Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Erények, 11. - 2020.08.31. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

1./ A gazdag ifjú története – Mt 19,16-22 – a szegénység evangéliumi tanácsáról szól.

Az ifjúnak magasztos életcélja volt: az örök élet. Ezért kérdezte Jézustól, hogy mit kell még tennie, hogy eljusson az örök életre. Jézus válasza: tartsd meg a parancsokat. Mivel az ifjú ezeket mind megtartotta, tovább kérdezett: mit kell ezeken felül tennie? Ekkor Jézus azt tanácsolta, hogy ossza szét vagyonát a szegényeknek, és kövesse őt. Erre azonban az ifjú már nem volt hajlandó. Ragaszkodott nagy vagyonához, bálványozta azt, és szomorúan távozott.

Jézus már a hegyi beszédben boldognak mondta a „lélekben szegényeket” (Mt 5, 3), ami nem nincstelenséget jelent, hanem a lemondás készségét. A lélekben szegény annyit jelent, hogy függetleníteni tudja magát a földi kötöttségektől, mindenekelőtt az anyagiakhoz való túlzott ragaszkodástól. A gazdag ifjú erre nem volt képes, ezért távozott szomorúan.

 

Vannak keresztények, akik birtokolnak javakat, de egyáltalán nem okoz nekik gondot megválni azoktól. Ilyen volt Boldog Batthyány-Strattmann László (1870-1931), a szegények orvosa. A németújvári (Németújvár 100 éve, Trianon óta Ausztriához tartozik) grófi család sarja előbb sebész, majd szemész szakvizsgát tett, és a köpcsényi, majd körmendi kastélyában kórházat rendezett be, ahol sokszor ingyen gyógyította a szegény betegeket. A trianoni békeszerződés következtében elvesztette azokat a birtokait, melyek átkerültek Ausztriához ill. Csehszlovákiához. A köpcsényi kórház Ausztriához került, a körmendi kórházát pedig csak csökkentett létszámmal tudta fenntartani. Ennek ellenére számolatlanul osztotta a pénzt a nővéreknek. Amikor figyelmeztették, hogy szétosztja vagyonát, 12 gyermekére mutatva azt felelte: ők a legbiztosabb befektetéseim. S valóban, gondoskodott arról, hogy mindegyikük saját szakmát szerezzen, így amikor a kommunista rendszer a még megmaradt birtokaikat is elvette a családtól – amit ő már nem élt meg – gyermekei saját munkájukból éltek meg.

 

Amire az evangéliumi gazdag ifjú nem volt képes, azt Boldog Batthyány-Strattmann László teljesítette: jótékonykodott a vagyonából, és buzgó hitélettel követte Jézust. Amíg az előbbi szomorúan távozott Jézustól, az utóbbi boldoggá lett – Szent II. János Pál pápa 2003-ban a boldogok sorába iktatta a „szegények orvosát”. (Ereklyéjét a farkasréti templomban is őrizzük.)

 

2./ „Kincsed lesz a mennyben” (Mt 19,21) – ígéri Jézus.

Az anyagi gazdagság nem keresztény életcél. Jézus arra tanított, hogy imádságunkban a „mindennapi kenyeret” kérjük - (Mt 6,11), vagyis azt kérjük az Atyától, ami a mindennapi életünkhöz szükséges. Ne törekedjünk luxusra, csupán azokra a javakra, amelyek a mérsékelt jóléttel megelégedő, boldog élethez, a család fenntartásához, a mások megsegítéséhez, a kultúrában és a tudásban való részesedéshez és a fejlődéshez kellenek.

A gazdagság gyakran vezet lelki elszegényedéshez, nagyképűséghez és elbizakodottsághoz. A gazdagot a szegénytől eltérően gyakran fenyegeti a kísértés, hogy életkörülményeit csupán saját teljesítményének tulajdonítsa. Ha a birtoklásból bírvágy – kapzsiság – lesz, akkor ez gyakran keményszívűvé tesz. (Docat 164, 166)

 

A Biblia két dolgot tanít kérni Istentől: „- Csalást és hazug szót tarts távol tőlem, s ne adj nekem se nyomort, se gazdagságot; hadd egyem kimért kenyeremet, nehogy jóllakva megtagadjalak. - Ne menjek lopni sem mivel szegény lettem, ne gyalázzam meg Istenemnek nevét.” (Péld 30, 8-9)

 

3./ Az anyagi javak használatáról a 450 évvel ezelőtt született Pázmány Péter bíboros így tanít:

A töviset, ha terjesztett tenyerünkön tartjuk, nem lyuggat; de ha szorítjuk, vért bocsát; és annál nagyobb fájdalmat szerez, mennél inkább szorítjuk. Azonképpen, gazdagsággal bírni, vagy értéket keresni, nem gonosz; de gonosz ahhoz ragasztani szívünket; gonosz azt felettébb-való szorgalmatossággal keresni; gonosz azt a lelki és mennyei jóknál nagyobbra böcsülleni; és annak keresésében többet fáradni, hogysem a lélek üdvösség-nyerésében.”

 

 

AttachmentSize
Erények, 11. 2020-08-31.odt32.95 KB