Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Erények, 4. - 2020.07.13. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

1./ Szigorú, de igazságos.

Ha egy szülőre, pedagógusra ezt mondják, az dicséretnek, elismerésnek számít és tekintélyét nem kérdőjelezik meg. Nem könnyű igazságosnak lenni. Az iskolás gyereket szigorú büntetés éri, ha nem tudta a leckéjét, de ha minden tőle telhetőt megtett, ha fáradozott, ha gyöngélkedett, akkor a tanító – tudtán kívül is – egy kis igazságtalanságot követ el vele szemben, amikor enyhébben bírálja el. A többiek ezt kivételezésnek szokták mondani. Ezért a tanárnak olyan körültekintően kell értékelni diákját, mint ahogy a kötéltáncos egyensúlyoz egy bottal a kezében. Egy kis ügyetlenség a kötélen, és máris megvan a baleset; illetve a tanár megkapja a „kivételező” jelzőt. De ha igazságos, akkor lehet szigorú is, mégis elismeréssel fogják jutalmazni. Az igazságosság tehát fontos erény.

Az igazságosságot az ókorban a négy sarkalatos – különösen fontos – erény egyikének tartották.

A Bibliában az egyik legnagyobb elismerésnek számít, ha valakit az „igaz” jelzővel illetnek. Ilyen volt Szent József is, akiről ez az egyetlen jelző olvasható: „igaz ember volt” (vö. Mt 1,19).

 

2./ Mi rejtőzik az igazságosság mélyén?

A szeretet. Testvérek között gyakran megtörténik, hogy például megosztják egymás között a kapott csokoládét. Ezt nevezzük osztó igazságosságnak. A csere-igazságosság mélyén is a szeretet húzódik meg: amikor például két jó barát elcserél valamit, ügyelnek arra, hogy értékben arányos legyen a csere tárgya. Az igazságosságot tehát a szeretetnek kell áthatnia és irányítania. Ez véd meg az önzéstől, érzéketlenségtől, ez óv meg az igazságosság helytelen egyoldalú érvényesítésétől. Az igazságosság túlhangsúlyozása ugyanis a legnagyobb igazságtalanság lehet. Ezt fejezi ki a latin mondás: Summa jus summa injuria (a végtelenségig érvényesített jog a legnagyobb jogtalanság).

Az előbb említett tanári „kivételezés” mögött is a szeretet húzódik meg, hiszen a tanár méltányolja a kisebb képességű diák szorgalmát és erőfeszítését. Az igazságosság és szeretet erényei ezért elválaszthatatlanok egymástól.

Mégsem történhet meg, hogy a szeretet pótolja az igazságosságot. Azt a túlzó szülői szeretetet, amely elnézi gyermeke hibáit és mindent megenged neki, nem rendszabályozza meg gyermekét: „majomszeretet”-nek szoktuk mondani. A gyermeket jól kell szeretni; ha rosszul szereti gyermekét, azzal önzővé neveli, s az felnőttkorában bosszulja meg magát.

 

3./ Lehetséges egy igazságos társadalom létrejötte?

Thalész (Kr.e. 624-548) görög filozófus és fizikus azt írja, hogy a társadalomban az igazságosság csak akkor valósul meg, ha nincsenek nagyon szegények és nagyon gazdagok. A mai világban mérhetetlenül sok szegény van, milliók halnak éhen, miközben egy szűk réteg dőzsöl a vagyonában. Miként lehet ebben a helyzetben megvalósítani az igazságosságot? Keresztényi lelkülettel!

Csak a keresztényi szeretet tudja rávenni azokat, akik egy közösségben vagy a társadalomban előnyöket és kiváltságokat élveznek, hogy ezekről lemondjanak a közjó javára. Keresztények között bőven akad példa. Assisi Szent Ferenc, Kalkuttai Szent Teréz anya mindenéről lemondott a szegények javára. Boldog Batthyány-Strattmann László ingyen operálta a szegényeket, sőt még ajándékot és útiköltséget is adott nekik. Napjainkban Fodor Réka háziorvos és Csókay András idegsebész heteket tölt afrikai orvosmisszióban, ahol ingyen gyógyítanak. A keresztényi szeretet képes igazságos társadalmat létrehozni. Ha a mi világunk nem ilyen, azért van, mert hiányzik belőle a keresztényi szeretet. Rajtad is múlik, milyen társadalomban fogsz élni. Lehet, hogy amit tehetsz, az csekély, de – amint Kalkuttai Szent Teréz anya mondta – a tenger vize is cseppekből áll.

Azokat, akiket bőrük színe, vagy származása miatt ér gyűlölet, ugyancsak a keresztényi szeretet tudja megóvni a sérelmektől, üldözéstől. Ezt tette Boldog Salkaházi Sára, amikor a II. világháború idején zsidókat bújtatott el szerzetes házukban, s amikor ezt egy rosszakarója beárulta a nyilasoknak, Sára testvért a Dunába lőtték.

 

4./ Jézus aranyszabálya: „amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük”. (Mt 7,12) Szeressünk másokat, hogy szeressenek bennünket! A szeretet mindenek előtt!

 

 

AttachmentSize
Erények, 4. 2020-07-13.odt32.97 KB