Címlap

Blogok

Lelki otthonunk az Egyház, 24. - 2019.09.16.

1./ A kereszt erejét több történelmi esemény igazolja.

Kapisztrán Szent Jánost – a nándorfehérvári diadal egyik hősét – úgy szokták ábrázolni, hogy egyik kezében keresztet tart, a másikban pedig zászlót, ami megfelel a történelmi hűségnek, mert valóban kereszttel a kezében buzdította harcra a parasztsereget 1456. július 22-én.

2019. augusztus 10-én ehhez hasonló jelenetet láthatott a lengyelországi Plock városa. Ezen a napon rendezték meg a közép-lengyelországi városban első alkalommal a Pride-felvonulást (meleg-felvonulást). A menetben – melyet rendőrök vezettek fel – egy meleg-aktivista a Czestochowai Szűzanya képét vitte, de a Szűzanya és a gyermek Jézus arany glóriáját az LMBT-mozgalom szivárvány színeire festették át. A nyilvánvaló provokáció nem volt előzmény nélkül, mivel májusban a rendőrség letartóztatott egy LMBT-aktivistát, aki húsvét idején ugyanilyen „szivárvá-nyos Madonnát” ábrázoló posztereket ragasztgatott ki Plock belvárosában. A Czestochowai Fekete Madonna a lengyel katolicizmus és függetlenség szimbóluma, nemcsak vallási, de nemzeti jelkép. A lengyel törvények a közrend védelmében tiltják a vallási jelképek sértő felhasználását. A Pride felvonáson ezzel a képpel megjelenők így szándékos törvénysértést követtek el.

Lelki otthonunk az Egyház, 23. - 2019.09.09.

1./ A kassai vértanúk mártíromságának 400. évfordulója (1619. szeptember 7.) alkalmat ad az emlékezésre. Az esztergomi káptalan – amelynek az egyik vértanú, Kőrösi Márk is tagja volt – minden év szeptember 7-én ünnepi szentmisét tart az esztergomi bazilikában. Az emlékezés azért az egyik legszebb emberi tulajdonság, mert a hálának ikertestvére. Emellett mégsem visszatekintő, hanem előremutató tevékenység. Igaz az a mondás, hogy „a történelem az élet tanítómestere”. A 400 évvel ezelőtti események segítenek korunk történelmének megértésében.

2019. szeptember 8. – Évközi 23. Vasárnap

  1. A héten megkezdjük a plébániai hitoktatást. A hittanórák beosztása a hirdetőtáblán olvasható.

2020 tavaszán esedékes templomunkban a bérmálás kiszolgáltatása. Erre 12 éves kortól lehet jelentkezni.

Ismét meghirdetjük a felnőtt katekumenátus lehetőségét is. Felnőtt katekumenátusra az jelentkezhet, aki még nincs megkeresztelve; vagy megkeresztelték, de még nem volt elsőáldozó és bérmálkozó. Kérjük, hogy ilyen szándékukat szeptember végéig jelezzék a plébánia irodán.

  1. Az Ars Sacra fesztivál keretében, a Nyitott templomok napja alkalmából szeptember 14-én, szombaton az esti szentmise után koncertet rendezünk templomunkban. Az „O salutaris hostia” című műsorban szakrális műveket ad elő templomi énekkarunk, valamint kántorunk és felesége, a Balázs házaspár. Mindenkit szeretettel hívunk!

Lelki otthonunk az Egyház, 22. - 2019.09.02.

1./ Az új iskolai év kezdetén arról elmélkedünk, hogy miért fontos a hitoktatás. Miért fontos, hogy a katolikus szülők hittanra írassák be gyermeküket és ne etikaórára? Hasonlattal válaszolva: a hit az alap, az etika pedig a felépítmény. Ha úgy akarunk etikára nevelni, hogy a hitet mellőzzük, akkor úgy teszünk, mintha egy házat homokra építenénk. Jézus hasonlata szerint (Mt 7,24-27), az ilyen ház össze fog dőlni az első vihar alkalmával. A hitoktatásban megismeri a gyerek, hogy „mi végett vagyunk a világon?”, vagyis megismeri az élet célját: a mennyországba jutást. Ez lesz életének a motívuma. Motiváltság nélkül – jól tudjuk ezt a sportból, tanulásból is – nincs igazi erőbevetés. Ha a gyerek nem ismeri meg Istent, akkor nem is fogja imádni; ha Istent nem imádja, akkor mást fog imádni: a bálványokat.