Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Don Bosco emléknapjára – 2022.01.31.

1./ A Budapest-remetekertvárosi Szentlélek templom üvegablakainak egyike, mely Ungváry Sándor festőművész kartonja alapján készült, a gyóntató Don Boscot ábrázolja. Nem véletlenül. A szalézi rend alapítója a gyóntatószékben is tudott finoman tréfálkozni. Jellemző a következő anekdota:

„Mikor gyóntál utoljára?” - kérdezte Don Bosco.

A férfi elgondolkodott: „ Tíz éve.”

„Nos, akkor ez 10 lírát jelent”, - mondta szenvtelenül a pap.

„Hogyhogy? Azt hittem, a feloldozás ingyenes!”

„Micsoda? Ön tudta ezt?” - csodálkozott Don Bosco. „Akkor miért várt 10 évig?”

A szentekben bizonyosan működik a Szentlélek, s ez teszi őket különbbé más embereknél. Don Bosco a Szentlélek „remekműve”, ezért is kaphatott helyet a Szentlélek templom üvegablakai között, amelyek a Szentlélek hét ajándékát is ábrázolják. Don Bosco lángelméje is a Szentlélek ajándéka.

 

2./ Pedagógiai géniusza már kisgyerek korában megmutatkozott. Már ekkor maga köré kezdte gyűjteni a fiúkat, nála idősebbeket is, s ő emlékezetből tanította őket az alapvető imádságokra, a katekizmus tudnivalóira. Még sejtelme sem volt arról, hogy mi a pedagógia, de már megnyilvánult benne az ösztönös nevelő. Fiatal papként – 1841. december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén – összehozta a gondviselés egy árva kőművesinassal, aki lakás nélkül kóborolt az utcán. Hajlékot szerzett neki, aztán néhány társának, majd az őt megrohanóknak is. Az utcagyerekekből így alakult ki egy mozgalom, később egy szerzetesrend, mely jó keresztényeket és jó állampolgárokat nevelt.

Az alapvetően szabadkőműves olasz államban voltak, akik gátolni próbálták működését. Nevelői hatását jól igazolja egy történet. Egy napon elhatározta, hogy egészen egyedül elmegy kirándulni 300 fiatal börtönlakóval. Hosszas ellenállás után megkapta hozzá az engedélyt a torinói illetékesektől. Azok számoltak velem, hogy nagy lesz a „veszteség”, vagyis sok rab megszökik. Este a börtön vezetője nem akart hinni a szemének: a 300 fiatal rab közül egyetlenegy sem hiányzott.

Meglepő, hogy számos munkája mellett hogyan tudott időt szakítani sok könyv megírásához. Ezekből vegyünk némi válogatást.

 

3./ „A társadalom és az Egyház jólétének alapja a jó nevelés. Minden fiatalban - a legrosszabban is – van egy pont, ahol hozzáférhető a jó számára. A nevelő első feladata, hogy megkeresse ezt a pontot és kiaknázza azt.

Ha szeretnéd, hogy hallgassanak rád, légy rajta, hogy szeressenek. Ha szeretnéd, ha szeretnének, adj szeretetet.

A szelídség a beszédben, cselekvésben és figyelmeztetésben mindenkit és mindent megnyer. Mindenekelőtt azt kellene szívesen csinálnunk, ami a gyerekeknek örömet szerez. Akkor szívesen fogják csinálni azt is, ami nekünk szerez örömet. Nevelési módszerem teljesen Szent Pál szavain alapul: »A szeretet jóságos… mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.«

Többet érünk el egy barátságos pillantással, a bátorítás egy biztató szavával, mint a sok szemrehányással. Akit megszeretnek, az mindent el tud érni, főleg fiataloknál.

Erőnk erkölcsi erő. Az állam kimondhat paragrafusokat és büntethet. Mi elsősorban a szívünkből és Isten nevében beszélünk.

A szeretet mindig talál okot a dicséretre. A szeretet a másik boldogságát keresi.

Legyünk vidámak, tegyük a jót és hagyjuk károgni a varjakat. Az ördög fél a vidám emberektől.

Ha elkezdünk kincseket gyűjteni, a Gondviselés hátat fordít nekünk. Kapaszkodj erősen Istenbe. Tégy úgy, mint a madár, amelyik nem hagyja abba énekét, ha letörik alatta az ág, mert tudja, hogy szárnyai vannak.

A test egészsége Isten kezében van, a léleké a mienkben. Ó, Mária, járd ki számunkra Jézustól a testi egészséget, ha az a lélek javára van, de mindenekelőtt az örök üdvösséget biztosítsd nekünk.”

 

 

AttachmentSize
Vesperás, 2022-01-31.odt31.05 KB