Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Erények, 12. - 2020.09.07. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

1./ Önismeret címszó alatt sok mindent lehet olvasni az interneten. Modern ismeretnek tűnik, pedig már évszázadokkal ezelőtt is írtak erről nagy egyházatyák. Ami azt bizonyítja, hogy örökzöld témáról van szó, s mindig lehet újat mondani róla.

Vedd észre, hogy semmi sem új a nap alatt (vö. Préd 1,9). Amíg a mai – hit nélkül élő ember – önismereti teszteket böngész, addig a hívő ember évszázadok óta önvizsgálatot tart a szentgyónás előtt. A különbség az, hogy az önismereti tesztekben pszichológusok által összeállított kérdésekre válaszolnak; az önvizsgálatot végző hívő pedig Isten parancsaihoz méri gondolatait, szavait, cselekedeteit és mulasztásait. (A szentmise bűnbánati részében mondjuk: sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással…) A jól végzett önvizsgálat értékesebb az önismereti tesztnél, mert itt Isten örök tanításához mérjük magunkat, és nem különféle tudású szakemberek talán divatos, de ugyanakkor múlékony gondolataihoz. A divat változik, Isten örök.

 

2./ A nagy egyházatyák a lélekre helyezik a hangsúlyt az önismeret/önvizsgálat során.

 

Szent Ambrus püspök a test és lélek kapcsolatáról és a lélek elsőbbségéről a következőket írja:

Magadra figyelj, s ismerd meg magadat, azaz nem azt, hogy milyenek izmaid, mekkora tested ereje, mennyi a vagyonod, mekkora a hatalmad, hanem hogy milyen a lelked és gondolkodásod, melyből erednek elhatározásaid, melyből fakad tetteid gyümölcse… Minden erény Istentől van. Ezért mondja Isten Izajás próféta által: „Nézd, a tenyeremre rajzoltalak.” (Iz 49,16) Isten rajzolja ki a lelket, rajta az erények tündöklése s az istenfélelem fénye. Az a jól alakult lélek, amelyen ott ragyog az isteni működés képe… Ezt a képet hordta Ádám a bűnbeesés előtt. Mikor elbukott, levetette a mennyei képet, felvette a földiesség képét.

Lelkünk tehát Isten képére van alkotva. Lélek nélkül semmi sem vagy, hanem föld vagy és a földben felbomlasz. Lélek nélkül semmi a test: „Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni.” (Mt 10,28) Miért bízod hát magadat a testre, semmit sem veszítsz el, ha a testet elveszíted. De attól félj, ha lelked segítségében csalatkoznál. Mert mit ad az ember cserébe lelkéért? Nem parányi része az, hanem az emberi teljesség egésze!”

Ambrus szerint tehát az ember igazi értéke nem a testben van – hiszen az meghal és elporlad –, hanem az Isten képmására alkotott lélekben. A halhatatlan lelket Isten „rajzolta ki előre” (miként a hímzést is előrajzolják), s ezt a rajzot erényekkel teszed ékessé. A „hímzést” neked kell elvégezni!

 

Szent Ágoston püspök a lelkiismeret tisztaságának fontosságát egy hasonlattal világítja meg.

„Akiknek rossz feleségük van, nem szívesen térnek haza. Kimennek a piacra s ott örülnek; de ha eljön az óra a hazatérésre, elszomorodnak, mert ellenszenvre, elégedetlenkedésre, keserűségre, forrongásra térnek haza, oda, ahol nincs nyugalom a házban, ahol nincs béke a férfi és a nő között. Jobb az ilyen embernek, ha kint csatangol.

Ha tehát szánalmasok azok, akik félnek hazatérni, hogy ne kavarják fel őket a házi viharok, mennyivel szánandóbbak azok, akik nem akarnak lelkiismeretükbe térni, nehogy felkavarja őket abban a bűnök viszálya. Hogy tehát szívesen térhess bensődbe, tisztítsd meg azt… Amikor megtisztítottad lelkiismeretedet (a bűnbánat szentségében), akkor örömre gerjedsz, saját lelkednek tisztasága örvendeztet meg és imára indít. Ugyanúgy, mint amikor olyan helyre érsz, ahol csend, nyugalom, tisztaság van: kedved telik a hely nyugalmában, s hiszed, itt meghallgat az Isten. Ha tehát a látható hely tisztasága kedvedre van, miért nem sért lelked tisztátalansága? Térj abba, s tisztítsd meg mindentől, emeld szemeidet Istenhez, s mindjárt meghallgat.”

 

Nagy Szent Vazul püspök óv attól, hogy mások hibáival foglalkozzál, és közben nem veszed észre saját hibáidat (a szálka és gerenda hasonlata, vö. Mt 7,3). „Ezért ne hagyj fel az önvizsgálattal, nem tévedt-e meg nyelved, gondolatod megelőzésével, nem szaladt-e ki meggondolatlan cselekedet kezed alól. Ha életedben sok hibát találsz (bizonyára találni fogsz, mert ember vagy), mondd a vámossal: „Istenem, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz.” (Lk 18,14)

 

 

AttachmentSize
Erények, 12. 2020-09-07.odt33.57 KB