Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Erények, 10. - 2020.08.24. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

1./ Az engedelmesség csodát tesz

Jézus egy alkalommal a Genezáret tavánál tartózkodott. A halászok reggel már kiszálltak a halászbárkájukból és hálóikat rendezgették. Jézus ekkor azt mondta Simon Péternek: „Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra.” „Mester, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivetem a hálót.” - válaszolta Simon Péter. Így is tett, és annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. A sok hallal két bárka telt meg, úgyhogy majdnem elsüllyedtek. (vö. Lk 5, 1-11)

Lám, az engedelmesség hatalma – jegyzi meg Szent Josemaria Escrivá – hidd el, ez a csoda mindennap megismétlődik. (Út, 629) Nem túlzás, az engedelmesség valóban csodát tesz. „Amikor a gyermek köteles tiszteletet, megbecsülést, tanulékonyságot és engedelmességet tanúsít a szülők iránt, ezzel hozzájárul az egész családi élet harmóniájának és szentségének növekedéséhez.” (A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma, 459)

Vajon mitől vált Szűz Mária, Szent József és Jézus családja „szent családdá”? Többek között az engedelmességtől. Mária engedelmesen elfogadta Isten akaratát, hogy ő legyen a Megváltó édesanyja, s így válaszolt az üzenetet hozó angyalnak: „Az Úr szolgálója vagyok, teljesedjenek hát be rajtam szavaid.” (Lk 1, 38). József engedelmeskedett az angyal felszólításának: „Kelj fel, fogd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba...” József nem ellenkezett, hanem a család biztonsága érdekében engedelmeskedett, s még azon éjszaka elmenekült Egyiptomba (Mt 2,13-14). A 12 éves Jézusról pedig feljegyzi az evangélista, hogy a család jeruzsálemi zarándoklata után szüleivel együtt visszatért Názáretbe és engedelmeskedett nekik (Lk 2, 51). A Szentcsalád mindegyik tagja engedelmes volt. Ha a mai családok tagjai is engedelmesek tudnak lenni, az szembetűnő eredményre vezet: a feszültség és veszekedés helyett harmónia, öröm és boldogság tölti el életüket.

Az engedelmesség igenis csodát tesz!

2./ Kinek tartozom engedelmességgel?

Elsősorban Istennek, és az ő parancsainak; másrészt mindazoknak, akik hatalmat gyakorolnak felettünk: szülők, iskolai és munkahelyi elöljárók, egyházi és állami elöljárók.

Azért tartozom engedelmességgel elöljáróim iránt, mert abban Isten akarata nyilvánul meg.

Szent Maximilián Kolbe atya (1894-1941) – lengyel vértanú – szerint „bár tévedhet a szülő és elöljáró, azonban az nem lehetséges, hogy tévedésbe jussunk, ha engedelmeskedünk. Az engedelmesség alól csak akkor van kivétel, ha a szülő és elöljáró valami olyat parancsolna, ami az isteni törvény nyilvánvaló megsértését jelentené, ez esetben ugyanis nem lenne Isten akaratának hűséges tolmácsa.”

Ilyen esetre érvényes a szentírás tanítása: „Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek.” (ApCsel 5,29)

3./ Miért nehéz az engedelmesség?

Azért nehéz, mert a bennünk lévő önérvényesítő ösztön arra sarkall, hogy az én akaratom érvényesüljön és ne a másiké. Ez az ösztön nem rossz, hiszen ezt is Isten teremtette belénk, akárcsak az önfenntartó ösztönt (fajfenntartás és táplálkozási ösztön). De mint minden ösztönnel, ezzel is vissza lehet élni, amikor túlhajtjuk azt. Túlesszük magunkat, a szexualitást elszakítjuk céljától, az élet továbbadásától, illetve nem mérsékled önző akaratodat.

„Ha az engedelmességed nem hoz békét lelkednek, tudd meg: gőgös vagy.” (Escrivá: Út, 620)

Az engedelmesség valóban nehéz – Szent Josemaria Escrivá szavaival: „Az engedelmesség halál nélküli vértanúság?” (Út, 622)

Sokan úgy gondolkodnak, hogy csak annak kell engedelmeskedni, aki azt megérdemli. Vagyis csak annak a szülőnek, elöljárónak fog engedelmeskedni, aki jó példájával arra rászolgál. Ez helytelen okoskodás, mert nem személyes tulajdonságai miatt engedelmeskedsz nekik, hanem mert „ők vigyáznak rátok, abban a tudatban, hogy számot adnak lelketekről.” (Zsid 13,17)

Az engedelmesség erény, vagyis egy tartós készség. Begyakorlása boldoggá teszi életedet és hozzásegít az életszentségre – miként a názáreti Szentcsaládnál, vagy a magyar szentcsaládnál, Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre herceg életében is látjuk.

 

 

AttachmentSize
Erények, 10. 2020-08-24.odt34 KB