Címlap

Blogok

Minden forrásom belőled fakad, 23. - 2020.05.25.

1./ Mi a lelkiismeret?

A lelkiismeret egy belső hang, mely „megvilágosít minden embert” (vö. Jn 1,9). Mindegy, hogy valaki hitetlen környezetben született, vagy a kinyilatkoztatott vallások (keresztény és zsidó) egyikében, akár valamilyen szekta fogságában él; mindegy, hogy hallott-e a Megváltóról vagy sem, elfogadja-e az Istentől kapott parancsokat vagy sem – egy hang mindig megszólal benne, dicsérve vagy helytelenítve az ember gondolatait és cselekedeteit. Nem tudja elhallgattatni, legfeljebb elfojthatja egy időre, de az a belső hang akkor is megmarad. Az embernek nincs hatalma felette.

Ez a hang a lelkiismeret. A lelkiismeret már puszta létével is egy rajtunk kívülálló lényre utal, aki a lelkiismeretet a mi akaratunktól függetlenül belénk teremtette – s ez nem más, mint az Isten.

Urunk mennybemenetele „A” 2020. május 24.

1./ Hatalomátadás

Urunk mennybemenetelének evangéliuma (Mt 28, 16-20) a lelki hatalomátadásról szól. A média be szokott számolni a különböző hatalomátadásokról: amikor egy politikai vezető átadja a hatalmát a következő politikusnak; amikor egy gazdasági vezető átadja hatalmát utódjának; egy pap- vagy püspökszentelésről, amikor a szentelő püspök átadja a lelki hatalmat az újonnan felszenteltnek.

A mai ünnep Jézus hatalomátadásáról szól. Csodálatosan szép záróképpel fejezi be Szent Máté az evangéliumát: Jézus egy magas hegyre rendeli apostolait, és ott átadja nekik hatalmát. Máté nem beszél a mennybemenetelről, de ez hozzá értendő: Jézus elhagyja a földet, s miután létrehozta Isten országát, gondoskodik annak további fönnállásáról. Ennek érdekében adja át a maga lelki hatalmát. Először leszögezi, hogy „én kaptam minden hatalmat égen és földön” (Mt 28, 18), majd átadja ezt a hatalmat: „menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket.” (Mt 28, 19)

2020. május 24. URUNK MENNYBEMENETELE

 

1./ A járvány miatt továbbra is érvényben maradnak a következő előírások:
- a szenteltvíztartó üres marad
- szentmise alatt a békeköszöntésnél nincs kézfogás
- perselyadományainkat a szentmise után dobjuk be a megjelölt perselybe
- az állami előírás szerint közösségi térben viseljünk szájmaszkot és tartsunk kellő távolságot

 

2./ A járvánnyal kapcsolatos lelkipásztori levélből egyet-egyet vigyünk magunkkal.

 

3./ A plébániai felnőtt- és gyermek katekézisek ebben a tanévben már nem folytatódnak, de a plébánia honlapján találunk fiataloknak és felnőtteknek szóló írásokat. A honlap elérhetősége: farkasretiplebania.hu

 

4./ Az elsőáldozás éppen a mai vasárnapon lett volna, de a járvány miatt el kellett halasztani. Kérjük az érintett szülők jelentkezését – telefonon, interneten vagy személyesen – a későbbi időpont kitűzése céljából
Az ugyancsak elhalasztott bérmálás ügyében az érsekség dönt, ennél többet nem tudunk.

Lelkipásztori levél, 2020.05.23

 

Kedves Testvérek!

 

1./ Templomainkban 60 napos szünet után kezdhettünk meg ismét nyilvános szentmiséket tartani. Farkasréten az eddig megszokott időpontokban vehetünk részt szentmisén, az állami előírások megtartásával: szájmaszk/kendő használata, másfél méter távolságtartás (kivéve a közös háztartásban élőket). Főpásztorunk további intézkedésig felmentést ad a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól. Ez a felmentés az idősek és gyenge egészségűek védelmét szolgálja, akikért továbbra is fokozott felelősséggel tartozunk.