Címlap | Blogok | Hirdetések blogja

2019. április 14. – Virágvasárnap


1.     A múlt vasárnapi templomi gyűjtés eredményeként a Szentföld javára  215.000 forintot  küldtünk be az Érsekségre.

2.     A mai vasárnap Virágvasárnap, a Nagyhét kezdete.

3.     A héten szerdán, 17-én este 6 órakor Teréz misét tartunk. Reggel nem lesz szentmise.

4.     Templomunkban a Szent Három nap liturgikus eseményei Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton este 6 órakor kezdődnek.

Nagycsütörtökön az Utolsó Vacsora emlékmiséjét követően, este 9 óráig virrasztás lesz a templomban.

Nagypénteken délután ½ 3 órakor  fájdalmas rózsafüzért imádkozunk,     3 órakor keresztutat végzünk. Az esti szertartás után szintén 9 óráig lesz virrasztás. Nagypéntek szigorú böjti nap.

Nagyszombaton a Szentsír reggel 8 órától délig látogatható.

          

         GYÓNTATÁS:            Nagycsütörtökön az esti szentmise után 9-ig;

                                           Nagypénteken délután 4 órától ½ 6-ig és

                                                                  este 8-tól 9 óráig is;

                                 Nagyszombaton pedig délelőtt 9-től 12 óráig.

 

5.     Húsvétvasárnap a délelőtti szentmisék után ételszentelést tartunk.

6.     Húsvéthétfőn délelőtt 9-kor és este 6 órakor lesz csak szentmise.

7.     A mai vasárnap, a szentmisék idején az Etalon kiadó árusít a templom előtt.

 

 

 


MISEREND

2019. április 13 – 21.

 

Április 13.

Szombat


-------------------

11        Keresztelés  (Sigmond Albert Péter)

18        Szentmise


-----

Szlávik András

Verőcei Gábor


Április 14.

Virágvasárnap


½ 8      Pro Populo

9          Szentmise

11        + Kövesdi Gyula és + Dr. Kövesdi Katalin

18        + Szülők


Verőcei Gábor

Verőcei Gábor

Verőcei Gábor

Verőcei Gábor


Április 15.

Nagyhétfő


7         + Gizella,Albin,Emma,Géza,Zsófia,Mária és László

¾ 1      + Mildner László ob.

-------------------


Verőcei Gábor

Terézvárosi plébánia

------


Április 16.

Nagykedd


7          Szentmise

10      + Dr. Szabadíts Ödönné, Gertrúd ob.  /Gyászszertartás/     

--------------------


Verőcei Gábor

Országúti plébánia

------


Április 17.

Nagyszerda


--------------------

12        + Tormáné Simon Mária ob.

18        Teréz mise


------

Verőcei Gábor

Verőcei Gábor


Április 18.

Nagycsütörtök


--------------------

 

18         Jószándékra    Nagycsütörtöki szertartás

19-21         VIRRASZTÁS, GYÓNTATÁS


-----

 

Verőcei Gábor


Április 19.

Nagypéntek


--------------------

½ 3       Fájdalmas rózsafüzér

15         Keresztút

4 - ½ 6     GYÓNTATÁS

18         Nagypénteki szertartás

19- 21        VIRRASZTÁS, GYÓNTATÁS


-----

 

 

 

Verőcei Gábor


Április 20.

Nagyszombat


-------------------

8- 12     Szentsír látogatás

9-12           GYÓNTATÁS

 

18         Húsvéti Vigília

            Körmenet


-----

 

 

Verőcei Gábor


Április 21.

Húsvétvasárnap


½ 8      + Márta

9          Pro Populo

11        Szentmise

18        + Szalay László


Verőcei Gábor

Verőcei Gábor

Verőcei Gábor

Verőcei Gábor