Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

„Minden forrásom belőled fakad”(Zsolt, 87,7), 1. - 2019.12.02.

1./ Milyen állapotban köszönt az Egyházra az új egyházi év?

November hónapban két pap mondta el történetét.

Egy Budapest közeli településen a templom felújítása folyt. A templom falánál az alapítványi iskola diákjai csoportosultak. A plébános arra lett figyelmes, hogy az egyik diák éppen rongálja a frissen javított falat. „Miért teszed ezt?” - kérdésére a diák így válaszolt: „Minden keresztény »sz . .«-ral ezt teszem.” A plébános jelezte neki, hogy a templomnál elhelyezett térfigyelő kamera alapján majd azonosítani fogják, és telefonon máris hívta a körzeti megbízottat. A tettes erre azt válaszolta, hogy úgysem fognak tudni beazonosítani. Mire a rendőr megérkezett, a diákok nagy része eltávozott.

Egy fővárosi elit kerület iskolájában a káplán szokása szerint azzal kezdte a hittanórát, hogy mindenki tegye ki a telefonját. Erre egy 14 éves lány provokatív módon kivitte okostelefonját az atyának, melyen egy pornóképet tárt eléje, mondván: „az atyának is jó lenne ez, de nem teheti.”
November hónapban jelent meg a Szent István Társulat kiadásában
Robert Sarah bíboros: Esteledik, a nap már lemenőben c. könyve. A könyv februárban jelent meg Párizsban, s Barsi Balázs atya áldozatos munkájának köszönhetően már magyarul is olvashatjuk. A guineai bíboros, az Istentiszteleti, Szentségi és Fegyelmi Kongregáció jelenlegi vezetője a könyv előszavában többek között ezeket írja:

A keresztények elbizonytalanodtak. Nap mint nap segélykiáltásokat hallok mindenfelől, azokét, akik nem tudnak már mást tenni, csak hinni. Nap mint nap elbátortalanodott és sebzett papokat fogadok itt, Rómában. Az Egyház a sötét éjszaka tapasztalatát éli: beborítja és vakká teszi a romlottság misztériuma… A papok világszerte úgy érzik, hogy megalázták és elárulták őket… A keresztények rettegnek, ingadoznak, kételkednek. Ezt a könyvet nekik írtam. Azt szeretném üzenni nekik: Ne kételkedjetek! Szilárdan tartsatok ki a tanítás mellett! Tartsatok ki az imádságban! Ezt a könyvet a hűséges keresztények és papok megerősítésére szántam… Az Egyház szenved, mert megcsúfolták, ellenségei pedig belül vannak. Mit tegyünk hát? Nem kell szervezkedni, és valamilyen új stratégiát kidolgozni… Az Egyháznak mélységes reformra van szüksége, és ez csak a mi megtérésünkkel valósul meg… Az Egyház haldoklik, mert pásztorai félnek a teljes igazság és világosság nyelvén szólni. Félünk a médiától, a közvéleménytől, saját testvéreinktől. A Jó Pásztor azonban életét adja juhaiért.”

A most 74 éves guineai bíboros afrikai animista törzs tagjaként kamaszkorában ismerte meg a kereszténységet. Pappá szentelése után megszenvedte hazájában Sékou Touré marxista diktatúráját. 34 éves korában kapta püspöki kinevezését Szent VI. Pál pápától. A marxista államfő 1984-ben bekövetkezett váratlan halála óvta meg Sarah püspököt a kivégzéstől, mert mint utóbb kiderült, a halálos ítélete már alá volt írva. XVI. Benedek pápa 2010-ben nevezte ki bíborossá.

2./ Az Egyház felemelésének egyetlen eszköze az imádság. - írja könyve előszavában Sarah bíboros. „Aki nem imádkozik, árulóvá válik… Az Istennel való egység nélkül az Egyház és a hit megszilárdítására vonatkozó minden próbálkozás hiábavaló. Imádság nélkül annak a komédiázásnak a szintjére süllyedünk, melyet nap mint nap látunk a médiában: nagy csinnadratta mellett nem történik semmi érdemleges. Legmélyebb levegővételünk az imádság legyen. Az imádság Isten elé állít. Van-e más értelme életünknek: keresztények, papok, püspökök életének, mint Isten elé állni, és odavezetni másokat is? Itt az ideje, hogy ezt tanítsuk. Itt az ideje, hogy ezt megvalósítsuk. »Aki imádkozik, üdvözül, aki nem imádkozik, elkárhozik« - mondja Ligouri Szent Alfonz… Egyedül Isten tud minket megmenteni, de csak akkor teszi, ha mi kérjük őt. Mennyire szeretném, ha az egész földkerekségről mélységes és soha nem szűnő imádság, dicséret és imádó esdeklés szállna fel Istenhez!”

3./ „Minden forrásom belőled fakad.” Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jelmondata nem csak 87-ik zsoltárban, de Zakariás próféta könyvében is megtalálható. A próféta arról jövendöl, hogy Dávid házából forrás fakad, hogy az emberek megtisztuljanak a bűntől és a tisztátalanságtól. (vö. Zak 13,1) A jövendölés Jézusban teljesült, akinek oldalából a katona lándzsadöfése következtében vér és víz folyt ki (vö. Jn 19,34). Az Eucharisztia és annak imádása visz közelebb Istenhez, aki egyedül képes megmenteni a teremtett világot és felemelni Egyházát.

 

 

AttachmentSize
Vesperás, 2019-12-02.odt31.82 KB