Címlap

Blogok

Házasság és család, 26. - 2018.03.19.

1./ Szent József ünnepe alkalmat ad arra, hogy betekintsünk Szent II. János Pál pápa Szent József személyéről és szerepéről szóló apostoli buzdításába. A Redemptoris custos – A Megváltó őrzője kezdetű pápai dokumentum 1989. augusztus 15-én, Szűz Mária mennybevételének ünnepén jelent meg, és folytatja elődeinek – IX. Piusnak, XXIII. János, VI. Pál pápák – Szent József fontosságát méltató megnyilatkozásait. Megtudjuk például, hogy XXIII. János pápa – Szent József kiváló tisztelője – rendelte el, hogy római misekánonban Szent József neve Máriáé mellé kerüljön, megelőzve az apostolok, a pápák és vértanúk neveit. Itt jegyzem meg, hogy Ferenc pápa viszont néhány éve a többi misekánonba is bevezette Szent József nevének említését, közvetlenül Szűz Mária nevének említése után.

Nagyböjt 4. vasárnapja, 2018. március 11.

1./ A mai vasárnap lehetőség lesz szentmisék után az önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésére a templom előcsarnokában.

 

2./ Március 15-én csütörtökön, és 16-án pénteken este 6 órakor szentmise helyett igeliturgia lesz, áldoztatással. Pénteken 5-kor rózsafüzér, ½ 6-kor keresztúti ájtatosság.

Az igeliturgiákat és a keresztutat Szlávik András diakónus tartja.

 

3./ Szombaton este 6 órakor „Teréz-misét” tartunk, vagyis a szentmisét azokra a szándékokra mutatjuk be, melyeket cédulára írva a Kis Szent Teréz dombormű alatti levélszekrénybe bedobnak a hívek.

 

4./ Jövő vasárnap – március 18-án – a 11 órai szentmisén kiszolgáltatjuk a betegek szentségét azoknak az idős, beteg híveknek, akik feliratkoznak a sekrestyében. A szentség méltó felvétele érdekében előtte végezzenek szentgyónást.

 

5./ Kérjük, az idén beadandó Személyi jövedelemadó bevallásoknál különösen figyeljenek az adó 1 + 1 %-ának felajánlására, ugyanis az egyházak esetében a mostani felajánlásokat veszik figyelembe a következő években is az adózó újabb rendelkezéséig.

Az elektronikusan beadott bevallás esetében (interneten a NAV e SZJA oldalán keresztül) különösen is figyelni kell arra, hogy az adóbevallás tervezetének elfogadása önmagában még nem jelenti az 1 + 1 % nyilatkozat megtételét.

Továbbá kérjük, hogy mindazok, akiknek bármely ok miatt (pl. családi adókedvezmény) jelenleg nincs fizetendő adójuk, szintén rendelkezzenek az egyház számára az 1 %-ról. Ez azért fontos, mert a támogatások szétosztásakor a nyilatkozatot tevők létszámát és nem befizetett adójukat veszik figyelembe.

 

Mindez azért fontos, mert az elmúlt évben – az első elektronikus adóbevallási lehetőségnél - a Katolikus Egyház javára rendelkezők száma 56 ezer fővel, a felajánlott összeg pedig 184 millió Ft-tal csökkent.

 

6./ Előre hirdetjük, hogy március 24-én, szombaton nagyböjti lelki napot tartunk templomunkban. A délután 3, 4 és 5 órakor kezdődő elmélkedéseket, valamint az este 6 órakor kezdődő szentmise homiliáját Szlávik András diakónus tartja.

 

Miserend, 2018 március 10-18 :

Házasság és család, 25. - 2018.03.12.

1./ „Szeressétek egymást, aminét én szerettelek titeket.” (Jn 13,34) Jézusnak ez a mondása olvasható a Budapest-Baross Gábor telepi templom diadalívén. Esküvőkön gyakran beleszőttem a homíliába, hiszen a házasság fontos tulajdonsága az önátadás. Ahogy Jézus teljesen átadta magát küldetésének, a megváltás művének, úgy a házastársaknak is át kell adniuk magukat egymásnak.

Házasság és család, 24. - 2018.03.05.

1./ Brenner János vértanú boldoggáavatására készülve dr. Székely János szombathelyi püspök atya körlevelet bocsátott ki, melyben felsorolja a diktatúrák – közöttük a kommunista diktatúra - öt halálos ellenségét.

A diktatúráknak, a Gonosznak (a Diábolosznak, a Nagy Szétdobálónak és Szétszakítónak) van öt halálos ellensége. Az első halálos ellenség az Isten és a vallás – azok a szálak, amelyek a Teremtőhöz, az Ő gyönyörű törvényeihez kötnek. Ez a kötelék ad egy embernek legerősebb tartást. Mindenekelőtt ezeket a gyökereket akarja a Gonosz elfűrészelni. A második halálos ellenség a család: azok a szálak, amelyek a családunkhoz, a szeretteinkhez kötnek bennünket. A csak önmagának és önmagáért élő ember a legideálisabb fogyasztó, a legkönnyebben manipulálható. A harmadik halálos ellenség a nemzet: azok a tápláló kötelékek, amelyek az őseinkhez, az anyanyelvhez, az anyaföldhöz, a kultúránkhoz kötnek. A negyedik halálos ellenség a föld. Amíg a vidéki embernek volt egy talpalatnyi saját földje, ott ő korlátlan úr lehetett. Nem lehetett egykönnyen eltéríteni a meggyőződésétől. Ezt a földet is ki akarta húzni a diktatúra az ember lábai alól. Az ötödik halálos ellenség a közösségek: minden olyan hely, ahol emberek együtt tervezik, álmodják meg a jövőjüket.”