Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Házasság és család, 22. - 2018.02.19.

1./ dr. Szilárdfy Zoltán ny. plébános, művészettörténész (1937-2017) magángyűjteményének egy részét bemutató könyvében – A magánáhítat szentképei III. - a 319. sorszámú szentkép bőséges elmélkedési anyagot ad nagyböjtre. Az 1600 körül készült rézkarc-rézmetszetnek a december 20-án meghalt Zoltán atya ezt a címet adta: A keresztet hordozó Krisztus követése az önmegtagadó, erényes élet útja. A szentképen a keresztet hordozó Jézust látjuk, amint az útra terített kisebb kereszteken halad. Minden kereszten latin nyelvű felirat olvasható. Jézus keresztjének felirata Jézus mondása: „Ha valaki követni akar... vegye fel saját keresztjét.” (Mk 8,34) A lába alatt lévő kereszteken egy-egy erény olvasható, mint pl.: becsületesség, hűség, tapintat, mértékletesség, vallásosság, tisztelet, istenszeretet, stb.

A szentképről már hamvazószerdai homiliámban szóltam, most az erények fontosságára szeretnék kitérni, amelyre a kép címe is utal. A médiában milyen házassági hírekről hallunk leggyakrabban? Botrányokról és válásokról. A negatív hírek mellett pozitív hírek elvétve szerepelnek. A Házasság hete rendezvény üdítő kivételnek számít, ahol minden évben egy harmonikus családi életet élő házaspárral ismerkedhetünk meg. Mi kell ahhoz, hogy egy házasság harmonikus legyen? Erényekre van szükség. Aquinói Szent Tamás az erényeket a lélek jó készségeinek (habitusnak) nevezi, mely alkalmassá tesz a jó megtételére.

Az 1600 körüli szentképen Jézus erények neveivel ellátott kereszteken halad a keresztúton, s ez az ábrázolás azt a tanítást közvetíti, hogy az erényes élet maga is keresztút. A mai kor körülményei között ezt nem kell bővebben kifejteni. Mindenki érzi, hogy jónak lenni jó – ahogy a reklám szövege tartalmazza –, de jónak lenni nem csak jó, hanem nehéz is. Aki vállalja a jóság nehéz útját, az megtapasztalja, hogy az bizony valóságos keresztút.

 

2./ Az erény kevésbé szembetűnő, mint a botrány. „Fecseg a felszín, hallgat a mély” - írta József Attila A Dunánál c. versében. Igen, az erény nem hivalkodik, mert az természetével ellentétes lenne. Az erény hallgat, illetve az erényt a médiában is elhallgatják, elhallgattatják. Az erénynek nincs hírértéke. A házassági hűségnek – legyen az akár 50-60 éves hűség – nincs hírértéke, ellenben egy híresség, egy celeb válásának, vagy hűtlenségének van hírértéke.

Az erény sokszor észrevétlen marad, pedig annak van igazán társadalmilag is előrevívő szerepe.

Lacordaire írja az erényről, hogy „az erény az utókor előtt rendszerint rejtve van, mégis az erények szerepe hasonló a homályban fakadó forrásokhoz, ahonnan a hatalmas folyók keletkeznek és amelyeknek vizei növelik az óceánt.”

A családi életben is ilyen szerepe van az erényeknek. Láthatatlanok, talán jelentéktelennek is tűnnek, de az erények biztosítják a harmonikus családi életet. Hiába van egy családban luxus, ha hiányzanak az erények, szegény marad a család. „Szegény gazdagok” - Jókai Mór regénycíme igen találó.

A szülők legfontosabb feladata, hogy gyermekeik lelkében elültessék az erényeket. Hanauer Á. István egykori váci püspök mélyértelmű hasonlatát idézem: „Ha a fiatal fának kérgébe valamit belekarcolok, a vágás még most alig látszik. De később kiforr és az aki bekarcolta, már régen a sírban pihen, a karcolás még mindig látszik, míg a fa él. Legjobb nevelés, amit a szülők a gyermeknek adhatnak, a szülői ház jó emlékei.”

 

3./ Az erény a jó készsége, amely az embert és tetteit jóvá teszi. A készséget gyakorolni kell. Ez minden készségre érvényes, a zongorajátékra éppúgy, mint mesterségek, vagy a labdajátékok gyakorlására. Éppígy szükséges az erények gyakorlása. Az udvariasság, az önmegtagadás, türelem, engedelmesség, fegyelem, pontosság, tisztaság, és más erények csak a gyakorlás által teljesednek ki. Az erény szokássá válva irányít bennünket a tökéletesség felé és Istenhez vezet minket, aki egyedül képes nekünk igazi örömöt nyújtani.

Szent Bonaventura helyesen mondja: „A hit minden erény gyökere. Ha ezt kitéped szívedből, elhervad benned minden más erény.” Ezért a legfontosabb erény az istenszeretet erénye. Az ember és a társadalom jobbításának nincs más módja, mint Krisztus követése az erények útján.

 

AttachmentSize
Vesperás, 2018-02-19.doc17.5 KB