátlan úr lehetett. Nem lehetett egykönnyen eltéríteni a meggyőződésétől. Ezt a földet is ki akarta húzni a diktatúra az ember lábai alól. Az ötödik halálos ellenség a közösségek: minden olyan hely, ahol emberek együtt tervezik, álmodják meg a jövőjüket.”

A Diábolosz, a Nagy Szétdobáló napjainkban is működik. A vallás, a család, a nemzet elleni támadások össztüze, a földért való küzdelem és a közösségek szétesése vajon nem a Gonosz működésének nyomai? Mindez korunk új diktatúrájában, a XVI. Benedek pápa által elnevezett „relativizmus diktatúrájában” valósul meg. Ő mondta 2009-ben, hogy az embernek szüksége van Istenre, különben nincs reménye. Egy Isten nélkül megvalósított 'Isten országa' menthetetlenül minden dolgok Kant által leírt 'visszájára fordított' végéhez vezet.

A relativizmus diktatúrája létrehozott egy észrevétlenül lopakodó globális etikát. Megváltoztatta a fogalmak jelentését, illetve bizonyos szómágiával téveszti meg az embereket. Tekintély helyett egyéni autonómiáról és jogokról beszél; házastársak helyett partnerekről; boldogság helyett életminőségről; család helyett alternatív családokról; identitás helyett sokféleségről; valamely érték melletti kiállás helyett párbeszédről szónokol. S mi az eredmény? Erkölcsi káosz.

2./ A keresztény családoknak páratlan felelőssége van a Gonosz elleni küzdelemben. Az Isten, haza és család hármas kötődés nem idejétmúlt. Ennek a hármasságnak szellemében felelősen kell nevelni a gyermekeket.

Figyelmeztetésként álljon itt a 106. zsoltár néhány gondolata, mely az ószövetségi zsidó családok Istentől való elfordulását és annak következményeit fogalmazza meg.

Összeadták magukat a pogányokkal és utánozták tetteiket. Az ő isteneiknek szolgáltak, és ez lett a vesztük. Saját fiaikat áldozatul adták és leányaikat a démonoknak. Ártatlan vért ontottak, fiaik és leányaik vérét... így vérrel szennyezték be földjüket.”

Az Úr haragja újra fellángolt népe ellen, öröksége iszonyat tárgya lett számára. A pogányok kezébe adta őket...” (Zsolt 106, 35-38.40-41)

A több ezer éves zsoltár arról tudósít tehát, hogy volt olyan időszak, amikor a zsidó családok feláldozták fiaikat és leányaikat a gonosz szellemeknek, a pogány istenségeknek. Ártatlan vért ontottak, fiaik és leányaik vérét, s ezzel megfertőzték az országot.

Vajon nem ismétlődnek meg ezek a bűnös cselekedetek, amikor az Isten, haza és család kötődése nélküli fiatalok áldozatul esnek a modern bálványoknak: a szex-, kábítószer- és pénzimádatnak? Bizony e fiúkért valaki felelős! - írta 1933-ban Mécs László papköltő Vád- és védőbeszéd c. versében. Idézem első és utolsó versszakát:

 

Én, Mécs, Isten szavának trombitája                ... Ezeknek az lesz majd a messiásuk,

s mint költő, élő lelkiismeret:                               ki forradalmat, pénzt és nőt ígér,

szétkürtölöm most minden égi tájra,                    a Múlt hulláján tánc lesz, kurjongatásuk

hogy vannak züllött ifjú emberek,                        világ-lángok között a Holdig ér.

Kikből nem lesz se szent, se honfi hős!                Jön a Halál, a mindent elnyelős:

S e fiúkért valaki felelős! ...                                  ítélet lesz s valaki felelős!

 

 

AttachmentSize
Vesperás, 2018-03-05.doc18 KB