Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Erények, 1. - 2020.06.22. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

1./ Erényes ember.

Kire mondják ezt a jelzőt? Még ha nem is tudnád megfogalmazni az „erény” jelentését, azt azért érzed, hogy ez egy dicsérő jelző. Az „erényes ember” a „bűnös ember” ellentéte. Mindenkinek jól esik, ha megdicsérik. De a dicséretet sem adják ingyen; ki kell érdemelni. Mivel lehet kiérdemelni? Például erényes élettel.

 

2./ Mit nevezünk erénynek?

Az erény olyan belső magatartás, mely tartósan törekszik a jóra.

Szent Ágoston szerint erény az, amit az ember szenvedéllyel tesz. Persze meg kell különböztetni a jóra irányuló szenvedélyt a rosszra irányuló bűnös szenvedélytől. A jóra irányuló szenvedély (pl. hogy minden körülmények között őszinte vagyok, vagy türelmesen meghallgatom a másikat és nem vágok a szavába) idővel erénnyé válnak. Ezzel szemben a rossz szokás olyan szenvedély, amiről az ember nem tud leszokni, vagy csak nagy erőfeszítéssel, és Isten kegyelmi segítségével tud leszokni. (Káros szenvedélynek is mondjuk pl. a négy betűvel jelzett rossz szokásokat: DADA – dohány, alkohol, drog, AIDS. Ez utóbbi betűszó a HIV-fertőzéses betegséget jelenti, mely leginkább szexuális úton, vagy drogosok fertőzött injekciós tűjével terjed.)

 

3./ Miért legyek erényes ember?

Nem csak az emberek dicséretéért, hanem azért is, mert az erényes élet vezet Istenhez, a mennyországba. Ha elolvasod Máté evangéliumából az utolsó ítéletről szóló jézusi tanítást (Mt 25, 31-46), abból kiderül, hogy életünk végén nem a katekizmusban való jártasságomat fogja kérdőre vonni Isten, hanem azt, hogy gyakoroltam-e az irgalmasság cselekedeteit, vagyis az erényeket.

Jézus azt mondta, hogy „legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei Atyátok tökéletes” (Mt 5,

48). Ez azt jelenti, hogy az Isten felé vezető úton meg kell változnunk. Emberi erőnkkel ezt csak elkezdeni tudjuk. Isten kegyelmével segíti az emberi erényeket, és ezen felül megajándékoz az úgynevezett isteni erényekkel (hit, remény, szeretet), amelyeknek segítségével biztosan Isten közelébe jutunk.

 

4./ Hogyan segít Isten az erényes élet kialakításához?

A Szentlélek segítségével. A Szentlélek segítségét pedig a bérmálás szentségén keresztül kapom.

A Szentírásban olvasunk arról, hogy az apostolok miként kapták meg a Szentlelket.

Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.” (ApCsel 2, 1-4)

 

Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító (1195-1231) így magyarázza ezt a pár mondatot:

„Aki eltelik Szentlélekkel, az különféle nyelveken beszél. A sokféle nyelv nem más, mint a Krisztusról szóló sokféle tanúságtétel: mint az alázat, szegénység, türelem és engedelmesség, amelyeken akkor szólalunk meg, amikor azokat önmagunkban másoknak megmutatjuk. Eleven a szó, ha a tettek beszélnek. Kérlek benneteket, hallgassanak el a puszta szavak, és szólaljanak a tettek. Tele vagyunk szavakkal, de hiányoznak belőlünk a tettek. Ezért átkoz meg minket az Úr, hiszen ő megátkozta a fügefát, amelyen nem talált gyümölcsöt, csak leveleket (vö. Mt 21,19).”

 

A méltán híres ferences hitszónok szerint tehát az erények azok a nyelvek, amelyeken a Szentlélek ma is megnyilvánul, „megszólal”. A koronavírus-járvány miatt őszre halasztott bérmálás méltó felkészülését azzal szeretném elősegíteni, hogy a bérmálkozóknak, bérmaszülőknek, és szülőknek a nyári időben az erényekről írok heti rendszerességgel egy-egy elmélkedést.

Azt kérem, hogy az internet segítségével adjátok tovább az érintetteknek.

 

 

AttachmentSize
Erények, 1,.odt31.48 KB