Címlap

Blogok

Boldogságok, 6. - 2020.05.18. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.” (Mt 5, 6)

 

1./ Mire lehet éhes és szomjas az ember?

Nem csak kenyérre és vízre. A sportoló „éhes a sikerre”; a családban vagy munkahelyen dolgozó pedig „szomjazza az elismerést.” Ezekből a vágyakból kitűnik, hogy az embernek nem csak fizikai szükségletei vannak (étel, ital, pihenés), de van még szellemi és van lelki szükséglete is. Csak e három szükséglet együttes kielégítése tesz boldoggá minket. Ha a fizikai, szellemi és lelki szükséglet egyike is hiányzik, az ember boldogtalan lesz.

A „pénz nem boldogít” közhelyszerű megállapítás is arra utal, hogy a pénznél, a birtoklásnál van magasabb rendű boldogság is.

Minden forrásom belőled fakad, 22. - 2020.05.18. - A téves lelkiismeretről.

1./ Ein Leben címmel monumentális biográfia jelent meg XVI. Benedek pápáról május 4-én. Peter Seewald életrajzíró az emeritus pápa gondolatát idézi, mely szerint korunkban új keresztényellenes hitvallás van kialakulóban. „Látszólag humanista ideológiák diktatúrájának” lehetünk tanúi, főként erkölcsi kérdésekben. Olyan vélekedések válnak uralkodóvá, amelyek összeegyeztethetetlenek a kereszténységgel, aki pedig más véleményen van a szóban forgó problémákkal (pl. az abortusszal vagy az azonos nemű párok „házasságával”) kapcsolatban, az kirekesztés áldozatává válik, „társadalmi exkommunikáció” (kiközösítés) sújtja”.

Joseph Ratzinger A közép újrafelfedezése c. művében a lelkiismeret erkölcsi kérdéséről írva megjegyzi, hogy a XVIII-XIX. században Johann Gottlieb Fichte német filozófus tétele szerint a lelkiismeret tévedhetetlen, vagyis a lelkiismeret a legfelsőbb norma. Ez a tanítás azt is jelenti, hogy erkölcsi ügyekben nem a tekintély, például az egyházi tanítóhivatal az iránymutató, hanem minden esetben az egyéni lelkiismeret. Vitathatatlan, hogy az embernek követnie kell a lelkiismeret világos szavát, legalábbis nem cselekedhet ellene. Csakhogy valakinek lehet téves lelkiismerete, s ha azt követi, akkor az igazság ellen vét. (im. 300 kk)

Lelkipásztori levél, 2020.05.17

 

Kedves Elsőáldozók és Bérmálkozók!                                                  Farkasrét, 2020. május 17.

 

1./ A farkasréti plébánián 2020. május 17-én lett volna a bérmálkozás, május 24-én pedig az elsőáldozás, ám a koronavírus-járvány miatt későbbi (őszi) időpontra kellett halasztani. Ezekben a napokban levélben fordulok hozzátok, hogy erősítsem bennetek az elsőáldozás és bérmálás utáni vágyakozásotokat, amely ebben az évben minden bizonnyal teljesülni fog.

Elképzelem, hogy mennyire vártátok az elsőáldozás és bérmálás napját, s most egy kicsit csalódottak vagytok annak halasztása miatt. Magam is készültem ezekre az ünnepekre, s most megosztom veletek, mit is szerettem volna elmondani az elsőáldozók szentmiséjén.

Húsvét 6. vasárnapja „A” 2020. május 17.

1./ „Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat.” - Jézusnak a mai evangéliumi szakaszban (Jn 14,15-21) hallott első mondata nem arra vonatkozik, hogy elméletileg fogadjuk el az ő tanítását, hanem arra, hogy a gyakorlati életünkbe ültessük át az ő tanítását. Ez nem is olyan könnyű. Miért? Azért, mert a világ, melyben élünk, folytonosan elhangol bennünket a jézusi tanítástól. Ahogy a hangszerek is elhangolódnak, ahogy a templomi sípos orgona is elhangolódik a hőmérséklet változása miatt, úgy a keresztény ember is elhangolódik; hiába hallja heti rendszerességgel a jézusi tanítást a templomban, a világ másféle légkörében elhangolódik attól.