Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Úti Madonna kápolna, 2020. október 3.

1./ A lokálpatrióta Farkasréti Baráti Kör már 22 éve szorgoskodik az 1998-ban felújított Úti Madonna kápolna hagyományosan október első szombatján megtartott helyi zarándoklatán és szentmiséjén. Két évtized már emberöltőnek számít, amely nem csak egy ember, de egy közösség életében is nyomokat hagy. Az idő vasfoga – pontosabban a napsütés, csapadék és az erdei hangyák – nem csak a fából épült kápolna esetében hagy nyomokat, de az évek múlását mi magunk is megérezzük a hegyoldalra való felkapaszkodásnál – főleg, ha az elmúlt években született gyerekek fürgeségéhez mérjük magunkat. De a lélek az egyetlen, ami nem öregszik. S amikor évről évre felkapaszkodunk erre a helyre, ugyanaz a kezdeti lelkesedés hajt bennünket. Ady Endre úgy fogalmaz, hogy „Éhe a kenyérnek, éhe a Szónak… hajt titeket” (Csák Máté földjén)

Bennünket mit hajt? Éhe az Istennek, éhe a Hitnek hajt bennünket. Hogyne hajtana bennünket a hit éhe egy olyan korban, amikor a kereszténység globális támadás alatt áll!

2./ Ferenc pápa szerint világháború folyik a család ellen. Ideológiai gyarmatosítás folyik, s ennek jeleként a gender-ideológia terjesztését említette. A pápa megállapítása nagyon is valóságos veszélyre hívja fel figyelmünket. Egyik hitoktatónk arról számolt be, hogy templomunkba járó tinédzser diákja kifejtette, hogy ő egyetért a genderrel, mert az szabadságot biztosít; ezzel szemben az egyház nem, s ezért fontolgatja, hogy elhagyja a vallásgyakorlatot.

Két megjegyzés: egyrészt a kamasz lány nem a családjában fertőződött meg a gender-ideológiával; másrészt a keresztény családnak és vallási közösségnek is van feladata a keresztény értékek védelmében.

A történelem úgy tűnik ismétli önmagát. Radnóti Miklós írja, hogy „oly korban éltem én e földön, mikor az ember… balhitekben hitt… s befonták életét vad kényszerképzetek” (Töredék). A mai balhitek – a gender- és annak párja az LMBTQ-ideológia – ugyanattól a gonosz, Isten- és emberellenes erőtől erednek, akit (! - és nem amit) a Biblia általában sátánnak nevez, Jézus pedig még konkrétabban „hazugnak és gyilkosnak” mond (vö. Jn 8,44). A sátán egy személyes valóság és nem falra festett rém. A történelemben felbukkanó Isten-, család- és emberellenes ideológiák terjesztői pedig a sátán ügynökei.

 

3./ Veszély esetén védekezni kell. Nem csak a koronavírus ellen, de a mai balhitek és kényszerképzetek ellen is védekezni kell. Védelmezni kell a teremtés isteni rendjét, de nem csak a környezetet, az Isten által teremtett világot. Védelmezni kell a családot is, mely férfi és nő életre szóló szövetségére épül, és gyermeknek ad életet. Védelmezni kell az emberi életet fogantatásától kezdve a természetes halálig.

Ne higgyünk azoknak, akik szerint a kereszténység ideje lejárt! A kereszténység nagy építő szerepe pont akkor kezdődik újból, amikor a világ valami nagy pusztuláson ment keresztül. A XX. századon két pusztító világháború és még pusztítóbb diktatúrák és ideológiák gázoltak át. A mostani évszázadban a globalizmus és a szabadosság balhite és kényszerképzete pusztít szemünk láttára.

Eleink az imádság fegyverével erősítették magukat a veszélyek közepette. II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem viszontagságos életében az Oltáriszentségből és a rózsafüzér imádkozásából merített erőt.

A 40 évvel ezelőtt meghalt Márton Áron püspök ezt írta 1946. október 27-én kelt körlevelében:

A szent rózsafüzér régi kedves imája népünknek. Nehéz időkben mindig ez volt szenvedés sújtotta népünk vigasztalása, imakönyve és katekizmusa. Szeressétek most is a rózsafüzért. Vegyék gyakrabban kezükbe a férfiak is, és imádkozzák buzgón, amint imádkozták és nehéz időkben a szentolvasóval kérték Isten segítségét népünk jeles hősei és nagy férfiai… Mária főképp veszedelmek idején mutatja meg hathatós támogatását. Rajtunk múlik azonban, hogy hithűségünk töretlenségével és neki tetsző élettel ezt a segítséget meg is érdemeljük.”

Erdély szent életű püspökének gondolatai mit sem vesztettek aktualitásukból. Mária mindig segít!

A nyakas magyar kálvinista Ady Endre így vallott erről: Mikor már minden hit-húr elszakadt, s az emberben a barátja se hisz már, jön Mária, aki pogányokkal is tudhat jól beszélni. (A pócsi Mária)

4./ A költő ráérzett a Mária-tisztelet nyitottságára, amely szerény formában itt, a Széchenyi-hegyi Úti Madonna kápolnánál is megmutatkozik. Ez a nyitott kápolna – melyet a XIX. században Berger János teológusprofesszor építtetett – az idők folyamán sok embert megállásra késztetett, hívőt és nem hívőt egyaránt. Ady Endre prófétikus szavai ezért ide is illenek: „Mária a pogányokkal is tudhat jól beszélni.” A mi korunkban ismét megjelent egyfajta új pogányság, ezért értékesnek kell tartanunk ennek a nyitott kápolnának a létét, mert ez egy égre mutató jel. Korunkban a templomok tornyait túlnövik a hivalkodó felhőkarcolók. Adja Isten, hogy ez a kis fakápolna, itt a Széchenyi-hegy oldalában az utánunk következő generációknak is égre mutató jel maradjon.

 

 

AttachmentSize
Homilia, 2020-10-03.odt34.15 KB