Címlap

Blogok

Lelkipásztori levél, 2018.12.23.

„Mért fekszel jászolban, ég királya?”                                                             Farkasrét, 2018.12.23.


 

Babits Mihály: Karácsonyi ének c. versének első sorában megfogalmazott kérdésre – vagyis „miért lett emberré Isten Fia” – a Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma (85) ezt a választ adja:

Isten Fia értünk, emberekért és a mi üdvösségünkért testesült meg Szűz Mária méhében a Szentlélek erejéből; azaz azért, hogy minket, bűnösöket megbékéltessen az Istennel; hogy megismertesse velünk az Ő végtelen szeretetét; hogy számunkra az életszentség példája legyen, s hogy „az isteni természet részesévé” tegyen bennünket (2 Pt 1,4)

2018. december 16 – Advent 3. Vasárnapja

 

  1. A mai vasárnap tartjuk a Karitász csoportunk által rendezett jótékonysági ajándékvásárt a hittanteremben, reggel 8 órától este 6 óráig. Kérjük a testvéreket, hogy látogatásukkal, vásárlásukkal támogassák a Karitász munkáját! A vásár bevételéből környékünk szegényeit fogjuk karácsonyra megajándékozni. A vásárban - délután 4-től 6-ig - gyermekek részére portrérajz kérhető. A portrékat Madarassy András készíti, 500 forintos díjért, szintén a Karitász javára.

  2. 17-én, hétfőn reggel 6 órakor Teréz misét tartunk.

  3. Jövő vasárnap, december 23-án a 9 órai szentmise után templomunk felnőtt és gyermek kórusa adventi koncertet ad, melyre mindenkit szeretettel hívunk.

  4. Karácsonyi szentgyónás végzésére lesz lehetőség 22-én, szombaton délelőtt 10-től 12 óráig.

  5. Előre hirdetjük, hogy december 24-én a karácsonyi pásztorjáték délután 3 órakor kezdődik, közvetlenül utána pedig a gyerekek részére karácsonyi vigilia misét tartunk. Az éjféli mise előtt, ½ 12-től a felolvasók közössége irodalmi műsort ad elő.

  6. 25-én, Karácsony ünnepén vasárnapi miserendet tartunk. Karácsony másnapján, 26-ikán csak 9-kor és este 6 órakor lesz szentmise.

  7. Már lehetőség van a jövő évi szentmisék előjegyzésére, irodaszolgálati időben.

Házasság és család, 51. - 2018.12.17.

1./ A 2018-as Családok éve bejezéseként felmerül a kérdés: hová tart az emberiség? A kérdés több szempontból is indokolt: a föld lakosságának robbanásszerű gyarapodása, az ökológiai problémák sokasodása, a szélesedő morális válság – hogy csak néhányat említsek. Nem véletlenül említem a népességrobbanást, mert annak további ökológiai és morális következményei is vannak. A föld népességének növekedése sosem látott sebességre váltott. Amíg 1950-ben bolygónk lakossága 2,5 milliárd volt, addig 2017-ben az ENSZ felmérése szerint már 7,6 milliárd ember élt a földön. Vagyis közel 70 év alatt megháromszorozódott az emberiség. Kiszámították, hogy a jelenlegi emberiség fenntartásához annyi erőforrásra lenne szükség, amennyit 1,7 Föld tudna biztosítani. De csak egy Földünk van, így tehát világos, hogy a jövőnket éljük fel. Az emberiség túlfogyasztása a 70-es évektől kezdődött, és egyre nagyobb méreteket ölt.

Mi a megoldás? A „lopakodó népirtás”? Történelmünkben erre van példa, és nem csak háborús viszonyok között.

Házasság és család, 50. - 2018.12.10.

1./ Karácsony az öröm keresztény ünnepe – írja Raniero Cantalamessa kapucinus A karácsony misztériuma c. könyvében. Szomorúságra ad okot „látni, ahogyan egyre inkább eltűnik az ünnepből az igazi öröm. Mindenekelőtt a gyermekeké, amely az öröm legszebb megnyilvánulása volt. A gyermek Jézust megdöbbentő módon felváltja a Mikulás, jóllehet a karácsony a gyermek Jézus nélkül olyan, mint egy képkeret kép nélkül, mint egy mise átváltoztatás nélkül, mint egy ünnep az ünnepelt nélkül. A karácsony még az ősi keresztény gyökerű országokban is kezd pogány mintára megrendezett télünneppé válni, amelyet elborítanak a rénszarvasok és a játék mackók.”