Címlap

Blogok

Lelkipásztori levél, 2019.01.20

Kedves Testvérek!

1./ A 2019. évi ökumenikus imahét (január 20-27.) Mózes ötödik könyvéből vett alapigéje – mottója – így szól: „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj...” (MTörv 16,18)

Amikor egy héten keresztül közös imádságra gyűlünk össze katolikus, ortodox és protestáns hívekkel, azzal egészen biztosan Istennek tetsző dolgot cselekszünk. Jézus nevében jövünk össze, aki magát „igazságnak” mondta (Jn 14,6); tehát amikor Jézust keressük, akkor az igazságot keressük.

Az igazság az, hogy a kereszténység megosztott, nem egységes. A keleti egyházszakadás (1054), majd a nyugati egyházszakadás (1517) máig tartó sebet ejtett Jézus Krisztus egyházán. Azóta a katolikus, ortodox és protestáns egyházak más-más úton járnak. A közös út keresése nem könnyű, mert mindegyik felekezet szeretné megőrizni saját múltját, identitását, hitbeli tanítását.

Lelki otthonunk az Egyház, 2. - 2019.01.14.

1./ Órigenész (184-254) az ókor egyik legnagyobb szentírástudósa a véres keresztényüldözések korában élt. A katonacsászárok közül Decius volt az, aki szisztemtikus és tömeges üldözésekbe kezdett. Elrendelte, hogy trónralépésének évfordulóján minden alattvaló köteles áldozatot bemutatni a pogány istenek és a császár tiszteletére. Aki ezt megtagadta, kivégezték. Decius bevezette a kínzásokat is. Órigenész apja Leonidász is vértanú lett, s az akkor kamasz Órigenész végignézte apja halálát. Végül Valerianusz császár uralkodása idején őt is elfogták, s a kínzásokba belehalt. Órigenész a 230-as évek második felében Caesareában írta Buzdítás a vértanúságra c. művét.

Lelki otthonunk az Egyház, 1. - 2019.01.07.

1./ „Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron (1897-1966) szállóigévé vált mondata az egykori kiskatekizmus kérdését idézi fel bennünk: Mi végett vagyunk a világon? A bebiflázott választ nem lehet elfelejteni: Avégett vagyunk a világon, hogy Istent megismerjük, szeressük, neki szolgáljunk, és ezáltal üdvözüljünk, vagyis a mennyországba jussunk. A kétféle válasz jól kiegészíti egymást. A katekizmus elvontabb válaszát az erdélyi író közelebb hozza azzal, hogy az otthonunkkal hozza összefüggésbe. Mert mit is jelent az otthon? Biztonságot és védettséget. Rohamtempóban változó világunkban úgy érezzük magunkat, mint az ellenségtől űzött ember: nincs stabilitás és megpihenés, csak állandó nyugtalanság és alkalmazkodási kényszer. Vágyunk az otthonosság melegére és biztonságára. Lelki értelemben az Egyház tudja nyújtani ezt az otthonosságot.

2018. december 23. - Advent 4. vasárnapja

1./ Advent 4. vasárnapján a 9 órai szentmise után felnőtt és gyerek-kórusunk mintegy 20 perces koncertet ad, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a kedves híveket, illetve marasztaljuk a 9 órai szentmisén résztvevőket. Részvételünkkel is becsüljük meg fáradozásukat!

 

2./ 24-én, hétfőn reggel 7 órakor szentmise, utána szentgyónási lehetőség lesz 9 óráig.