Címlap

Blogok

2018. április 1. – HÚSVÉTVASÁRNAP

 

  1. Húsvéthétfőn délelőtt 9-kor és este 6 órakor lesz szentmise.

  2. A további, április-májusi ünnepi eseményeink részletes programjáról külön tájékoztató készült, mely a templomban lévő fa perselyről vihető el.

  3. A héten lesz az áprilisi elsőcsütörtök és elsőpéntek. Csütörtökön délután 5 órától az Oltáregylet imaórát tart a plébánián. Betegeinkért a szombat esti szentmisét ajánljuk fel.

  4. Az idén is sor kerül a veszélyben lévő magzatok lelki adoptálására. Az ünnepélyes ígérettételre Gyümölcsoltó boldogasszony ünnepén, április 9-én hétfőn, az este 6 órai szentmisében kerül majd sor. Erre még április 4-ig lehet jelentkezni a plébánián, vagy a plakáton megadott e-mail címen.

  5. Előre hirdetjük, hogy 1 hét múlva kedden, április 10-én lesz templomszentelésünk évfordulója, mely egyben búcsúnyerési alkalom. Az ünnepi szentmisét este 6 órakor tartjuk.

  6. Az e heti Új Ember újság szokásosan ünnepi, dupla szám, dupla áron.

Házasság és család, 27. - 2018.03.26.

1./ Hogyan segít a problémamegoldásban a világ és a vallás? Erre az összehasonlításra jutottam az elmúlt napok beszámolóit hallgatva.

Egy nyugdíjas hívő krónikus betegsége miatt félévente bevonul egy közeli szanatóriumba kezelésre. Mint tudjuk, a kórházakban, de iskolákban is pszichológusok állnak rendelkezésre a problémamegoldásban. Nos, a mi hívőnk sosem ment be a pszichológushoz, mert nem volt rá oka. Ám a szanatórium pszichológusa megállította őt a folyosón és megkérdezte, hogy nem akar vele beszélgetni? Miről beszélgessek? - volt a viszontválasz. - Hát a betegségéről, problémáiról – próbálkozott a pszichológus. A mi hívőnk erre azt mondta: Nézze, ha nekem az életben volt is problémám, azt magam oldottam meg. Tudom, hogy önnek ez a munkája, ezért kapja a fizetést, de nekem nincs mit megbeszélnem önnel. - Szerencsés ember maga – volt a pszichológus beszélgetést lezáró mondta.

2018. március 25. – Virágvasárnap

 

  1. A múlt vasárnapi templomi gyűjtés eredményeként a Szentföld javára 103.800 forintot küldtünk be az Érsekségre.

  2. A mai vasárnap Virágvasárnap, a Nagyhét kezdete.

  3. A Nagyhétről és a további, április-májusi ünnepi eseményeink részletes programjáról külön tájékoztató készült, mely a templomban lévő fa perselyről vihető el.

  4. Az idén is sor kerül a veszélyben lévő magzatok lelki adoptálására. Az ünnepélyes ígérettételre Gyümölcsoltó boldogasszony ünnepén, április 9-én hétfőn, az este 6 órai szentmisében kerül majd sor. Erre április 4-ig lehet jelentkezni a plébánián, vagy a plakáton megadott e-mail címen.

Farkasréti plébániai tájékoztató, 2018. március-április-május

Március 29. Nagycsütörtök: 10 órakor krizmaszentelési szentmise a Szent István Bazilikában

este 6 órakor szentmise az utolsó vacsora emlékére, után este 9 óráig csendes szentségimádás, alatta gyónási lehetőség

 

Március 30. Nagypéntek (szigorú böjti nap): ½ 3-kor rózsafüzér

3 órakor keresztút

este 6 órakor szertartás, utána este 9 óráig gyónási lehetőség

 

Március 31. Nagyszombat: szentsír-nyitás reggel 8 órakor

délelőtt 9-től 12-ig gyónási lehetőség

este 6 órakor vigília szentmise, utána körmenet

 

Április 1. Húsvétvasárnap, ünnepi miserend: ½ 8, 9, 11 és este 6 órakor

 

Április 2. Húsvéthétfő: szentmise 9 és este 6 órakor

 

Április 5. elsőcsütörtök: délután 5 órakor oltáregylet imaórája, esti mise után ½ 8-ig szentségimádás

 

Április 9. hétfő, Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe: szentmise este 6 órakor. Lelki adoptálás vállalása (vagyis 9 hónapon át egy ima elmondása egy veszélyeztetett magzatért)

 

Április 10. kedd, templomszentelési évforduló (41), szentmise este 6 órakor, búcsúnyerési alkalom

 

Május 1. kedd, kirándulás a Széchenyi hegyre és az Úti Madonna kápolnához (9-kor indulás)

 

Május 12. szombat, bérmálás (Snell György segédpüspök), este 6 órai szentmisében

 

Május 21. pünkösd utáni hétfő: karizmák ünnepe és ministránsnap a máriaremetei kegytemplom kertjében (10-től délután 3 órai szentmisével bezárólag)

 

Május 26. szombat, élő rózsafüzér zarándoklat (indulás Farkasrétről ½ 8-kor)

 

Május 27. vasárnap, 9 órai szentmisében elsőáldozás

 

Fontos: - április 3-ig lehet aláírni a nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezést (postahivatalban vagy a jogaink.hu internetes oldalon) Ne feledkezzünk el az erdélyi magyarokról!

 

- kérjük, támogassa adója 1 %-ával a Magyar Katolikus Egyházat (technikai száma: 0011)

a másik 1 %-kal plébániánk alapítványát is támogathatja (Farkasréti Mindenszentek Alapítvány, adószáma: 18228847-2-43