Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Erények, 9. - 2020.08.17. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

1./ A kereszténységben a legszebb a megbocsátás!

A téli autógumi lecserélésére mentem a megszokott műhelybe. A mester, aki tudja rólam, hogy pap vagyok, ezúttal ennyit mondott nekem: én meg sem vagyok keresztelve, de úgy gondolom, hogy a kereszténységben a legszebb a megbocsátás.

Meglepődtem, majd egy mondás jutott eszembe: Európában még az ateista is keresztény. Igen, még az Isten nélkül élő ember is valamilyen fokon keresztény, mert a kultúránk keresztény, s ettől senki sem tudja magát függetleníteni. Lám, egy kereszteletlen mesterember is ismeri az egyik leglényegesebb keresztény tanítást – a megbocsátást –, anélkül, hogy erről valaha is tanult volna.

Könnyű megbocsátani? Nem. Mégis vonzó erénynek látja egy kereszténységen kívül álló.

 

2./ Miért nehéz a megbocsátás?

Azért nehéz, mert van bennünk a természetünk velejárójaként adódó érzés: az ellenségérzet.

Az ellenségérzet az állatokban is megvan. Amikor a kutya nekilát ételének elfogyasztásához, és azt megpróbálod elvenni tőle, morogni kezd, és képes a gazdáját is megharapni. Az az étel az övé, s aki azt el akarja venni, az ellenségnek számít. Így van az ember is: a másik ember, aki nekem kárt tett, vagy valami értékeset elvett, az az én ellenségem. Vele szemben ösztönösen felébred bennem a bizalmatlanság, a félelem és ellenszenv, és iparkodom vele szemben megvédeni magamat. A megbocsátás azt kívánja, hogy lemondjak természetes gyűlölködésemről, legyőzzem félelmemet; vagyis a megbocsátás bátorságot kíván. Aki megbocsát a másiknak, az erős és bátor ember! Aki pedig fél, az gyűlöl és támad. Figyeld meg: a sarokba szorított állat is félelmében támad.

Nehéz megbocsátani, mert van bennünk egy olyan érzés, amire az állatok képtelenek: a bosszú.

Az ember úgy gondolkodik, hogy ha valaki árthatott nekem, az csak azért történhetett meg, mert erősebb volt, mint én. Ha olyan lennék, mint amilyennek lennem kellene, akkor nem merte volna ezt megtenni. Ilyenkor lép fel a bosszú ösztöne, hogy helyreállítsam önérzetemet oly módon, hogy megalázom ellenségemet. Ha a másik alulra kerül, az engem nagyobbá tesz. Aki megbocsát, az lemond a bosszú ösztönéről. Aki megbocsát a másiknak, az erős és bátor ember! Aki a sértett önérzetét erővel akarja helyrehozni, az bosszút áll a másikon.

Nehéz megbocsátani, mert az emberben van egy szellemi érzés is: az igazságosság vágya.

Az ószövetségi törvény így szólt: „szemet szemért, fogat fogért” (Kiv 21, 24). Amit a másik nekem tett, az történjen vele is. Ha kiverte a fogamat, én kiverem az ő fogát – így helyreáll a helyes rend. Csakhogy itt az ember maga akar ítélőbíró lenni. Márpedig az ember könnyen beleesik a kettős mérce csapdájába: önmagával szemben igen engedékeny, másokkal szemben kíméletlenül kegyetlen tud lenni. Aki megbocsát, az az ítélkezést átengedi Istennek.

 

3./ Miért bocsássunk meg?

Azért, mert ez Jézus kívánsága. Szent Péter kérdésére, hogy hányszor kell megbocsátani az ellene vétőnek; talán hétszer? - Jézus válasza: „Nem hétszer, hanem hetvenszer hétszer.” - vagyis számtalanszor (vö. Mt 18, 21-22). Ez a jézusi tanítás gyakorlatilag azt jelenti, hogy ne alkalomszerű legyen a megbocsátásunk, hanem ez váljék készségünkké, vagyis erénnyé.

Jézus a Miatyánkban megfogalmazza, hogy miért legyünk megbocsátók: azért, mert Isten is megbocsát nekünk. Isten az első megbocsátó, s mivel az ember Isten gyermeke, azt kell tennie, amit a mennyei Atyától ő maga is kap: meg kell bocsátani az ellene vétkezőnek. Jézus összekapcsolja az emberi megbocsátást az istenivel. Aki megbocsát, hasonló lesz a mennyei Atyához, aki „fölkelti napját jókra és gonoszokra, esőt ad igazaknak és bűnösöknek” (Mt 5, 45).

Jézus utolsó szavai között is a megbocsátás szerepelt, amikor gyilkosaiért imádkozott: „Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.” (Lk 23, 34)

Illyés Gyula szerint a megbocsátás „Szörnyű fegyver”:

                                                                                                   Minden ütésed, átkod
                                                                                                   Hiába ellenem.
                                                                                                   Szörnyű a fegyverem:
                                                                                                   Megbocsátok.

 

 

 

AttachmentSize
Erények, 9. 2020-08-17.odt30.99 KB