Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

„Férfinak és nőnek teremtette őket”, 3. - 2022.05.02.

1./ „Krisztus elé semmit ne tegyetek”. Erre figyelmeztette szerzetestársait Nursiai Szent Benedek (480-547). Ez a figyelmeztetés másfél ezer év múltán is aktuális, mert bizony vannak keresztények, akik a politikát Krisztus tanítása elé helyezik. Ezt tette egy magát katolikusnak mondó politikus, aki például a gyermekvédelmi kérdésekben kiírt népszavazás előtt érvénytelen szavazásra biztatott és ő maga így is cselekedett. A politikai célt az isteni tanítás elé helyezte.

Mit mond ebben a témában az egyház tanítóhivatala, a Katolikus Nevelés Kongregációja a 2019-ben kiadott „Férfinak és nőnek teremtette őket” című, a „gender a nevelésben” kérdésről szóló dokumentumában? (Szent István Társulat, 2022)

Ferenc pápát idézve kijelenti, hogy akik a család fogalmát ideológiai fogalmakkal minősítik, amelyeknek csak egy adott történelmi pillanatban van érvényük, aztán elmúlnak, elárulják a családot. A család, mint férfi és nő közötti természetes közösség, megelőzi az állam társadalmi-politikai berendezkedését, amivel az államnak szabad törvényalkotásában számolnia kell és megfelelően el kell ismernie. (36)

Az államnak biztosítania kell a családnak a gyermekek nevelésében betöltött elsődleges jogát, beleértve szexuális identitásuk és érzelmi életük alakítását. Ez a jog elcserélhetetlen és elidegeníthetetlen, azaz másokra teljesen át nem ruházható és mások nem sajátíthatják ki. (37)

Ferenc pápa 2014-ben arról is szólt, hogy a gyermeknek nem másodlagos joga, hogy családban nőhessen fel, legyen édesapja és édesanyja, akik képesek megteremteni fejlődésének és érzelmi érlelődésének megfelelő körülményeit. Folyamatosan érlelődve a kapcsolatokban, és találkozva azzal, hogy mi a férfiúság és a nőiség az apában és az anyában, és így készülhet fel az érzelmi érettségre. (38)

 

2./ A 2021-ben elfogadott gyermekvédelmi törvény, és annak megerősítésére kiírt 2022-es népszavazás célkitűzése, hogy az iskolai szexuális felvilágosítás nem irányulhat a nemváltás, valamint a homoszexualitás népszerűsítésére. A kormányzat szerint kizárólag a szülők joga a gyermekeik szexuális nevelése.

Ez egybevág az Egyház tanításával. A Gaudium et spes zsinati dokumentum, valamint II. János Pál pápa Familiaris consortio kezdetű apostoli buzdítása szerint a szülőknek különleges felelősségük van a szexuális nevelés területén. A szülők kötelesek ellenőrizni azokat a módokat, ahogyan a tanintézmények a szexuális nevelést végzik; ennek célja biztosítani, hogy e rendkívül fontos és kényes téma kezelése súlyának megfelelő legyen. (vö. GS 52. FC 37.)

Azt tapasztaljuk, hogy a társadalom bizonyos rétegében ellenállás alakul ki mind a kormányzati, mind az egyházi állásponttal szemben.

Mi okozza azt, hogy olykor keresztény hívek sem értik a gyermekvédelmi törvény célját, sőt aberrált, beteges észjárású törvénynek minősítik azt? Nem tudok más indokot erre, mint a szent-benedeki gondolat figyelmen kívül hagyását, vagyis azt, hogy a politikát az isteni tanítás elé teszik. A hatalom nagy kerítő, és csábító erejének nehéz ellenállni. De ezzel a gondolkodásmóddal elárulják a hitet.

Mi okozza azt, hogy olykor nem vallásos emberek sem értik a gyermekvédelmi törvény értelmét és időszerűségét? Ennek oka az isteni kinyilatkoztatás ismeretének hiánya lehet. Ezért a történelmi egyházak – a zsidó és keresztény egyházak – jelentősége mindaddig megmarad, amíg a kinyilatkoztatást, nevezetesen a bibliai tanítást fel nem ajánlják az embereknek.

Mindazonáltal a kinyilatkoztatott tanításnak az ellenlábasa nem valami újpogány vallás, hanem inkább a magát istenítő láthatatlan világhatalom. Az Egyháznak a világ vége előtt még küzdelmes földi története lesz. Számolnia kell azzal, hogy lesz hitehagyás és szakadás az Egyházban, sőt a gonoszság néha nyomasztólag felülkerekedik. Az utolsó időkben ezek a jelek még feltűnőbbek lesznek. Szent Pál apostol második tesszalonikai levelében a „bűn emberéről” ír, mely lehet egy konkrét személy is, de lehet egy Isten-ellenes intézmény vagy hatalom, „aki mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és szentnek neveznek; sőt Isten templomában foglal majd helyet, és istennek akar látszani.” (vö. 2Tessz 2, 3-4) – Embert és hitet próbáló időket élünk.

 

 

AttachmentSize
Vesperás, 2022-05-02.odt33.09 KB