Címlap

Blogok

Lelkipásztori levél, 2019.08.25

 

Kedves Testvérek!

1./ O salutaris hostia - /Ó üdvösséges áldozat!/

Aquinói Szent Tamás (1226-1274) egyik Oltáriszentségről szóló himnuszának ez a sora olvasható a budapesti Szent István bazilika szentélyének mennyezetén. Miért került oda az idézet? Megtudjuk, ha a Verbum supernum prodiens – Isten ígéje földre szállt kezdetű himnusz 5. versszakát elolvassuk Sík Sándor piarista fordításában:

Ó üdvösséges áldozat,

Ki eget nyitsz néped előtt:

Ellenség hoz reánk hadat,

Küldj segítséget, adj erőt!

A nagy egyháztanító himnuszának sora azért került a bazilika szentélyének mennyezetére – az Oltáriszentséget őrző szentségház (tabernákulum) fölé –, mert az Oltáriszentség Antiochiai Szent Ignác vértanú püspök (50-107) tanítása szerint egyrészt a hallhatatlanság orvossága, mely hozzásegít minket, hogy mindig Jézusban élhessünk; másrészt ördögűző hatása lévén megvéd minket a Sátánnal szemben. Ugyanis a Sátán az az ellenség, aki a kísértések hadát hozza ránk. Az Oltáriszentség méltó vétele erőt ad a kísértések leküzdéséhez, és az örök élet zálogát kapjuk benne, vagyis „eget nyit számunkra”.

Lelkipásztori levél, 2019.07.18.

 

Kedves Testvérek! Kedves Családok!

 

1./ Vonzó ma a kereszténység?

Induljunk ki az ősegyház korából. Az apostolok idején a kereszténységnek vonzónak kellett lennie, különben nem terjedt volna el a római birodalomban. Ez nyilvánvaló. Mi lehetett benne a vonzó?

Jézus mondta: „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű.” (Mt 11, 28-30)

Jézus terhe és igája az ószövetségi törvényrengeteghez képest volt édes és könnyű. Igen, mert a farizeusok és írástudók által összeállított 248 parancs és 365 tilalom – azaz összesen 613 előírás – között még ők sem ismerték ki magukat, hát még az írástudatlan és tanulatlan nép. Jézus ezzel a hatalmas törvénytárral állítja szembe a maga igáját. Jézus nem az ószövetségi törvénytárat, hanem önmagát állítja követendő példának. Arra tanít és azt követeli, amit ő maga megvalósít. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell fáradozni az üdvösségért; ám a követelményei egyben ígéretek is.

2019. június 23. – Vasárnap – ÚRNAPJA

 

 

  1. A mai vasárnap: Úrnapja. A 9 órai szentmise végén tartjuk az Úrnapi körmenetet.

 

  1. Jövő vasárnap kerül sor a Péterfillérek országos templomi gyűjtésére.

 

  1. Július – augusztus hónapban vasárnaponként csak délelőtt 9-kor, 11-kor és este 6 órakor tartunk szentmisét. A július 7-ei vasárnaptól tehát reggel ½ 8-kor nem lesz szentmise.

 

2019. június 16. – Szentháromság Vasárnapja

 

 

  1. Hétfőn, 17-én este 6 órakor Teréz misét tartunk. Reggel nem lesz szentmise.

 

  1. A jövő vasárnap Úrnapja. Az Úrnapi körmenetet a 9 órai szentmise után tartjuk a szokott útvonalon. A szabadtéri oltárok felállításához, díszítéséhez segítő kezekre van szükség, melyre a sekrestyében lehet jelentkezni.