Címlap

Blogok

Keresztény értékek, 5. - 2020.10.12.

1./ Bizalom – olyan emberi magatartás, mely a harmónia kialakulásához nélkülözhetetlen. Harmonikus kapcsolat ember és ember között; harmonikus kapcsolat Isten és ember között nem létezik bizalom nélkül. A bizalom lehet ösztönös, és lehet tudatos. A gyermek ösztönös bizalommal van édesanyja iránt – ezt mondjuk ősbizalomnak. Válsághelyzetben megjelenik a tudatos bizalom: egyrészt megbízható személyek iránt, másrészt vallásos emberben Isten iránt. Az Isten iránti bizalom összefügg a hittel: Istenbe vetett hit nélkül nincs Istenbe vetett bizalom.

Válsághelyzet sokféle lehet. A mostani világjárvány és a vele együtt fellépő gazdasági válság, identitásválság, hitbeli válság, váratlan betegség által kiváltott életviteli válság, stb. Minden válság megrendíti a harmonikus életet, ám a bizalom helyre tudja állítani a lelki harmóniát.

2./ Miért van a gyermekek szenvedése? Joseph Ratzinger bíborostól – a későbbi XVI. Benedek pápától – afelől érdeklődtek, hogy ha kérdezhetne valamit Istentől, mi lenne az. A tudós teológus erre ezt felelte: miért van a gyermekek szenvedése?

Imádkozó családok, 3. - 2020.10.11.

Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka: Akit te, Szent Szűz a világra szültél

 

Abban az időben Augustus császár rendeletet bocsátott ki, hogy számlálják össze az egész földkerekséget. Ez az első népszámlálás Quiriniusnak, Szíria helytartójának idejében történt. Elment mindenki a saját városába, hogy följegyeztesse magát. József Dávid házából és nemzetségéből származott. Elment tehát Galilea Názáret nevű városából Dávid városába, a júdeai Betlehembe, hogy följegyeztesse magát Máriával, feleségével együtt, aki áldott állapotban volt. Miközben ott tartózkodtak, elérkezett Mária szülésének napja. Megszülte elsőszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.” (Lk 2,1-7)

 

Isten Fia születhetett volna palotában, ehelyett kirekesztettség, istálló, trágyaszag, piszok, hideg, mélyszegénység közepette lépett az emberek világába. Miért? Isten Fia azonosította magát a legmegvetettebbekkel. Tanítást fedezhetünk fel ebben: amikor egy szegénnyel, kirekesztettel találkozunk, lássuk meg benne az „álruhás” Jézust.

Keresztény értékek, 4. - 2020.10.05.

1./ Érzékenyítés

Ez egy olyan új fogalom, amelyet évtizedekkel ezelőtt nem ismertünk. Általános- és középiskolás diákok számára például olyan foglalkozásokat tartanak, amelyeken keresztül betekintést nyernek a hallás-, mozgás-, látássérült emberek életébe. Más fogalmakkal is találkozunk: csökkent munkaképességű, megváltozott munkaképességű ember, fogyatékkal élő ember. A felsorolt fogalmak által jelölt élethelyzetek mindig is voltak, de ezeknek az elfogadását és kezelését nem kellett tanítani az iskolában, mert jó esetben megtette ezt a család, illetve a társadalom. Mára azonban a társadalom, és azon belül a család megváltozott: érzéketlenebbé vált. Ezért érzékenyítik.

Imádkozó családok, 2. - 2020.10.04.

Az örvendetes rózsafüzér második titka: Akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál

 

Azokban a napokban Mária útra kelt és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Zakariás házába érkezve köszöntötte Erzsébetet. Alighogy Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, fölujjongott méhében a magzat és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Hangos szóval fölkiáltott: »Áldottabb vagy te minden asszonynál és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!« ” (Lk 1,39-45)