Címlap

Blogok

Házasság és család, 41. 2018.10.08.

1./ Magyarok Nagyasszonya főünnepén Szűz Máriát köszöntjük, mint Magyarország főpátronáját.

Noha a főünnepet csak 1896-ban engedélyezte XIII. Leó pápa, Magyarok Nagyasszonyáról már évszázadok óta énekek zengtek a nép ajkán. Kisdi Benedek egri püspök 1651-ben jelentette meg az első népénekes kottás énekeskönyvet – a Cantus Catholici-t – melynek egyik himnuszában így könyörgünk Magyarok Nagyasszonyához (SzVU 288. ének, Sík Sándor ford.):

 

Esedezik színed előtt Magyarország,              Előtted sír Magyarország könyörögve,

Fáradt kezét segítségért nyújtja Hozzád.         Hiszen tied századoktól minden rögje,

Te kezedbe teszi sorsát,                                   István király szent örökje

Törököknek rabságából hogy kihoznád.          Isten után benned bízik mindörökre.

 

2018. október 7 – Évközi 27. Vasárnap

 

  1. Október hónapban minden nap rózsafüzért imádkozunk: hétfőn, kedden és szerdán a reggeli misék után, csütörtöktől vasárnapig az esti szentmisék előtt, ½ 6 órakor.

  2. A mai vasárnap elsővasárnap, délután ½ 5-től szentségimádást tartunk.

  3. Hétfőn lesz Magyarok Nagyasszonya ünnepe. Az ünnepi szentmisét este 6 órakor tartjuk, zsolozsmával együtt. Előtte ½ 6-kor rózsafüzér. Reggel nem lesz szentmise.

  4. Jövő vasárnap lehetőség lesz az önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésére a templom előterében.

2018. szeptember 30 – Évközi 26. Vasárnap – Szentírás vasárnapja

 

  1. Október hónapban minden nap rózsafüzért imádkozunk: hétfőn, kedden és szerdán a reggeli misék után, csütörtöktől vasárnapig az esti szentmisék előtt, ½ 6 órakor.

  2. A héten kedden, október 2-án lesz a Gazdagréti Szent Angyalok plébánia templombúcsúja. Az ünnepi szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik, melyre szeretettel várják a híveket.

  3. A héten lesz az októberi elsőcsütörtök és elsőpéntek. Csütörtökön délután 5 órától az Oltáregylet imaórát tart a plébánián. Este fél 7-től fél 8-ig elsőcsütörtöki szentségimádást tartunk, alatta szentgyónási lehetőséggel. A péntek esti szentmisét betegeinkért ajánljuk fel.

  4. Október 6-án, szombaton tartjuk hagyományos plébániai zarándoklatunkat az Úti Madonna kápolnához. A szabadtéri szentmise 11 órakor kezdődik. ½ 11-kor gyülekezünk a Mindszenty bíboros téren (az 53-as autóbusz végállomásánál), onnan gyalog indulunk tovább. A gyerekeket is szeretettel hívjuk!

  5. A jövő vasárnap elsővasárnap, délután ½ 5 órától szentségimádással.

  6. Jövő hétfőn, október 8-án lesz Magyarok Nagyasszonya ünnepe. Ezen a napon reggel nem lesz szentmise. Az ünnepi szentmisét este 6 órakor tartjuk, előtte ½ 6-kor rózsafüzérrel.


Házasság és család, 40. - 2018.10.01.

1./ Ferenc pápa: Örüljetek és ujjongjatok (Gaudete et exultate) kezdetű apostoli buzdítása az életszentségre szóló meghívásról szól. Ebben írja, hogy a keresztény embernek küldetése van a világban, s ez a küldetés elválaszthatatlan az életszentségtől. (19) Jó ismételten hallani, hogy küldetésünk van a világban. Nem csak élni kell ezen a földön, hanem küldetést teljesíteni.