Címlap

Blogok

Házasság és család, 9. - 2017.11.06.

1./ Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kiváló alkalom a hitélet megújítására és elmélyítésére. A kormányzat oly módon támogatja e nagy vállalkozás sikerét, hogy közösségi terek létrehozására, templomok megújítására nyújt igen jelentős pénzügyi segítséget. Orbán Viktor miniszterelnök a reformáció 500. évfordulója alkalmából mondott beszédében említette: „ne a véletlen vagy a sors szeszélyét lássuk abban, hogy itt és most Magyarország élén keresztény, hitvalló kormány áll, hanem érezzük benne Isten kegyelmének megnyilvánulását.” Való igaz, minden kegyelem: kegyelem egy ilyen jelentős katolikus kongresszus megrendezését megkapni, és kegyelem az is, hogy éppen „egy keresztény értékeket követni kívánó” kormány vezeti az országot.

Kérdés: miként élünk ezzel a kegyelmi idővel? Hogyan élünk a szentségimádás lehetőségével? Bíboros úr november 1-jén megjelent körlevelében örömmel állapítja meg, hogy „egyre több templomban tartanak rendszeresen hosszabb-rövidebb szentségimádási alkalmakat a hívek számára alkalmas időpontban”. Ugyanakkor kéri a lelkipásztorokat, hogy a főegyházmegyében egységesen kijelölt szentségimádási napokat se mulasszák el megtartani. A kérés hátteréhez tartozik az a szomorú tény, hogy az évi egy-két alkalommal megtartott szentségimádási napon csupán néhány nyugdíjas korú hívő látogat el templomainkba.

2017. november 5. – Évközi 31. Vasárnap

 

 1. A mai vasárnap elsővasárnap, délután ½ 5-től szentségimádással.

 

 1. Ma tartja templombúcsúját a Budai Ciszterci Szent Imre plébánia. Az este ¼ 8 órakor kezdődő búcsúi ünnepi szentmisére szeretettel várnak mindenkit a Villányi úti templomba.

 

 1. Jövő vasárnap a szentmisék után a templom előcsarnokában lehetőség lesz az önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésére.

2017. október 29. – Évközi 30. Vasárnap

 

 1. A múlt vasárnapi perselygyűjtés alkalmával templomunkban 260 ezer Forint gyűlt össze a missziók javára, melyet továbbítottunk az Érsekségre.

 2. Szerdán, templombúcsúnk napján, Mindenszentek főünnepén vasárnapi miserendet tartunk. Az esti szentmisében halottainkért imádkozunk.


 

 1. Mindenszentek ünnepe templomunk szentségimádási napja is. Délután 2-től ½ 6-ig lesz szentségimádás templomunkban.

 

 1. Csütörtökön, Halottak napján reggel és este is lesz szentmise. A reggeli mise után felkeressük elhunyt papjaink sírját a temetőben. Az este 6 órai szentmisét minden elhunytért ajánljuk fel.

 

 1. November 3-án, elsőpénteken szintén lesz reggel és este is szentmise. A reggeli misét betegeinkért mutatjuk be.

 

 1. A jövő vasárnap elsővasárnap, délután ½ 5-től szentségimádással.

 

 1. Templombúcsúnk alkalmából lelkipásztori levél jelent meg. Kérjük, hogy családonként vigyenek belőle egyet-egyet a szokott helyről.

 

 1. A mai vasárnap (és a szombati előesti mise idején) templomunk előtt az Etalon kiadó vallási témájú filmeket árusít.

Lelkipásztori levél, 2017-10-29

Kedves Hívek!

 

Templomunk búcsúnapján – Mindenszentek főünnepén, nov. 1. (mely parancsolt ünnep, misehallgatási kötelezettséggel) két lelki adományra hívom fel a figyelmet: a búcsúnyerésre és a szentségimádásra.

 

1./ Mit jelent a búcsú? A búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó, a tisztítóhelyen ideig tartó büntetések elengedése, melyeket a keresztény hívő a megfelelő föltételek teljesítésével (gyónás, áldozás, pápa szándékára Miatyánk, Hiszekegy elimádkozásával) elnyer az Egyház segítségével, Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárából. Mindenszentek ünnepén tehát templomunkban búcsút nyerhetünk önmagunkért, vagy egy elhunytért.

November 1-től 8-ig viszont csak a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért nyerhetünk búcsút – akár minden nap –, ha áhítatos lélekkel temetőt látogatunk s legalább lélekben imádkozunk az elhunytakért. A feltételek azonosak a fentebb leírtakkal. A három feltétel a megszabott cselekedet végrehajtása előtt vagy után több nappal is teljesíthető, a szentáldozást és az imádságot azonban tanácsos a búcsúval járó cselekedet megtétele napján elvégezni.