Címlap

Blogok

Boldogságok, 5. - 2020.05.11. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.” (Mt 5,5)

 

1./ Jézusnak ez a mondása valójában a 37. zsoltárból vett idézet: „A szelídek uralják a földet.” (Zsolt 37,11) Már mondtuk, hogy Jézus nyolc boldogságmondása paradoxon, a mindennapi tapasztalattal ellentétes állítás. Ezzel a mondással szemben fel lehet sorolni számos világhódítót az ókortól napjainkig, akik fegyverrel szereztek maguknak uralmat más népek fölött: Nagy Sándor, Napóleon, Hitler, Sztálin stb.

Erre az ellenvetésre XVI. Benedek pápával válaszolhatunk: a hódítók jönnek és mennek. Akik a földet művelik, akik fájdalmak és örömök között vetnek és aratnak, az egyszerűek, az alázatosak pedig maradnak. Az alázatosak és egyszerűek, tisztán történelmileg nézve is, állhatatosabbak, mint az erőszakosak. Ám ennél többről van szó. (A názáreti Jézus, I. 83)

Arról van szó, hogy e boldogságmondás nem földrajzi terület birtoklására vonatkozik.

Minden forrásom belőled fakad, 21. - 2020.05.11.

A kereszténység és a modern társadalom szimbiózisának szükségessége.

 

1./ A demokráciát fenyegető veszélyek között említettük az anarchista mozgalmat, mely a fennálló társadalmi rend eltörlését akarja megvalósítani, hogy létrehozzon egy „igazságos társadalmat”. A tökéletes állam azonban utópia mert a bűnös, tökéletlen ember nem tud mást alkotni, mint ami lényege: tökéletlen társadalmat. A kereszténységnek abban van szerepe és feladata, hogy segítse egyre nagyobb tökéletességre az embert, közvetett módon az államot, a társadalmat.

Gondolatok egy gúnyrajz fölött

1./ A Népszava 2020. április 28. keddi számában gúnyrajz jelent meg dr. Müller Cecília országos tisztifőorvosról. A főorvosasszonyt a járványügyi tájékoztatóján megszokott pulpitus mögött ábrázolja a karikaturista, vele szemben egy falon lógó feszület, mindkét kezén négy (!) ujjú Krisztussal. A főorvosasszony szájából eredő mondatbuborékban ez olvasható: „Alapbetegsége függőséget okozott.”

A KDNP perre készül a Jézussal viccelődő karikatúra miatt.

Húsvét 5. vasárnapja „A” 2020. május 10.

1./ „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” (Jn 14, 6)

Jézus búcsúbeszédének ez a mondata minden kornak szóló kinyilatkoztatás, de az apostoloknak vagy egy akkor zsidó embernek mindennél többet jelentett. Hiszen éppen ez a három izgatta őket: melyik az az út, amelyen nekik járni kell; mi az igazság, amit hinniük kell; és milyen az az élet, amelyet élniük kell. Jézus kortársai izgatottan keresték, kutatták ezt a három lehetőséget: az útjukat, az igazságukat és az életüket. És most Jézus azt mondja, hogy ez az út Ő maga! Vagyis őt kell követni, az ő tanítását kell hinni, és az ő életét kell élni.

A kérdés ma így vetődik fel ebben a keresztény gyökereitől elszakadt Európában: Járható út a jézusi út? Hihető a jézusi tanítás? Élhető a jézusi élet? Ezek a kérdések főleg a fiatalokat foglalkoztatják, akik még életük elején vannak és többféle alternatíva közül van lehetőségük választani.