Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Erények, 6. - 2020.07.27. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

1./ „Aki szívében bölcs, azt okosnak hívják.” (Péld 16,21)

Okos ember az, aki adott pillanatban helyes erkölcsi ítélőképességgel jól tud döntetni. A latin prudentia = okosság a négy sarkalatos erény egyike. Az okos ember körültekintően, megfontoltan (prudens módon) cselekszik és bölcs előrelátással fölméri tettének következményeit. Jézus a hegyi beszédét (Mt 5-7. fejezet) az okos emberről szóló példabeszéddel zárja le: az okos ember ahhoz hasonlít, aki a házát sziklára építi és nem homokra (Mt 7,24-27). A sziklaalapra épített ház kibírja a vihar próbáját, míg a homokra épített ház összedől. A keresztény ember tudatosan építi lelki életét az isteni tanítás sziklaalapjára, s így ellen tud állni a kísértéseknek.

A Biblia – az isteni kinyilatkoztatás – az élet védelmét tanítja; ebbe beletartozik saját életem védelme, a másik ember, sőt a magzati élet védelme is. Az életellenes cselekedetek – gyilkosság, öngyilkosság, kábítószerezés, abortusz (magzat-gyilkosság), eutanázia (beteg ember orvosi segédlettel való megölése), stb. - az isteni tanítás szerint bűncselekmény. Vannak olyan országok, ahol a felsorolt cselekmények közül nem is egyet törvényileg megengednek, vagyis azt mondják, hogy ezek nem jelentenek bűncselekményt (pl. abortusz, eutanázia), és több országban küzdenek a drogliberalizációért, bizonyos kábítószerek fogyasztásának engedélyezéséért. A mai polgári törvények világában tehát nincsenek egyértelmű jelzőtáblák, így nem csoda, hogy sok fiatal és felnőtt nem tud helyesen dönteni, nem tudja, hogyan irányítsa életét.

Az isteni tanítás (pl. tízparancsolat, Jézus hegyi beszéde) örök érvényű – „sziklaszilárd” - tanítást ad erkölcsi kérdésekben, így aki ezt követi, nem téved el a kísértések és megtévesztések özönében.

 

2./ Hogyan tehetsz szert az okosság erényére? Kétféle módon: emberi és isteni segítséggel.

a./ Emberi segítséggel, ha tanácsot kérsz mástól.

Aquinói Szent Tamás az okosság első jelének tartja, ha tanácsot kérsz. A gyerek tanácsot kér szüleitől, a felnőtt tanácsadó szakemberhez (orvos, pszichológus stb.) fordul – de nem mindegy, hogy kihez. Előnyben kell részesíteni a keresztény szakembert, hogy ne adjon a hittel ellentétes tanácsot.

Shakespeare szerint: „A bölcsesség és az ostobaság olyan, mint a ragadós betegség. El lehet kapni. Vigyáznunk kell tehát, kikkel barátkozunk.” - Fontos a „távolságtartás” itt is!

Kölcsey Ferenc így oktatja unokaöccsét a Parainesis-ben: „Mit, és mikor és miként kell szólni és tenni? Ez a bölcsesség nagy titka, miről szabályokat adni nem lehet. Régi a tanács, mindenki tudja azt, de kevés követi: eszed járjon előbb nyelvednél és tettednél. Van idő, mikor hallgatni s látszólag veszteglésben ülni bölcsesség…” (vö. a latin közmondással: hallgatni arany – silentium est aurum)

 

b./ Isten segítségével, ha ezért imádkozol.

Szent Jakab apostol írja: „Legyetek okosak és éberek, és imádkozzatok!” (Jak 4,7) Fontosnak tartja tehát az imádságot, mert ezzel tudom elevenen tartani hitemet; ha élő hitem van, akkor tudok erkölcsileg helyesen dönteni és helyesen cselekedni. Ha elhagyom az imádságot és az elmélkedést, akkor kiteszem magam annak, hogy a közvélemény fog befolyásolni gondolkodásomban és döntéseimben. Ilyenkor szokott elhangzani az az érvelés, hogy azért teszek így, mert mások is így tesznek. Csakhogy a közvélemény nem keresztény, sőt olykor kifejezetten keresztényellenes. Ha a közvéleményre hagyatkozol, akkor eltávolodsz az isteni tanítástól és bölcsességtől.

Aquinói Szent Tamás sokatmondó szójátékkal kapcsolja össze az okosságot (prudentia) az isteni gondviseléssel (providentia). Ezzel azt akarja mondani, hogy az okos ember képes felismerni élete eseményeiben Isten szerető gondviselésének jóságát. Egy példa Szent II. János Pál pápa életéből, aki ellen gyilkosságot kíséreltek meg 1981. május 13-án, a fatimai Mária-jelenés napján. A pápa a Szűzanya közbenjárásának tulajdonította, hogy a golyó elkerülte életfontosságú szerveit és így túlélte a merényletet. Tehát nem a véletlen óvta meg őt, hanem az isteni gondviselés.

(Jó tudni, hogy a Providencia Biztosító névválasztása is arra „hajaz”, hogy ők „gondodat viselik”.)

 

Gondolkodj: életedben mikor tapasztaltad az isteni gondviselés működését?

 

 

 

AttachmentSize
Erények, 6. 2020-07-27.odt33.57 KB