Címlap

Blogok

2017. szeptember 17. - Évközi 24. vasárnap

 

1./ A héten megkezdtük a plébániai hitoktatást. A hittanórák beosztása a hirdetőtáblán olvasható. Külön felhívjuk a figyelmet a felnőtt katekumenátusra és bérmálásra való jelentkezés mai határidejére. Felnőtt katekumenátusra az jelentkezhet, aki még nincs megkeresztelve; vagy megkeresztelték, de még nem volt elsőáldozó és bérmálkozó. Bérmálásra a püspöki konferencia határozata szerint 12-14 éves korban kerülhet sor. Az Egyházi Törvénykönyv szerint „a hívők kötelesek ezt a szentséget idejében felvenni”, vagyis nem indokolt azt tetszés szerint halogatni.

2./ Szombaton, 23-án, a nyitott gyóntatószékek napján délelőtt 10-12, délután 14-16 óra között elsősorban a diákok végezhetik el tanév eleji szentgyóná-sukat, szükség esetén még az esti szentmise után is. Kérjük a szülők, nagyszülők segítségét abban, hogy a kisebb gyerekek is el tudjanak jutni a szentgyónásra.

3./ A Szent Gellért Plébánia szombaton este ¼ 8 órai szentmisében tartja templombúcsúját, melyre szeretettel hívják a híveket.

4./ Jövő vasárnap Szentírás vasárnapja lesz.

Házasság és család, 3. - 2017.09.18.

1./ A boldogulás vagy boldogság kérdésével már a múlt héten foglalkoztunk. A témát azért folytatom, mert történt a következő eset. Az iskolai hitoktató megkérdezte az egyik felső tagozatos diáktól – aki előző évben hittanra járt –, hogy miért választotta ebben az évben a hittan helyett az etikaórát. A diák azt válaszolta, hogy azért, mert amíg a hittanon csak egyféle információhoz jut, az etikaórán többféléhez, ez pedig hasznos lehet a későbbiek folyamán.

Lám, a boldogulás fontosabb, mint a boldogság. Mert igaza lehet a diáknak, hogy a hittanórán egyféle információhoz jut, ami a boldogulás szempontjából nem annyira előnyös, mint az etikaóra információja. De Jézusnak van két nyugtalanító kérdése: „Mi haszna van az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de lelke kárát vallja? Mit is adhatna az ember cserébe a lelkéért?” (Mt 16,26)

Házasság és család, 2. - 2017.09.11.

1./ Boldogság, vagy boldogulás? A két fogalom közötti különbségen azután gondolkodtam el, hogy egy több évtizedes pedagógus-múlttal rendelkező szerzetestanár közlését hallottam, aki tíz éven keresztül az egyik legpatinásabb – kollégiummal működő - egyházi középiskola igazgatója is volt. Elmondása szerint egy kezén meg tudja számolni azokat a szülőket, akik azt kérték tőle, mint igazgatótól, hogy „segítsék a gyermekemet boldoggá válni”. Vagyis nem azt kérték, hogy segítsék őket az életben való boldoguláshoz, hanem segítsék őket boldognak lenni. Boldoguláshoz vezethet, ha használható tudásban részesítik, pl. az informatika területén, vagy bármely tudomány területén. De mi kell a boldogsághoz? - ez itt a kérdés. S ezzel a kérdéssel – mint az idős paptanár mondta – kevés szülő foglalkozott. Hát ezért foglalkozom ezzel a kérdéssel ebben az elmélkedésben.

2017. szeptember 10. – Évközi 23. Vasárnap

 

  1. A héten megkezdjük a plébániai hitoktatást. A hittanórák beosztása a hirdetőtáblán olvasható. Külön felhívjuk a figyelmet a felnőtt katekumenátusra és bérmálásra való jelentkezés határidejére, amely a jövő vasárnap. Felnőtt katekumenátusra az jelentkezhet, aki még nincs megkeresztelve; vagy megkeresztelték, de még nem volt elsőáldozó és bérmálkozó.

  1. A hétfői énekes zsolozsma és az azt követő felnőtt katekézis időpontja hétfő este ½ 7 a templomban, majd katekézis 7 órakor a hittanteremben.

  1. 16-án, szombaton Mindszenty –zarándoklat lesz. Indulás reggel 8 órakor a Városmajorból, délben bíborosi mise és Mindszenty- szobor szentelés Máriaremetén.

  1. Ugyancsak szombaton, az esti szentmise után -7 órai kezdettel- kerül bemutatásra templomunkban az Ars Sacra fesztivál keretében Kozma László: Szent László élete című költői műve valamint két Kodály-mű, templomi énekkarunk előadásában. Jöjjünk el minél többen, és másokat is hívjunk el: érdemes!

  1. Jövő vasárnap, 17-én délelőtt 9 órakor tartjuk az ún. Teréz misét. Imaszándékainkat a Kis Szent Teréz dombormű alatti levélszekrénybe dobjuk be.

  1. A mai vasárnap az Etalon kiadó árusít a templom előtt.