Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Erények, 7. - 2020.08.03. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

1./ Mit tartunk hasznosnak?

Jeremy Bentham angol filozófus (1748-1832), az utilitarizmus (haszonelvűség) atyja szerint hasznos mindaz, ami jótéteményt, előnyt, élvezetet, boldogságot képes létrehozni, illetve ami képes megakadályozni, hogy bármiféle kár, fájdalom vagy boldogtalanság érjen. Filozófiája szerint az élet célja a boldogság maximalizálása, illetve a szenvedés minimalizálása. Az erény a belőle következő gyönyör miatt jó, a bűn a belőle származó fájdalom miatt rossz. (vö. Kecskés Pál: A bölcselet története, 431)

E meglehetősen elvont elméleti megfogalmazás is érinti az erényeket. A Biblia konkrétan említi a négy sarkalatos erényt: mértékletességet, okosságot, igazságosságot és (lelki) erősséget – majd kijelenti, hogy „ezeknél nincs hasznosabb az életben az ember számára.” (vö. Bölcs 8, 7) A négy sarkalatos erény közül most a mértékletesség erényével foglalkozunk.

 

2./ A mértékletesség hasznos!

Az élet fenntartását a belénk teremtett ösztönök – az önfenntartó (táplálkozási) ösztön, és fajfenntartó (nemi) ösztön – biztosítják. A mértéktartás ezeket az ösztönöket fegyelmezi. Az ösztön önmagában nem rossz, hisz azt Isten teremtette belénk. Ám az áteredő bűn következtében az ember hajlamos arra, hogy ezeket az ösztönöket rendezetlenül élje oly módon, hogy az érzéki örömöket korlátlanul élvezze.

Már az ókori Rómában híressé váltak a lucullusi lakomák. A dúsgazdag egykori hadvezér – Lucullus – bőséges fogásokkal kínálta vendégeit. Ha már nem tudtak többet enni, akkor a torkukon egy lúdtollat letolva hányást ingereltek, s miután így könnyítettek magukon, tovább folytatták a zabálást. A mértéktelen étkezés/ivás káros következményeit épeszű ember nem vitatja. Szükségünk van a mértékletesség erényére az önfenntartó ösztönünk kiélésében. A mértékletesség tehát hasznos.

A nemi ösztön rendeltetése az utódok nemzése. Az áteredő bűn következtében azonban ezt is lehet rendezetlenül élni; vagyis amikor a nemi élet nem az utód létrehozását célozza, hanem az önző gyönyörszerzést. Korunkban nagymértékben elterjedt az a gyakorlat, hogy a nemi életet elválasztják az utódnemzéstől. Gyakorlatilag ez történik a házasság előtt létrejövő élettársi viszonyban, és a szabad szerelemben. Erre a bűnös életre ösztönöz a pornó, de nem elhanyagolható a szabados életet élő fiatal influencerek hatása a tinik platformjain. Könnyen beleragadhat bárki ebbe az erkölcsi ingoványba. Ezért szükségünk van a mértékletesség erényére a fajfenntartó ösztön kiélésében is.

 

3./ A mértékletesség a szeretet megnyilvánulása.

Szent Ágoston szerint a négy sarkalatos erény a szeretet különleges megnyilvánulása:

- A mértékletesség szeretet, amely egészen és tisztán megőriz Isten számára;

- Az erősség szeretet, amely Istenért mindent könnyedén elvisel (lásd Chiara Corbella történetét!)

- Az igazságosság szeretet, amely egyedül Istennek szolgál és uralkodik minden, az embernek

alávetett dolog fölött;

- Az okosság szeretet, amely jól megkülönbözteti azt, ami segíti az Istenhez jutást, attól, ami ebben

akadályozza.

 

Ha teljes szívedből szereted Istent, akkor világos, hogy mérsékelned kell azokat az ösztönöket és szenvedélyeket, amelyek rossz irányba akarnak terelni. Ebben áll a mértékletesség sajátos feladata.

Szent Péter apostol első levelében háromszor ismétli a figyelmeztetést: „Legyetek mértékletesek” (1,13; 4,7; 5,8). A második levélben, miután ajánlja, hogy „meneküljetek a romlottságtól, amely a világban uralkodik a bűnös kívánság következtében”, ezt sürgeti: „minden igyekezetetekkel legyetek azon, hogy hitetek megteremje az erényt” (2 Pét 1,4.6). Az erények között az első helyen a mértékletesség áll, mégpedig az istenszeretet által indíttatva. Jézus mondta, hogy „aki szeret engem, megtartja parancsaimat; aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat.” (Jn 14, 21.24)

A mértékletesség által Istenre figyelsz és megőrzöd önmagad szuverenitását, függetlenségét; de ha csak önmagadra (és influencerekre!) figyelsz, akkor nem leszel képes az erény megvalósítására!

 

 

AttachmentSize
Erények, 7. 2020-08-03.odt31.94 KB