Címlap

Blogok

Kedves Házaspárok!

Több mint egy hónapja próbálkoztam egy házas kör létrehozásával. A beérkezett válaszok mindegyik más volt, pontosabban mindenkinek más-más időpont lett volna megfelelő. Ez alapvetően a gyermek-felügyelet miatti nehézségek miatt van.

„Tartsátok nagy örömnek a megpróbáltatásokat!” – 2011. február 25.1./ Jakab apostol olyan időszakban (Kr. u. 45-62 között) írta levelét, amikor a jeruzsálemi kereszté- nyeket – kiknek püspöke volt – üldözés érte. Célja tehát az volt, hogy türelemre és bátorságra buz-dítsa az üldözötteket. Ezért levelének elején mindjárt ezzel kezdi: „Testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket.” (Jak 1,2)