Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

„Ahol a püspök van, ott van a katolikus egyház” - 2022.03.21.

1./ Egy interneten elérhető video-felvételen látható a budavári Magdolna-templom romjainál 2022. január 9-én, vasárnap bemutatott szabadtéri szentmise. A tridenti rítus szerint – latin nyelven – bemutatott szentmisét Simon Gábor atya, volt városlődi plébános végezte, akit 2020. októberében a veszprémi érsek felfüggesztett minden papi szolgálat alól. Az érseki rendelkezésből az is kiderül, hogy a felfüggesztett atya egy ismeretlen időpontban belépett a Szent X. Pius Testvérületbe. Miután a felfüggesztett pap elhagyta szolgálatát, katolikus templomban nem végezhet semmiféle papi funkciót. A templomrom nem számít megszentelt helynek, így ezt az eseményt akár indifferensnek is tekinthetnénk. Ami miatt mégsem közömbös számunkra, az a rajta résztvevő mintegy negyven hívő miatt van, akiknek tudnia kell, hogy a szakadár liturgia katolikusoknak érvénytelen.

Felvetődik a kérdés, hogy vajon a felfüggesztett veszprémi egyházmegyés pap miért éppen az esztergom-budapesti érseki rezidenciától 100 méterre lévő templomromnál mutatott be szentmisét, és utána miért vonultak el rózsafüzért imádkozva az érseki palota ablakai alatt, mindezt videora rögzítve és az internetre feltéve. Nyilvánvalóan célzatossággal történt mindez. Nem zárható ki a püspök elleni hangulatkeltés szándéka – függetlenül a konkrét püspök személyétől.

 

2./ Antióchiai Szent Ignác vértanú püspök (+ 110 körül) kivégzése előtt írt leveleiben több helyen is kiemeli a püspök személyének fontosságát. Az ókeresztény irodalom eme gyöngyszemei napjaink zavaros légkörében iránymutatóak, ezért idézek belőlük.

Először is tudnunk kell, hogy Ferenc pápa a közelmúltban úgy rendelkezett, hogy tridenti rítus szerinti szentmisét kizárólag a püspök által engedélyezett templomban lehet végezni. A veszprémi érsek nem engedélyezte, hogy Városlődön ilyen szentmisék legyenek, ezért függesztette fel papját.

Antióchiai Szent Ignác a püspök iránti engedelmességről így ír:

 

Illő, hogy ne csak keresztényeknek hívjanak minket, de azok is legyünk; minthogy egyesek emlegetik ugyan a püspököt, de mindent nélküle cselekednek. Rossz az ilyenek lelkiismerete, úgy tűnik nekem, mert nem a szigorú értelemben vett parancsnak megfelelően gyülekeznek össze.” (Magnésziaikhoz írt levél, IV.)

Ahogyan az Úr sem tett semmit az Atya nélkül, egy volt vele, sem egymagában, sem apostolai által, úgy ne tegyetek ti se semmit a püspök és a presbyterek nélkül; ne próbáljatok semmi olyat tenni, ami nektek külön jónak látszik...” (uo. VII.1.)

 

Másrészt tudnunk kell azt is, hogy a papszentelésnél a püspök megkérdezi a szentelendőt: „Ígérsz-e engedelmességet nekem és utódaimnak?” A szentelendő erre „igen”-nel válaszol. Napjainkban sajnos előfordul, hogy a pap figyelmen kívül hagyja nemcsak a pápa, de püspökének rendelkezését, és önhatalmúlag mutat be tridenti rítusú szentmisét, latin nyelven. Ez nem tévtanítás, de mindenképpen engedetlenség püspökével szemben, vagyis szentelési ígéretének megszegése. Hogy lehet Isten iránti engedelmességre tanítani a híveket úgy, hogy a pap maga engedetlen püspöke iránt? Ezzel nemcsak püspökével kerül szembe, de az egész katolikus egyházzal.

Ide illik Antióchiai Szent Ignácnak a szmirnaiakhoz írt levelének részlete:

 

Kövessétek mindannyian a püspököt, ahogyan Jézus Krisztus az Atyát… A püspök nélkül semmi olyat ne tegyetek, ami az egyházzal kapcsolatos. Azt tartsátok érvényes eucharisztiának, melyet a püspök, vagy megbízottja végez. Ahol a püspök megjelenik, ott legyen a sokaság, ahogyan, ahol Jézus Krisztus van, ott van a katolikus egyház. A püspök nélkül nem lehet sem keresztelni, sem szeretetlakomát tartani; amit azonban jóváhagy, az Istennek is tetsző, hogy biztos és szilárd legyen mindaz, amit tesztek.” (VIII.1,2)

 

Az egyház egységének megőrzése nemcsak a papokon, de a híveken is múlik. Amikor egy katolikus hívő egy felfüggesztett pap által celebrált misén vesz részt, azzal nem építi, de rombolja az egységet. Szent Ignác szavai bizony a hívőknek is szólnak!

 

 

AttachmentSize
Vesperás, 2022-03-21.odt32.26 KB