Címlap

Blogok

Házasság és család, 5. - 2017.10.02.

1./ Kákonyi Asztrik (1923-1990) ferences pap és festőművész rózsafüzérről írt elmélkedései kerültek a kezembe a napokban, melynek bevezetője az imádság fontosságáról szól. Könyvének elején két szentírási idézethez fűz ma is megfontolandó gondolatokat.

Az első idézetet az Apostolok Cselekedeteiből vette, mely Jézus mennybemenetele utáni eseményről számol be, amikor az apostolok „mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt.” (1,14)

Évközi 26. vasárnap, 2017. október 1.

1./ Október hónap hétköznapjain rózsafüzért imádkozunk: a reggel 7 órai szentmisék után, illetve az esti szentmisék előtt ½ 6 órakor. A közös imádságot a rózsafüzér-társulat tagjai vezetik. Örömmel vennénk, ha ebben a hónapban újabb tagok is jelentkeznének a plébániai rózsafüzér-társulatba.

 

2./ Október 7-én, szombaton Rózsafüzér Királynőjének napján az Uti Madonna kápolnánál szabadtéri szentmise lesz. Délelőtt ½ 11 órakor indulunk gyalog az 53-as autóbusz Mindszenty bíboros téri végállomásától. A 11 órakor kezdődő szentmisére szeretettel hívjuk a családokat, gyerekekkel együtt.

 

3./ Október első vasárnapján ½ 5-től, első csütörtökön pedig ½ 8-tól szentségimádás tartunk a templomban, alatta szentgyónási lehetőséggel.

Első pénteken (6-án) reggel 7-kor és este 6-kor lesz szentmise.

 

4./ Előre hirdetjük, hogy október 13-án, pénteken országos zarándoklat lesz a soroksári templomba, a fatimai jelenés 100. évfordulója alkalmából. A 11 órakor kezdődő szentmisére BKV-járatokkal megyünk (metró, autóbusz).

 

5./ Megjelent az októberi lelkipásztori levél, melyben a rózsafüzér-imáról, ill. a fiataloknak október 18-án, szerdán este 7 órakor tartott „tiszta szerelem” imaestről olvashatunk. A templom belső faperselyén található levélből családonként egyet-egyet vigyünk magunkkal.

Lelkipásztori levél, 2017-10-01

Kedves Farkasréti Hívek! Kedves Fiatalok!

 

1./ Egyre több a kiégett ember. Arról mindenkinek van fogalma, hogy milyen egy kiégett ház, egy kiégett autóbusz, milyen a tűzvészben kiégett határ. De hogy milyen egy kiégett ember, azt már nehezebb leírni. Egyre több kiégett embert látunk: felnőttet és fiatalt egyaránt. Kedvetlen, fásult, mosolytalan, magába forduló, feszült, tüskés... és még sorolhatnánk a sokféle jelzőt a kiégettség leírásához. Mit lehet tenni ellene? Mivel lehet gyógyítani a kiégést?

Házasság és család, 4. - 2017.08.25.

1./ A házasságkötések országos növekedése nem jelenti az egyházi házasságkötések számának növekedését, sőt, nem egy plébánián csökkenés állapítható meg. Mindkét elmozdulás mögött a motivációt kell keresnünk. Családbarát kormányzatunk kedvező anyagi motivációjának tulajdonítható a polgári kötések növekedése. Az egyházi kötések igazi motivációja viszont nem a szép templomi környezet kell/ene, hogy legyen, hanem a kegyelmi motiváció. Vagyis ne csak azért kössék az egyházi házasságot, hogy egy szép emlékkel gazdagodjanak, hanem inkább azért, hogy a házasság szentségi kegyelmét megkapják; hogy Isten segítse őket az egymás iránti szeretet elmélyítésében, a házassági terhek vállalásában, a hűség megtartásában, a gyermekáldás elfogadásában és a gyermekek felnevelésében. A szentségi kegyelem nélkül ugyanis aligha lehetséges a hűség és felbonthatatlanság megtartása „holtomiglan, holtodiglan”.