Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

„Férfinak és nőnek teremtette őket” - a gender a nevelésben 2022.04.11.

1./ Gabrielle Kuby: A nemek forradalma c. könyvében írja le az alábbi esetet.

A New York-i Batavia Gimnázium egyik, már nyolc éve az iskolában tanító tanára 2006 nyarán ráébred, hogy nem megfelelő neme van. Orvosi kezelésnek veti alá magát, és női ruhában jelenik meg a munkahelyén. A szülőket tájékoztatják, hogy a régi tanárt/az új tanárnőt két héten belül „Mrs.”-ként kell szólítani, mert a „Mr.”-nek való további megszólítás megengedhetetlen diszkrimináció lenne. Néhány szülő másik osztályba akarja áthelyeztetni serdülőkorú gyermekét. Ezt nem engedélyezik. Az iskola a honlapján tájékoztat arról, hogy a Gender Identity Disorder (GID) fogyatékosság, New York állam emberjogi törvénye és az iskola házirendje pedig tiltja a fogyatékosság alapján történő diszkriminációt. A másik osztályba való áthelyezési kérelmet diszkriminációként értékelik.” (im. Kairosz Könyvkiadó, 2008. 59 old.)

Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy a „gender-ideológia” szerint az ember döntheti el, hogy férfi vagy nő akar lenni. Ez teljesen elveti Isten teremtésrendjét. Az ember elveti Istent, Aki az embert férfinak és nőnek teremtette, és teremt (konstruál) egy „új embert”. A „gender-ideológia” radikálisan szemben áll az egyházi, bibliai teremtésszemlélettel.” (dr. Herbert Madinger: Légy bátor! - 97.)

Noha a magyar alkotmány rögzíti, hogy az apa férfi, az anya pedig nő; noha a 2022. április 3-i névszavazás túlnyomó arányban a bibliai tanításnak megfelelő válaszokat eredményezett – a probléma ezzel nem került nyugvópontra. Éppen ezért szükségesnek látszik további tájékozódás ebben a témában.

 

2./ A vatikáni Katolikus Nevelés Kongregációja 2019. február 2-án kiadott egy dokumentumot a „gender” a nevelésben témában. A „Férfinak és nőnek teremtette őket” címen kiadott dokumentum szerint nevelési vészhelyzetben vagyunk, különösen az érzelmi élet és a szexualitás témakörében. Sok esetben olyan nevelési programokat szerveznek és javasolnak, amelyek látszólag „semleges élet- és személyfelfogást közvetítenek, de valójában a hittel és a józan ésszel ellenkező antropológiai felfogást tükröznek.” (Idézet XVI. Benedek pápa 2011. január 11-i, diplomatákhoz intézett beszédéből.) Ez az antropológiai céltévesztés hozzájárul a család lerombolásához, azzal a céllal, hogy ki kell iktatni a férfi és a nő közötti különbségeket, amelyeket csupán történelmi-kulturális jelenségnek/feltételnek tekintenek. (im. 1.)

A gender-ideológia egyetlen megoldásként erőlteti magát másokra, és meg akarja határozni a gyermeknevelést is” - írja Ferenc pápa Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdításában (56).

A gender-ideológia azt szeretné elérni, hogy minden ember maga választhassa meg a maga állapotát, a társadalomnak pedig arra kellene szorítkoznia, hogy biztosítsa ezt a jogot, anyagi támogatással is, máskülönben a kisebbségekkel szemben hátrányos társadalmi megkülönböztetés valósul meg. Az ilyen jogok követelése a mai politikai viták témája lett, bizonyos nemzetközi dokumentumokba már bele is foglalták, és egyes nemzeti törvények közé be is iktatták. (im. 14)

Ez az ideológia első lépésben kulturális forradalmat idéz elő, amelyet jogi forradalom követ. Ez az ideológia olyan nevelési projekteket és törvényhozási irányzatokat vezet be, amelyet a férfi és a nő biológiai különbségétől radikálisan elszakított individualista szándék határoz meg. A gender azt a gondolatot közvetíti, hogy mindenki úgy ítél, ahogyan neki tetszik, mintha nem léteznének örök igazságok, értékek és bármit meg lehet engedni. (im. 21-22)

 

3./ A gender-ideológia gyökerében Isten-ellenes. Közvetlenül ugyan a nemi identitás meghatározó szerepe ellen lázad, közvetett módon azonban az embert férfinak és nőnek teremtő Isten ellen. Madinger atya szerint „ha nem hajtunk térdet Isten előtt, aki mindent ilyen csodálatosnak teremtett, akkor az ember az embert káoszba vezeti. Az emberiség csak akkor marad fenn, ha nem tesszük magunkat Isten helyébe, és ha elismerjük Istent teremtőnknek.”

Az emberi szabadsággal való esztelen visszaélésnek minősül az, ha valaki maga akarja megteremteni nemi identitását, függetlenül attól, hogy férfinak vagy nőnek született. Ez nem jóra vezet, hanem az emberi család és társadalom szétveréséhez. Ez csak a sátán érdekét szolgálja.

 

 

 

AttachmentSize
Vesperás, 2022-04-11.odt34.11 KB