Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

A Boldogságos Szűz Mária, az egyház Anyja – liturgikus emléknap, 2021. május 24.

1./ „Ecclesia Mater” (az Egyház Anyja) kezdetű dekrétummal Ferenc pápa 2018-ban egy új liturgikus emléknapot vezetett be, melyet Pünkösdhétfőn ünnepelünk – idén május 24-én.

Az új emléknapnak szentírási hátteréül szolgál az a jelenet, amikor Jézus keresztje alatt ott áll Mária és a szeretett tanítvány, János apostol. Jézus ekkor így szól Jánoshoz: „Íme, a te anyád” (Jn 19,27). Ez az utasítás Jánoson keresztül minden mai kereszténynek szól: Mária a mi anyánk. Természetesen Mária nem fizikai értelemben, hanem lelki értelemben anyánk. Mária ott a kereszt alatt elfogadta Fia akaratát és azt, hogy bizonyos értelemben elveszítve Fiát, az egész emberiség Anyjává váljon.

A liturgikus emléknap megszületésének folyamata bő fél évszázadot vett igénybe. Szent VI. Pál pápa 1964. november 21-én, a II. Vatikáni Zsinat harmadik ülésszakának bezárásakor nyilvánította ki a Boldogságos Szűz Máriát „az egyház, vagyis az egész keresztény nép, mind a világi hívek, mind a lelkipásztorok szeretett Anyjának”. Később Szent II. János Pál pápa beiktatta a Loretói litániába a Szűzanya, mint az Egyház Anyja tiszteletét. Ennek az útnak a végső állomása lett a 2018-ban bevezetett liturgikus emléknap. Ferenc pápa így fogalmazta meg az új emléknap bevezetésének célját: „Szűz Mária, Egyház Anyja, segíts minket, hogy teljesen Jézusra bízzuk magunkat és higgyünk a szeretetében, különösen a megpróbáltatások idején, a kereszt árnyékában, amikor a hitünknek érlelődnie kell.”

Az első emléknapon – 2018. május 21-én – Ferenc pápa hangsúlyozta az egyház női dimenzióját és a nők jelentőségét, amikor megállapította: „Az egyház nem haladhat előre nők nélkül.” Az egyház női jellege Máriától származik, mert Jézus akarta így; s a gyöngédség, az anyai magatartás az egyház megkülönböztető jele. Az új emléknap célja tehát, hogy elősegítse az egyház anyai érzésének növekedését a lelkipásztorokban, a szerzetesekben és a hívekben, ezzel egyidejűleg növelje a hiteles Mária-tiszteltet.

 

2./ Már az egyházatyák tanították, hogy a keresztség révén az Egyház valamiképpen folytatja Mária szűzi anyaságát, mivel a keresztségben új, természetfeletti életet ad a megkereszteltnek. Nagy Szent Leó pápa egyik karácsonyi szentbeszédében mondja: „Eredetét, amelyet a Szűz méhében nyert, Krisztus áthelyezte a keresztkútba: amit Anyjának adott, a víznek is megadta; amint a Magasságbeli ereje és a Szentlélek megárnyékolása (Lk 1,35) eredményezte, hogy Mária világra hozta az Üdvözítőt, úgy azt is eredményezi, hogy a keresztvíz új életet adjon a hívőknek.” (Szent VI. Pál pápa: Marialis cultus apostoli buzdítás, 19.)

A kegyelmi életre, a természetfeletti életre való újjászületés az egész Egyház számára nagy ünnep minden keresztelés alkalmával. Az ünneplő közösség nem véletlenül kéri a megdicsőült szentek közbenjárását a keresztelés szertartásában a Mindenszentek litániájának szavaival. Ők is megszülettek e természetfeletti életre, ők már végigjárták ezt az utat, az ő megdicsőült életük a folytonosság garanciája: olyan életet kapunk a keresztségben, mely nem múlik el; Isten gyermeke örökre Isten gyermeke marad. Az Egyház Anyja a kegyelmi élet továbbadásában is segédkezik közbenjáró imájával, kegyelemközvetítő anyai szeretetével. (dr. Kovács Zoltán rektor)

 

3./ Az Egyház Anyjának tisztelete

Szent II. János Pál pápa írta a Redemptoris Mater – Az Üdvözítő Édesanyja kezdetű enciklikájában:

Az anyaság természetéhez tartozik, hogy személlyel áll kapcsolatban. Mindenkor két személy egyedi és megismételhetetlen viszonyát jelenti: az anyáét a gyermekhez, és a gyermekét az anyához. Még ha az anya több gyermek szülője is, anyai lényege határozza meg személyes viszonyát minden egyes gyermekéhez. Mert minden egyes gyermek egyszeri és ismételhetetlen módon fogant, s ennek érvénye kihat mind az anyára, mind a gyermekre. Ezen a módon minden gyermeket azon anyai szeretet fogja körül, amelyen a gyermek neveltetése és érlelődés alapul… A Megváltó a tanítványra bízza saját anyját és egyúttal anyául adja neki őt. Mária anyasága, mely az ember öröksége, ajándék, mellyel Krisztus személyesen ajándékoz meg minden egyes embert.” (45)

Mária, a mi lelki anyánk segítsen bennünket hitünk érlelődésének útján!

 

AttachmentSize
Vesperás, 2021-05-24.odt32.28 KB