Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Házasság és család, 21. - 2018.02.12.

1./ A Házasság hete alkalmából családos szentségimádást tartottunk a vasárnap 9 órai szentmise után. A korábbi felhívásnak megfelelően a kis gyerekek – szüleik segítségével – családi zászlót készítettek, melyen a családtagok ábrázolása, illetve hobbijuk, foglalkozásuk is szerepelt. Szlávik András állandó diakónus vezetésével végezték a közös imát; a zenei részt – gitár kísérettel – Lak Gergely apuka végezte. Különösen megragadott Túrmezei Erzsébet: Ha nem teszek semmit sem... kezdetű megzenésített verse.

 

Most nem sietek,                                            S míg ölel a fény,

most nem rohanok,                                        és ölel a csend,

most nem tervezek,                                       és árad belém,

most nem akarok,                                          és újjáteremt,

most nem teszek semmit sem                       míg nem teszek semmit sem,

csak engedem, hogy szeressen az Isten.     csak engedem, hogy szeressen az Isten.

 

Most megnyugszom,                                      Új gyümölcs terem,

most elpihenek                                               másoknak terem,

békén, szabadon,                                           érik csendesen

mint gyenge gyermek,                                    erő, győzelem...

és nem teszek semmit sem,                           ha nem teszek semmit sem,

csak engedem, hogy szeressen az Isten.      csak engedem, hogy szeressen az Isten.

 

Az evangélikus költőnő vallásos versei méltán népszerűek katolikusok körében is. Ez a vers – noha feltehetően nem szentségimádásra íródott – mégis jól kifejezi a szentségimádás lényegét: engedem, hogy szeressen az Isten.

Jó volt nézni a szülőket és kis gyermekeiket a mintegy húsz perces szentségimádáson: a szülők összeszedetten imádkoztak, az éppen hogy járni tudó és óvodás gyerekek vagy a családi zászlóval integettek, vagy némán járkáltak az oltár előtt, de volt olyan kisgyerek is, aki letérdelt a szőnyegre és végig ott maradt. Az iskolás korú gyerekek már bekapcsolódtak az egy tized rózsafüzér előimádkozásába. Ily módon a családi szentségimádás valóban a családok bevonásával történt.

A házasság és család intézményéhez az isteni kegyelem is hozzátartozik. A házasság szentségében kapott kegyelem teszi képessé a házastársakat a hűség megtartására, a gyermekek számára példamutató házaséletre, a szeretet megélésére. A házasság szentségi kegyelmét érezhették meg mindazok – kicsinyek és nagyok – akik átélték ezt a családos szentségimádást. Most nem siettek, nem rohantak, nem terveztek, nem akartak, nem tettek semmit, csak – ahogy Túrmezei Erzsébet írta – engedték, hogy szeresse őket az Isten. Az Isten szeretete az első, az Isten szeretete megelőz minden más szeretetet; s a szentségimádás csak mintegy válasz erre az isteni szeretetre. A szentségimádásban valamit visszaadunk Istennek: a mi töredékes szeretetünket adjuk vissza.

2./ A házasságoknak és családoknak szükségük van az isteni kegyelemre! Úgy is mondhatnánk: szükségük van arra, hogy Isten szeresse őket. Mert ezt a megtapasztalt szeretetet adják tovább családtagjaiknak, más embereknek, amikor őket szeretik.

Joseph Ratzinger, XVI. Benedek pápa szerint a kegyelem nem más, mint Isten „fegyvere”. „Az isteni kegyelem – írta a pápa – az egyetlen erő, ami korlátozza a gonoszt. Az erőszak, a gonosz – Isten „totális ellentéte” - megmutatkozásával szemben a történelemben Isten ereje – az isteni kegyelem áll. A Bárány erősebb, mint a sárkány, mondhatjuk a Jelenések könyvével.”

Az Oltáriszentségről szólva pedig azt mondta a pápa, hogy „akiket a Krisztusba vetett hit táplál, az Oltáriszentség Asztalánál hasonulnak az Ő életmódjához, a szolgáló szeretethez, ami a leggyengébbekre és legkifosztottabbakra figyelő szolgálat.”

A Házasság hete számunkra nem csak a házasság és család emberi oldalára mutat rá, hanem a kegyelmi oldalára is. Szent Bonaventura és Aquinói Szent Tamás szerint Gratia supponit naturam – a kegyelem a természetesre épít. A szentségimádás a kegyelem kiáradása volt, a családok javára.

 

AttachmentSize
Vesperás, 2018-02-12.doc19.5 KB